Seite auswählen

“Vì lợi ích 10 năm trồng cây”, “Ưu tiên hàng đầu cho giáo dục”, “Phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo”, “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, “Thầy cô giáo là lực lượng quyết định thành công sự nghiệp đổi mới”. “Những chiến sĩ đi đầu trong đổi mới và sáng tạo”, “Người gieo hạt giống tâm hồn”…

Ở Đức không ai hô hào to tiếng như vậy đâu.

Sau khi đợt tiêm chủng thứ 1 vừa hoàn thành (cho các cụ trên 80 tuổi), chính quyền Đức lập tức đẩy đối tượng giáo viên lên đầu bảng ưu tiên để nhận vaccine AstraZeneca.

Ngay ngày đầu tiên, các thầy cô đã lũ lượt kéo đến trung tâm tiêm chủng lặng lẽ xếp hàng, lặng lẽ chờ đợi. Sự sốt sắng của họ làm chính quyền ngạc nhiên. Lời phát biểu của họ làm người dân xúc động. “Tôi muốn tiêm chủng, tôi chấp nhận thiệt hại, miễn là được quay lại trường học với học sinh”. Thú thật, lúc nghe lời phát biểu này trên ti vi, tôi rơi nước mắt. Những nụ cười sáng rực niềm tin trong ngày giông bão.

Tuy nhiên, tình hình sau đó càng lúc càng trở nên xấu đi, vaccine AstraZeneca có nhiều nghi vấn cần được khảo sát. Hôm 26 tháng Ba vừa qua, chính quyền Đức ra một quyết định độc nhất vô nhị. Họ dành cho tầng lớp giáo viên một đặc quyền mà không người dân nào trên thế giới có được: QUYỀN LỰA CHỌN VACCINE. Bước đầu, các giáo viên và bảo mẫu ở thủ đô Berlin đã nhận được lời mời tham gia chủng ngừa với loại vaccine mà họ tin tưởng. BioNtech hay AstraZeneca là lựa chọn miễn phí dành cho các thầy cô giáo và bảo mẫu.

Giới thiệu với các bạn bản tin ngắn của báo Berliner Zeitung.

https://www.berliner-zeitung.de/news…hmen-li.148759

Các giáo viên ở Berlin không phải tiêm vaccine AstraZeneca

Mặc dù Thượng nghị sĩ Y tế Kalayci đã hủy bỏ quyền tự do lựa chọn vaccine của người dân, các giáo viên vẫn nhận được đặc quyền này. Hàng nghìn liều AstraZenaca bị đổ đống ở Berlin.

(Christian Gehrke, 26.3.2021)
Berlin – Thành phố thủ đô đang muốn tiêm chủng cho tất cả các giáo viên chống lại coronavirus, các cô nuôi dạy trẻ và giáo viên tiểu học đã nhận được giấy mời tiêm chủng. Nhưng ở Berlin cũng có vấn đề về Astrazeneca. Thuốc chủng này đang gây tranh cãi, đặc biệt là trong giới trẻ tuổi. Bởi vì một số ít trường hợp đông máu tĩnh mạch não đã xảy ra sau khi tiêm chủng. Các mối liên hệ có thể giữa tiêm chủng và chứng đông máu vẫn đang được kiểm tra.

Kết quả: vaccine vẫn còn nằm nguyên đó.

Theo báo cáo của tờ Tagesspiegel, tại Berlin, 100.000 liều Astrazeneca đang nằm đổ đống trong kho. Ngay cả thị trưởng Michael Müller cũng xác nhận rằng, có sự do dự khi sử dụng vaccine Anh-Thụy Điển. Chính vì sự do dự này mà Thượng nghị sĩ Y tế Dilek Kalayci (SPD) đã hủy bỏ quyền tự do lựa chọn vaccine của người dân, tuy nhiên, đặc quyền này vẫn được dành riêng cho tầng lớp giáo viên. Như một phát ngôn viên của cơ quan quản lý giáo dục đã xác nhận, giáo viên có thể tự chọn thuốc tiêm chủng. Theo khảo cứu của báo Berliner Zeitung, nhân viên nhà trẻ cũng có thể sử dụng quyền tự do lựa chọn này. Quyền tự do lựa chọn đã được gửi đến các giáo viên và bảo mẫu, sau khi việc tiêm chủng Astrazeneca tạm thời bị dừng vào tuần trước.

Ai chọn Biontech, rõ ràng là phải chờ đợi


Hiện nay vaccine AstraZeneca được sử dụng trở lại, nhưng giáo viên và bảo mẫu vẫn được giữ nguyên đặc quyền lựa chọn. Cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, có thể sẽ chậm trễ. Ai quyết định chống đối Astrazeneca thì phải chờ. Đây là những gì mà các giáo viên và nhà bảo mẫu thông báo với báo Berliner Zeitung.

Đa số chọn Biontech / Pfizer, loại vaccine thích hợp tốt với cơ thể nhưng lại khó bảo quản.

Bên cạnh đó, ngày càng gia tăng yêu cầu: hãy đưa AstraZeneca ra tiêm tự do cho người nào muốn.

Lưu Thủy Hương

English:
March 27, 2021
“For the sake of 10 years of planting trees”,The first priority for education”, “Promoting the tradition of respect for the monk”, “Education is the first national policy”, “Teachers are the decisive force. successful innovation “. “The soldiers at the forefront of innovation and creativity”, “The sower of the soul” …

In Germany, no one screams loudly.

After the first vaccination round was completed (for those over 80 years old), the German government immediately pushed the teacher to the top of the table to receive the AstraZeneca vaccine.

On the first day, the teachers flocked to the vaccination center and quietly lined up, waiting silently. Their fervor surprised the government. Their words touched the people. “I want to be vaccinated, I accept the damage, as long as I get back to school with the students.” To be honest, when I heard this statement on TV, I shed tears. The smiles brighten faith in a stormy day.

However, as the situation worsened, the AstraZeneca vaccine had many doubts that needed to be investigated. On March 26, the German government made a unique decision. They give the teachers a privilege that no one in the world has: VACCINE CHOICE. Initially, teachers and nannies in Berlin received an invitation to vaccinate with the vaccine they trust. BioNtech or AstraZeneca is a free option for teachers and nannies.

Introducing to you the short newsletter of the Berliner Zeitung newspaper.

https://www.berliner-zeitung.de/news…hmen-li.148759

Teachers in Berlin do not have to get the AstraZeneca vaccine

Although Health Senator Kalayci has canceled people’s freedom to choose vaccines, teachers still receive this privilege. Thousands of doses of AstraZenaca were dumped in Berlin.

(Christian Gehrke, March 26, 2121)
Berlin – The capital city wants to vaccinate all teachers against the coronavirus, nuns, and primary school teachers have received invitations to vaccinate. But in Berlin there is also the Astrazeneca problem. The vaccine is controversial, especially among young people. This is because a small number of cases of cerebral venous coagulation have occurred following vaccination. The possible links between vaccination and coagulation are still being investigated.
The result: the vaccine is still there.

According to the Tagesspiegel report, in Berlin, 100,000 doses of Astrazeneca are lying piled up in warehouses. Even the mayor Michael Müller confirmed that there is hesitation to use the Anglo-Swedish vaccine. Because of this hesitation, Health Senator Dilek Kalayci (SPD) has canceled people’s freedom to choose vaccines, but this privilege remains reserved for the teachers’ class. As an education regulator spokesperson confirmed, teachers can choose the vaccine themselves. According to a study by the Berliner Zeitung newspaper, kindergartens can also use this freedom of choice. Freedom of choice was sent to teachers and nannies, after Astrazeneca vaccinations were temporarily suspended last week.

Whoever chooses Biontech, obviously has to wait
Currently the AstraZeneca vaccine is being used again, but teachers and nannies still retain the privilege of choice. Until this moment. However, there may be a delay. Whoever decides to oppose Astrazeneca must wait. This is what the teachers and nannies told the Berliner Zeitung newspaper.

Most choose Biontech / Pfizer, a vaccine that is suitable for the body but is difficult to preserve.

Besides, there is an increasing demand: give AstraZeneca a free injection to anyone who wants it.

Author: Luu Thuy Huong

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen