Seite auswählen

 Cảnh Giác và Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Nhằm Đồng Hoá Người Việt Hải Ngoại

(Tàu Cộng âm mưu lập ‘Quốc Gia Tộc Kinh’ ở Pháp)

Tuyên Cáo 

Cảnh Giác và Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Nhằm Đồng Hoá Người Việt Hải Ngoại

Ngày 7 tháng 11 năm 2018 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đã ra TUYÊN CÁO với những nhận định:

 1. Từ hơn nửa thế kỷ nay, đảng Cộng Sản Việt Nam đã cam tâm làm tay sai cho Trung Cộng. Họ đã từng bước dâng đất, bán biển để chuẩn bị một ngày không xa, sẽ biến Việt Nam thành một tỉnh lệ thuộc của Trung Cộng
 2. Nay, bàn tay nhám nhúa của Trung Cộng đang vươn ra tại Pháp, như là một khởi điểm thí nghiệm,  để lôi kéo người Việt Nam hội nhập vào cộng đồng dân Trung Hoa.
 3. Ngày 21 tháng 5, 2018 vừa qua, một số cán bộ Trung Cộng từ Quảng Đông và Vân Nam hợp tác với vài tên Việt Gian tại Pháp đã tổ chức một cuộc họp với Thị Trưởng và thành viên Hội Đồng Thành Phố Bussy Saint Georges ở ngoại ô Paris nhằm vận động lôi kéo người Việt hải ngoại chấp nhận là một trong 56 sắc tộc của dân Trung Hoa.
 4. Tại cuộc họp, những kẻ âm mưu đã xuyên tạc lịch sử lập quốc và phát triển của dân tộc Việt Nam, tự coi mình là thành viên của Trung Hoa. Họ đã trưng ra cái gọi là “Lệnh Kỳ” tức là lá cờ lệnh của Trung Cộng trong đó xem người Việt Nam là “Tộc Kinh”, phải trở về hội nhập với mẫu quốc là Trung Hoa.
 5. Họ cũng đã ký hợp đồng mua một khu đất rộng nói là để lập quốc, trên đó sẽ xây dựng nhiều cơ sở sinh hoạt để phổ biến văn hoá Trung Hoa.
 6. Dân tộc Việt hình thành và từ hơn 4000 năm nay, đã giành độc lập từ năm 937 khi Ngô Quyền tuyên xưng một quốc gia Việt Nam độc lập. Việt Nam có văn hoá, ngôn ngữ, phong tục tập quán hoàn toàn khác với Trung Hoa. Vì thế, không thể là một sắc dân của Trung Hoa.

 

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California hoan nghênh tinh thần cảnh giác cao độ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, và đồng tình cùng  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ ra TUYÊN CÁO:

 1. Cực lực lên án các mưu đồ, hành vi của Trung Cộng trong việc xâm nhập và lôi kéo người Việt Nam tại hải ngoại.
 2. Cực lực lên án những người Việt Nam, vì mê muội hay vì quyền lợi, mà xuyên tạc lịch sử, phản bội tổ quốc Việt Nam, làm tay sai tiếp tay cho Trung Cộng trong mưu đồ này.
 3. Kêu gọi tất cả những người Việt hải ngoại hãy cảnh tỉnh trước mưu đồ đen tối của Trung Cộng. Bằng mọi phương tiện, hãy vạch trần âm mưu này trước công luận quốc tế.
 4. Kêu gọi người Việt hải ngoại ra sức giáo dục các thế hệ con em về lịch sử anh hùng của dân tộc; Cùng nhau bác bỏ luận cứ xuyên tạc của Trung Cộng và bọn Việt gian.

 

Làm tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 11, năm 2018

TM Ban Chấp Hành Khu Hội CTNCT Nam California

CH Nguyễn Hữu Cúc, Chủ Tịch Chấp Hành

CH Hoàng Đức Hậu, Chủ Tịch Giám Sát

 

***

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
The Vietnamese American Community of the USA
 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

Websites: http://tienggoicongdan.comvacusa.wordpress.com

Email: cdvnhk@gmail.com,  md46usa@gmail.com

Tuyên Cáo

 Cảnh Giác và Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Nhằm Đồng Hoá Người Việt Hải Ngoại

Xét rằng: 

 1. Từ hơn nửa thế kỷ nay, đảng Cộng Sản Việt Nam đã cam tâm làm tay sai cho Trung Cộng. Họ đã từng bước dâng đất, bán biển để chuẩn bị một ngày không xa, sẽ biến Việt Nam thành một tỉnh lệ thuộc của Trung Cộng
 2. Nay, bàn tay nhám nhúa của Trung Cộng đang vươn ra tại Pháp, như là một khởi điểm thí nghiệm,  để lôi kéo người Việt Nam hội nhập vào cộng đồng dân Trung Hoa.
 3. Ngày 21 tháng 5, 2018 vừa qua, một số cán bộ Trung Cộng từ Quảng Đông và Vân Nam hợp tác với vài tên Việt Gian tại Pháp đã tổ chức một cuộc họp với Thị Trưởng và thành viên Hội Đồng Thành Phố Bussy Saint Georges ở ngoại ô Paris nhằm vận động lôi kéo người Việt hải ngoại chấp nhận là một trong 56 sắc tộc của dân Trung Hoa.
 4. Tại cuộc họp, những kẻ âm mưu đã xuyên tạc lịch sử lập quốc và phát triển của dân tộc Việt Nam, tự coi mình là thành viên của Trung Hoa. Họ đã trưng ra cái gọi là “Lệnh Kỳ” tức là lá cờ lệnh của Trung Cộng trong đó xem người Việt Nam là “Tộc Kinh”, phải trở về hội nhập với mẫu quốc là Trung Hoa.
 5. Họ cũng đã ký hợp đồng mua một khu đất rộng nói là để lập quốc, trên đó sẽ xây dựng nhiều cơ sở sinh hoạt để phổ biến văn hoá Trung Hoa.
 6. Dân tộc Việt hình thành và từ hơn 4000 năm nay, đã giành độc lập từ năm 937 khi Ngô Quyền tuyên xưng một quốc gia Việt Nam độc lập. Việt Nam có văn hoá, ngôn ngữ, phong tục tập quán hoàn toàn khác với Trung Hoa. Vì thế, không thể là một sắc dân của Trung Hoa.

 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ long trọng tuyên bố

 1. Cực lực lên án các mưu đồ, hành vi của Trung Cộng trong việc xâm nhập và lôi kéo người Việt Nam tại hải ngoại.
 2. Cực lực lên án những người Việt Nam, vì mê muội hay vì quyền lợi, mà xuyên tạc lịch sử, phản bội tổ quốc Việt Nam, làm tay sai tiếp tay cho Trung Cộng trong mưu đồ này.
 3. Kêu gọi tất cả những người Việt hải ngoại hãy cảnh tỉnh trước mưu đồ đen tối của Trung Cộng. Bằng mọi phương tiện, hãy vạch trần âm mưu này trước công luận quốc tế.
 4. Kêu gọi người Việt hải ngoại ra sức giáo dục các thế hệ con em về lịch sử anh hùng của dân tộc; Cùng nhau bác bỏ luận cứ xuyên tạc của Trung Cộng và bọn Việt gian.

 

Làm tại Hoa Kỳ ngày 6 tháng 11, năm 2018

Thay mặt Hội Đồng Đại Diện/ CĐNVQGHK

Đỗ Văn Phúc,    Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Thị Trà My,  Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành

Nguyễn Văn Tần,  Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát

***

 

Báo động Tàu Cộng âm mưu lập ‘Quốc Gia Tộc Kinh’ ở Pháp

Đông đảo đồng hương Little Saigon trong buổi ca nhạc đấu tranh vào chiều Thứ Bảy, 24 Tháng Mười Một. (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Vào chiều Thứ Bảy, 24 Tháng Mười Một, 2018, đông đảo đồng hương Little Saigon đã xuống đường biểu tình tuần hành và sau đó là ca nhạc đấu tranh và thắp nến để cầu nguyện cho những người đấu tranh đã bị bức tử cũng như cơ sở các tôn giáo, quý vị lãnh đạo tinh thần đang bị trù dập, trong đó có Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị trục xuất khỏi Thanh Minh Thiền Viện…

Nhân dịp này, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai kêu gọi các cộng đồng, hội đoàn, đơn vị… cùng lên tiếng phản đối việc một nhóm người Tàu và Việt ở Pháp dự định mua 850,000 mét vuông đất tại thành phố Bussy Saint Georges để thành lập “Quốc Gia Tộc Kinh.” Theo ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban, “Quốc Gia Tộc Kinh” nghĩa là quốc gia của hơn 3 triệu người Việt Nam ở hải ngoại.

Được biết trước đó, vào chiều Thứ Hai, 19 Tháng Mười Một, tại Thư Viện Việt Nam ở Garden Grove, Dược Sĩ Nguyễn Quốc Nam, chủ tịch Hội Ái Hữu Pháp-Á tại Paris, và thuộc Tổ Chức Liên Minh Dân Chủ, từ Pháp đến Little Saigon họp báo để báo động chuyện: “Một số người Việt và người Tàu ở Pháp âm mưu mua đất tại Bussy Saint Georges (BSG), một thành phố nhỏ của Pháp, cách Paris chừng 25.5 cây số về hướng Đông, để thành lập cái gọi là ‘Quốc Gia Tộc Kinh.’”

Buổi họp báo được nhà báo Vi Anh, tức ông Bùi Văn Nhân, cựu dân biểu VNCH, điều hợp, thu hút đông đảo đồng hương quan tâm đến tham dự, ngồi chật kín hội trường dù là trong ngày thường, nhiều người còn phải đi làm.

Dược Sĩ Nguyễn Quốc Nam trình bày một bằng chứng thể hiện âm mưu biến nước Việt Nam thành cái gọi là “Quốc Gia Tộc Kinh.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Dược Sĩ Nguyễn Quốc Nam: „ Chúng ta phải có những biện pháp cần thiết để đập tan âm mưu này, vì theo luật pháp sở tại, không thể có việc thành lập một quốc gia trong một quốc gia được!”. Ông ví các âm mưu của Tàu Cộng mỗi ngày một chút, nỗ lực dẹp bỏ người Việt hải ngoại lặng lẽ khắp nơi nhưng nguy hiểm, như số phận con ếch trong lồng kính. Nhiệt độ được tăng từ từ trong một thí nghiệm, cho đến lúc con ếch nhận biết nhiệt độ nóng quá thì đã muộn màng, lăn ra chết!

Sử gia Phạm Trần Anh minh định ý nghĩa của Tộc Kinh. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Mục Sư Lê Minh của Thánh Đường Saigon, Westminster, phát DVD về hình ảnh Tàu Cộng đòi thành lập cái gọi là “Quốc Gia Tộc Kinh” cho người tham dự. Những hình ảnh trong DVD do ông Võ Đức Văn, thuộc Ủy Ban Đoàn Kết Tôn Giáo và Sắc Tộc, thu thập được.

Qua DVD dài 6 phút 47 giây này, phóng viên Tường An của đài truyền hình SBTN, Pháp Quốc, tường thuật cho thấy tiến trình buổi họp ngày 21 Tháng Năm, 2018, của Hội Đồng Thành Phố BSG (Bussy Saint Georges), thành phố nằm phía Đông Paris, cách trung tâm thủ đô nước Pháp khoảng 25.5 cây số.

Theo đó, buổi họp có mặt của Thị Trưởng Yann Dubosc, một số người Tàu đến từ Hoa Lục, một số người Tàu tại Pháp và một số người Pháp gốc Việt.

Nội dung của nhóm người này bàn về việc mua 850,000 mét vuông đất để thành lập một “Quốc Gia Tộc Kinh” tại thành phố BSG. Theo lời một người Tàu trong buổi lễ đó: “Hiện nay có 4 triệu người Việt, phát sanh từ sắc tộc Kinh ở Tam Đảo, một trong 56 sắc tộc của Trung Quốc, sống rải rác trên 27 quốc gia trên thế giới. Họ muốn mua đất.” Sau đó có đoạn chiếu nhóm người này tặng các nghị viên hội đồng thành phố bảy lá cờ mang chữ “Tộc Kinh.”

Hình ảnh cũng cho thấy bốn người Tàu, đại diện tỉnh Quảng Đông là ông Chan Hoa Ta, và trong bảy người Việt có ông Thao Chấn và ông Trần Nghĩa Hiệp là hai người đối tác. Một phụ nữ xưng là công chúa An Hoa, phát biểu: “Tộc Kinh chúng tôi vốn dòng quý tộc ở Quảng Tây, được dân tộc Mãn Châu nhà Thanh cho trở thành vương quốc An Nam độc lập khoảng năm 1884-85, tức là nước Việt Nam ngày nay. Dân tộc Kinh lưu vong ngày nay muốn trở về cùng với 56 dân tộc anh em của Trung Quốc.”

Nhà báo Vi Anh (trái), điều hợp chương trình, bên cạnh là Dược Sĩ Nguyễn Quốc Nam. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Tại buổi họp khác, ngày 6 Tháng Mười Một, khoảng 50 người Việt đến tham dự buổi họp của Hội Đồng Thành Phố BSG để nghe ông thị trưởng trả lời chất vấn của bà Chantal Brunel, cựu thị trưởng, về dự án được đệ trình ngày 21 Tháng Năm. Tại sao một dự án quan trọng như thế mà không hề hỏi ý kiến cộng đồng người Pháp gốc Á Châu?

Ông thị trưởng cho rằng bà Brunel không nắm vững hồ sơ này cũng như tiến trình mua bán đất. Ông nói không hề ký vào một văn kiện nào vì phía các nhà đầu tư Trung Quốc không hề đưa ra chi tiết mang tính thuyết phục liên quan đến dự án về vấn đề tài chánh, thì làm sao mà thực hiện được!

Điều này, cũng theo hình ảnh video ngày 21 Tháng Năm, nhà sư Michael Pao lập lại nhiều lần là người Tàu Hoa Lục tên Chan Hoa Ta đã hội đủ điều kiện để mua 350,000 mét vuông đất. Ông Thị Trưởng Dubosc cũng nói “buổi lễ của phái đoàn Trung Quốc về việc lập quốc cho dân tộc Kinh làm chúng tôi ngạc nhiên là vì nó không nằm trong dự kiến.”

Nhiều người thắc mắc tại sao ông lại vẫn nhận các lá cờ của nhóm người Tàu?

Quang cảnh người tham dự họp báo hăng say đóng góp ý kiến. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Nhiều người Việt hiện diện giơ biểu ngữ giận dữ phản đối, làm mất trật tự khiến ông thị trưởng ra lệnh tắt đèn và chấm dứt buổi họp.

Video trên cũng ghi lại lời phát biểu của ông Nguyễn Sơn Hà, thuộc văn phòng liên lạc của Ủy Ban Minh Bạch Tập Thể: “Mục tiêu của chúng tôi là đi tìm sự thật với những giấy tờ minh bạch chứng minh vấn đề này liên quan đến cộng đồng hải ngoại.”

Tiến Sĩ Cao Văn Hở và nhà báo Vi Anh tình nguyện gia nhập ủy ban liên lạc soạn thảo nghị quyết ủng hộ đồng bào BSG tại Pháp.

(Linh Nguyễn/Người Việt)

Liên lạc tác giả: linhnguyen@nguoi-viet.com

 

Đặc khu Tàu ở Pháp

Thông báo của đồng bào tại Paris xin được chuyển tiếp:

THƯ MỜI

Kính thưa Quý Vị,

Trong khi Cộng Đồng chúng ta dồn hết tâm sức vào công tác chống Luật Đặc Khu bán nước tại Việt nam thì tại ngoại ô Paris, Tàu cộng đang sắp xây một Đặc Khu rộng  350 000 m2 và dự định trong thời gian tới sẽ mở rộng đến 850 000 m2 và có thể hơn nữa… !

Nhưng nếu Tàu cộng làm được việc đó, với sự đồng ý của Pháp thì đã đành. Không ! Tàu cộng xây dựng Đặc Khu này nhân danh hơn 3 triệu người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại mà họ gọi là « Tộc Kinh ». Một âm mưu khủng khiếp đang được Tàu Cộng kết hợp với người Pháp và người Việt (tị nạn cs) tại Pháp thực hiện tại Bussy Saint Georges (BSG). Để biết :

– Ai đang âm mưu nhượng đất tại Bussy st Georges cho Tàu Cộng ?

– Ai đang bán căn cước tị nạn Cộng sản VN cho Tàu Công- « Tộc Kinh » là ai ?

– Đề án được coi là biến BSG thành một đặc khu của Tàu Cộng đã tiến hành đến đâu ?

– Người Việt (tị nạn cs) nào đã tiếp tay với Tàu Cộng ?- Thế lực Tàu Cộng nào đứng sau vụ này ?

– Tác động gì cho Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn cs tại Hải ngoại nói chung, tại Paris và Pháp Quốc nói riêng ?

Xin mời quý vị đến xem phim tường thuật buổi lễ nhượng đất BSG cho Tàu Cộng và xóa sổ người Việt tị nạn CS sẽ được tổ chức vào :

Ngày Chủ Nhật, 28/10/2018 từ 14h00 đến 17h00, tại Nhà Thờ Saint Hippolyte – Phòng « Roulotte »,  27 Avenue de Choisy, Paris 13 – Métro Porte de Choisy.

 

Chúng tôi xin kính mời quý vị đến tham dự buổi chiếu phim và sau đó cùng thảo luận về vấn đề hệ trọng này.

Chúng ta cần lên tiếng phản ứng trước khi quá muộn:Trân trọng kính mời và xin giúp phổ biến rộng rãi .

BTC : VPLL và Hội Thân Hữu Pháp Á./.

 

https://nsvietnam.blogspot.com/2018/10/ac-khu-tau-o-phap.html

 

 

Trung cộng lập » Quốc gia Kinh » cách Paris 30 km

TC tuyên bố : nước An Nam thuộc Tàu gồm dân tộc Kinh, tức là nước Việt Nam bây giờ. Dân tộc Kinh cần trở về với Quốc mẫu tức là Trung Hoa cộng sản.

Biến dân Việt thành tộc Kinh, một âm mưu xóa bỏ Việt Nam và dân Việt của Bắc Kinh và bầy nhóm Hán nô Hà Nội

Thị trưởng Bussy St Georges cầm cờ Quốc gia Kinh

 

Phải có vụ Trung cộng mua được một thửa đất rộng 85 ha tại Bussy Saint-Georges ở ngoại ô Paris để lập một số cơ sở văn hóa của Tàu trong đó có một công viên do tộc Kinh tài trợ cùng với một cơ quan quản trị tộc Kinh, cộng đồng Việt Nam mới ngã ngửa và biết thêm một hành động bán nước khác của tặc quyền cộng sản Hà Nội.

Xem Video mới được tung ra trên mạng, ghi lại buổi họp ngày 21/5/2018 giữa thịtrưởng BSG và một phái đoàn dẫn đầu bởi một viên chức tỉnh Quảng Đông, gồm một vài doanh nhân Quảng Đông và một số người Hoa lẫn Việt đại diên cho tộc Kinh trong đó có một phụ nữ được giới thiệu là “công chúa” Kinh , không người Việt Nam chân chính nào có thể giữ được bình tĩnh trước màn kịch kệch cỡm do Trung cộng đạo diễn với vài diễn viên tay sai Tàu và Pháp gốc Việt nhằm khiến thị xã BSG ủng hộ “sự tái sinh của một tổ quốc Kinh” gồm dân tộc Kinh ở “An Nam” và Trung cộng!

Ở đâu ra tộc Kinh vậy? Tại Việt Nam cũng như Trung cộng xưa nay làm gì có tộc Kinh nào? Tra khảo ra tôi mới biết rằng cái tên Tộc Kinh đã được cả nhà cầm quyền Bắc Kinh lẫn Hà Nội bịa đặt và áp đặt  khoảng 20 năm gần đây thôi, tức khoảng sau hiệp ước bán nước Thành Đô.

Tại Việt Nam ai có học một chút cũng biết chữ Kinh có nghĩa là kinh đô, nơi vua trú ngu. Cho nên người Kinh nguyên là từ chỉ những người sống ở gần kinh đô, đến đầu nhà Nguyễn nghĩa của từ này được nới rộng cho chỉ tất cả những người Việt sống ờ đồng bằng hay miền xuôi, bất kể nguồn gốc của họ (có thể là gốc tộc Việt xưa, tộc Mường bản xứ, gốc Chàm, gốc Chân Lạp, gốc Trung Hoa, gốc Mã Lai vv.) để phân biệt họ với người Thượng là những người sống ở vùng núi và cao nguyên, thường là những người thuộc các tộc thiểu số. Bởi Việt Nam, do địa lý, là nơi qua lại rồi sinh sống của những người thuộc chủng tộc khác nhau, dân Việt Nam có trong huyết quản máu của nhiều tộc, chẳng thuộc riêng tộc nào. Nhưng dân Việt vẫn tự nhận mình là con cháu của hai tộc Âu Việt và Lạc Việt thuộc nhóm Bách Việt, xuất phát từ vùng đất hiện là miền Nam Trung Hoa, vì hai tộc ấy đã sáng lập ra nước Việt, đã truyền cho hậu duệ cái tinh thần bất khuất giúp nước Việt tồn tại tới bây giờ.

Bảo người Kinh là người Việt thuộc tộc Kinh, và ép dân Việt Nam phải khai mình thuộc tộc Kinh trên tờ khai lý lịch hoàn toàn là bố láo và vô lý. Đúng hơn là có lý nhưng một cái lý hết sức khốn nạn : Tuân thủ lệnh của Bắc Kinh. Việt Nam phải theo Trung cộng áp dụng chính sách phân biệt các tộc (Dân Trung cộng gồm 56 tộc thì Việt Nam gồm 54 tộc). Cũng theo Trung cộng gồm vào tộc Hán đa số dân Tàu thuộc rất nhiều tộc bị Hán hóa, Việt Nam dồn đa số dân Việt vào một tộc gọi là tộc Kinh. Nhưng sao không bắt chước hẳn và quy đa số dân Việt vào tộc nguyên thủy, tức tộc Việt ? Bởi đó là ý muốn của Bắc Kinh, bởi Trung cộng xưa nay rất dị ứng với cái tên “Việt” của dân ta vì tổ tiên Âu Việt, Lạc Việt của chúng ta là hai tộc duy nhất thuộc nhóm Bách Việt cưỡng lại được sự Hán hóa, và vì trải qua lịch sử, mặc dù bị Trung cộng đô hộ gần 1 nghìn năm, dân Việt vẫn vươn dậy nổi để rồi cho quân đội Trung cộng nhiều trận đòn đau đớn. Chính do tự ái bị va chạm mà họ quyết không chịu gọi tên nước ta bằng tên do vua nước ta đặt ra mà chỉ gọi nước ta bằng tên do chúng đặt (Giao Chỉ thời Hán và An Nam thời Đường) và luôn luôn nuôi dã tâm xóa sổ dân ta cũng như thôn tính nước ta. Nay với sự tiếp tay của Đảng cộng sản Việt Nam chúng có cơ thực hiện giấc mơ muôn thuở.

 

Còn tại Trung cộng, Kinh là tên  Bắc Kinh đặt ra cho một thiểu số rất nhỏ, khoảng 20.000 người Việt Nam sinh sống ở Tam Đảo (ba đảo nhỏ Vạn Vĩ, Vu Đầu và Sơn Tâm, cách Móng Cái 25 km) chủ yếu bằng nghề đánh cá. Ba đảo này trước kia thuộc về Việt Nam nhưng bị Pháp nhượng lại cho Trung cộng nhân lúc phân định biên giới Việt-Trung sau hiệp ước Thiên Tân (1884). Thành thử đang là công dân Việt Nam bỗng bất đắc dĩ toàn dân Tam Đảo trở thành công dân Trung cộng; vì sự đổi quốc tịch này xảy ra tương đối gần đây, lại do họ tiếp tục sống trong cùng cộng đồng, họ chưa bị Hán hóa hoàn toàn, vẫn giữ được một chút tiếng Việt và một số tập quán Việt. Trải qua lịch sử, cũng có hiện tượng một số dân Việt di cư sang Tàu, nhưng họ chỉ được gọi là người Giao Chỉ hoặc An Nam một thời gian trước khi tan biến vào cộng đồng người Hoa. Nhưng lần này, viện cớ dân Tam Đảo (với thời gian ba đảo đã bị đất bồi biến thành bán đảo) có tập quán riêng biệt, Bắc Kinh xếp họ vào một trong số 56 tộc Trung Hoa dưới tên Jing (chữ tương đương với Kinh). Với tư cách là công dân thuộc một tộc của Tàu, phụ nữ Jing/Kinh được giới chức Trung cộng đưa dự các cuộc trình diễn y phục truyền thống Trung cộng với bộ áo dài, để rồi họ tuyên truyền với dân Tàu cũng như thế giới rằng áo dài Việt Nam chỉ là y phục của một tộc Trung cộng !

Vụ Bussy Saint-Georges cho thấy rõ cái quyết định đổi tên dân Việt thành dân Kinh hay dân thuộc tộc Kinh của đám cầm quyền cộng sản Hà Nội không chỉ là một hành động ngu độn vô lối mà còn chính là  một mưu mô đê tiện của bầy lũ Hán nô cộng sản nhằm dọn đường cho sự sáp nhập Việt Nam vào Trung cộng. Như phái đoàn Trung cộng tuyên bố tại thị sảnh BSG, trong tương lai toàn thể dân tộc Kinh (ở Trung cộng và Việt Nam mà chúng vẫn gọi là An Nam) sẽ tập hợp lại theo lệnh của tổ quốc (Trung Hoa)!

Nhờ sự phản đối quyết liệt của cộng đồng Việt Nam tại Pháp, thị trưởng BSG đã lùi bước và ngưng việc bán đất cho Tàu.

Nhưng âm mưu tước đi căn cước là người Việt của dân ta, biến dân ta thành một tộc lạ hoắc không có lịch sử, vẫn được tặc quyền Hà Nội thực thi. Người dân Việt Nam còn tự trọng cần phải từ chối ghi mình là tộc Kinh trên các tờ lý lịch, mà khẳng định mình là dân Việt, và tự khai thuộc tộc Việt nếu cần. Mất căn cước quốc gia, mất gốc không phải là chuyện nhỏ đâu. Thiếu ý thức quốc gia, thiếu tinh thần dân tộc thì làm sao chúng ta cóđộng lực để ngăn sự mất nước vào tay Trung cộng?

Đặng Phương Nghi

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen