Seite auswählen

Nguyễn Văn Nghệ

15-5-2019

Mừng ngày “giải phóng” Miền Nam, thống nhất đất nước đã được 44 năm rồi, ấy vậy mà những người cộng sản Việt Nam, vẫn luôn canh cánh lo sợ “các thế lực thù địch” khi Tạp chí Cộng sản viết rằng:

Thủ đoạn ‘diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch là tổng hợp các phương thức, biện pháp được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng- văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao… Trong đó, các thế lực thù địch xác định tấn công trên mặt trận tư tưởng – văn hóa là ‘mũi đột phá’, ‘thọc sâu’ làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra ‘khoảng trống’ để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào và tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa”.

Do lo sợ, nên những người Cộng sản Việt Nam nhìn đâu cũng thấy “các thế lực thù địch”, nên họ luôn cảnh giác: “Đó là một nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ ta, không thể xem thường. Do đó nếu chúng ta chủ quan, mất cảnh giác hoặc nhận thức không đầy đủ về những tác động phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội càng có nhiều cơ hội để tiến hành âm mưu, hoạt động ‘diễn biến hòa bình’ nhằm chống Đảng, Nhà nước ta. Kiên quyết đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận phê phán, vạch trần, bác bỏ các quan điểm thù địch, sai trái là một nhiệm vụ hàng đầu trong tình hình mới” (1).

“Các thế lực thù địch” của cộng sản Việt Nam là những ai? Câu chuyện “Thanh Quyên nói với vua nước Tấn” có thể làm sáng tỏ vấn nạn trên: Vua nước Tấn nghi quan Đại phu Loan Doanh có ý mưu phản, nên đem binh đánh diệt họ Loan. Con của Loan Doanh là Loan Phường trốn ra nước ngoài. Một hôm vua nước Tấn đi chơi thuyền với các quan. Cuộc du ngoạn đang vui thì nhà vua hỏi các quan bằng một giọng lo lắng:

– Có ai biết Loan Phường bây giờ ở đâu không?

Các quan đều nín lặng, không ai trả lời. Một tên chèo thuyền tên là Thanh Quyên tiến lên, hỏi vua rằng:

– Nhà vua hỏi Loan Phường làm gì?

Vua Tấn đáp:

– Dòng họ Loan chưa chết hết, ta vẫn sợ họ báo thù nên lo đề phòng.

Thanh Quyên đáp:

– Nếu nhà vua biết sửa sang chính trị nước Tấn, cho dân chúng an cư lạc nghiệp thì dẫu họ Loan có mượn được quân nước ngoài về, dân nước Tấn cũng sẽ vì vua đánh đuổi họ Loan đi. Bằng không, nếu nhà vua bỏ bê việc triều chính, nhân dân đói khổ thì chính những người ở trong thuyền này cũng có thể là “thế lực thù địch” của nhà vua. Nhà vua đề phòng sao cho hết được.

Vua Tấn phục lời nghị luận của Thanh Quyên là chí lý.

Cũng vậy, nếu đảng, Nhà nước cộng sản Việt Nam biết lèo lái cho dân tộc được độc lập, tự chủ; dân quyền, dân sinh hưởng đầy đủ những quyền được ghi trong Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (2) thì “các thế lực thù địch” không còn đất dung thân. Bằng không, “chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” chớ không có “các thế lực thù địch” nào “xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa” cả!

Nguyễn Văn Nghệ

Tổ dân phố Phú Lộc Tây I, Thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa

______

Chú thích:

(1) Nhận diện sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa(TCCS).

(2) Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp Quốc.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen