Seite auswählen

Brexit deal: 10 things to look for

By Chris Morris
Reality Check correspondent, BBC News

New cars in Southampton waiting to be exportedGETTY IMAGES

A post-Brexit agreement on trade and other issues has been agreed, just a week before the new era in relations between the UK and the EU was due to begin.

It should avoid the disruption of a no-deal Brexit in the middle of the Covid pandemic, but the details have not yet been revealed.

Expect hundreds of pages of dense legal text (which we will read but it will take some time to go through).

 

A deal of this significance raises a host of questions about how the relationship will operate in the future. Here are 10 questions we’ll be trying to answer:

 

1. Fishing

One of the most difficult issues in the negotiations: How many fish will EU boats be able to catch in UK waters in future, and how long will any transition period last before new measures come into full force? Officials involved in the negotiations say the UK initially wanted an 80% cut in the value of the fish caught by EU boats in UK waters, while the EU initially proposed an 18% cut. Who has given more ground?

 

Inspecting a salmon at the Glasgow Fish MarketEPA Fishing was one of the most difficult areas of the negotiations

2. The “level playing field”

What will the rules on fair competition look like, to ensure that businesses on one side don’t gain an unfair advantage over their competitors on the other? The definition of what constitutes reasonable levels of state aid, or financial subsidies for business, will be important.

 

3. Dispute resolution

This will be the subject of years of negotiations to come. How will the deal actually be enforced if either side breaks any of the terms and conditions? If the UK chooses to move away more radically from EU rules in the future, how quickly can the EU respond? Will it have the ability to impose tariffs (or taxes on UK exports) in one area (for example on cars) in response to a breach of the agreement in another (fish, for example)?

 

4. European Court of Justice (ECJ)

The EU’s highest court will remain the ultimate arbiter of European law. But the UK government has said the direct jurisdiction of the ECJ in Britain will come to an end. So, will the European court play any role in overseeing the future relationship agreement?

 

5. Travel

Holidaymakers in SpainGETTY IMAGES

 

What will the rules be for British people who want to travel to the EU from 1 January 2021? We already know many of the details but will there be any additional agreements on things like social security or vehicle insurance? And will there be any detail on any arrangement to replace the European Health Insurance Card (EHIC), which will stop being valid for most British nationals.

 

6. Financial services

The trade agreement is primarily about the rules for goods crossing borders. It will say far less about the trade in services. Is there going to be a separate statement from the EU which will recognise UK rules governing financial services as roughly “equivalent” to EU rules? That would make it much easier for UK firms which export services to continue doing business in the EU market.

7. Data

This is a really important issue. What will the data protection rules be for UK companies that deal with data from the EU? Again, the UK is hoping the EU will issue a separate decision recognising UK rules as “equivalent” to its own, but the detail will need to be scrutinised carefully.

8. Product standards

We know there will be more bureaucracy and delays at borders in the future, for companies trading between the UK and the EU. But will the two sides agree any measures to make things a little easier? There’s something called “mutual recognition of conformity assessment” which would mean checks on products standards would not need to be nearly as intrusive as they otherwise might be.

 

9. Professional qualifications

A lot of people, from accountants to chefs, work in different EU countries and didn’t have to worry about crossing borders multiple times while the UK was part of the EU. But will UK professional qualifications be recognised across the EU in the future, and what restrictions will there be?

 

10. Security

It’s not just about trade. The UK will lose automatic and immediate access to a variety of EU databases which the police use every day – covering things such as criminal records, fingerprints and wanted persons. So what kind of access will they have, and how will security co-operation work in the future?

Europol's "most wanted" advent calendar, 2016GETTY IMAGES Europol’s “most wanted” advent calendar, 2016

There are many other questions to answer – this agreement will form the basis for UK-EU relations for years if not decades to come. And the two sides will have to continue to talk about how to implement it most effectively.

The team will be reading through the document when it is available and will add more to this story as soon as possible.

Thỏa thuận Brexit: 10 điều cần đi tìm lời giải

Anh EU

Một thỏa thuận hậu Brexit về thương mại và các vấn đề khác đã được nhất trí, chỉ một tuần trước khi kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa Anh và EU bắt đầu.

Thỏa thuận sẽ tránh được sự gián đoạn (hỗn loạn) của một Brexit không có thỏa thuận giữa lúc diễn ra đại dịch Covid, nhưng các chi tiết vẫn chưa được tiết lộ.

Một văn kiện pháp lý dày hàng trăm trang văn được kỳ vọng (mà chúng tôi sẽ đọc nhưng sẽ mất một thời gian để nghiền ngẫm kỹ lưỡng).

Thỏa thuận có ý nghĩa này đặt ra một loạt câu hỏi về cách thức mối quan hệ sẽ vận hành trong tương lai. Dưới đây là 10 câu hỏi mà chúng tôi sẽ cố gắng trả lời:

1. Đánh cá

Một trong những vấn đề khó khăn nhất trong các cuộc đàm phán: Tàu thuyền của EU sẽ đánh bắt được bao nhiêu cá ở vùng biển của Vương quốc Anh trong tương lai, và giai đoạn chuyển tiếp sẽ kéo dài bao lâu trước khi các biện pháp mới có hiệu lực? Các quan chức tham gia đàm phán cho biết ban đầu Anh muốn cắt giảm 80% giá trị cá mà các tàu thuyền của EU đánh bắt trong vùng biển của Vương quốc Anh, trong khi EU ban đầu đề xuất cắt giảm 18%. Ai nhượng bộ nhiều hơn?

Inspecting a salmon at the Glasgow Fish Market

Đánh cá, hạn ngạch và chủ quyền giữa Anh và EU cũng là một nội dung quan trọng được kỳ vọng giải quyết trong thỏa thuận

2. “Sân chơi bình đẳng”

Các quy tắc về cạnh tranh bình đẳng sẽ như thế nào để đảm bảo rằng một bên là các doanh nghiệp không giành được lợi thế không công bằng so với các đối thủ của mình? Định nghĩa về mức độ hợp lý của trợ giúp của nhà nước, hoặc trợ cấp tài chính cho hoạt động kinh doanh, sẽ rất quan trọng.

3. Giải quyết tranh chấp

Đây sẽ là chủ đề của các cuộc đàm phán trong nhiều năm tới. Thỏa thuận sẽ thực sự được thực thi như thế nào nếu một trong hai bên vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào? Nếu Vương quốc Anh quyết định rời khỏi các quy định của EU một cách triệt để hơn trong tương lai, EU có thể phản ứng nhanh như thế nào? Liệu khối này có khả năng áp đặt thuế quan (hoặc thuế đối với hàng xuất khẩu của Anh) ở một khu vực (ví dụ đối với xe hơi) để đối phó với việc vi phạm thỏa thuận ở một khu vực khác (chẳng hạn như cá)?

4. Tòa án Công lý Châu Âu (ECJ)

Tòa án cao nhất của EU sẽ vẫn là trọng tài cuối cùng của luật pháp châu Âu. Nhưng chính phủ Anh cho biết quyền tài phán trực tiếp của ECJ ở Anh sẽ chấm dứt. Vậy, tòa án châu Âu sẽ đóng vai trò gì trong việc giám sát thỏa thuận về quan hệ trong tương lai?

5. Du lịch

EU Anh

Các quy định sẽ như thế nào đối với những người Anh muốn đến EU từ ngày 01/01/2021? Chúng tôi đã biết nhiều chi tiết nhưng liệu sẽ có bất kỳ thỏa thuận bổ sung nào về những nội dung như an sinh xã hội hoặc bảo hiểm xe cộ không? Và liệu sẽ có bất cứ chi tiết nào về bất kỳ thỏa thuận nào để thay thế Thẻ Bảo hiểm Y tế Châu Âu (EHIC), thẻ này sẽ không còn hiệu lực đối với hầu hết công dân Anh.

6. Dịch vụ tài chính

Hiệp định thương mại chủ yếu là về các quy tắc đối với hàng hóa qua biên giới. Nó sẽ nói ít hơn nhiều về thương mại trong các dịch vụ. Liệu sẽ có một tuyên bố riêng từ EU công nhận các quy tắc của Vương quốc Anh điều chỉnh các dịch vụ tài chính gần như “tương đương” với các quy tắc của EU? Điều đó sẽ giúp các công ty Anh xuất khẩu các dịch vụ tiếp tục kinh doanh tại thị trường EU dễ dàng hơn nhiều.

7. Dữ liệu

Đây là một vấn đề thực sự quan trọng. Các quy tắc bảo vệ dữ liệu sẽ như thế nào đối với các công ty Vương quốc Anh xử lý dữ liệu từ EU? Một lần nữa, Vương quốc Anh hy vọng EU sẽ ban hành một quyết định riêng công nhận các quy tắc của Vương quốc Anh là “tương đương” với các quy tắc của mình, nhưng chi tiết sẽ cần được xem xét kỹ lưỡng.

8. Tiêu chuẩn sản phẩm

Chúng tôi biết sẽ có nhiều hơn thủ tục và sự chậm trễ ở các biên giới trong tương lai, đối với các công ty kinh doanh giữa Vương quốc Anh và EU. Nhưng liệu hai bên có đồng ý biện pháp nào để mọi thứ dễ dàng hơn một chút không? Có một cái gì đó được gọi là “sự công nhận lẫn nhau về đánh giá sự phù hợp” (liên quan quá trình kiểm tra các tiêu chuẩn sản phẩm)…

9. Trình độ chuyên môn

Nhiều người, từ kế toán đến đầu bếp, làm việc ở các quốc gia EU khác nhau và không phải lo lắng về việc đi qua biên giới nhiều lần trong khi Vương quốc Anh là một phần của EU. Nhưng liệu bằng cấp chuyên nghiệp của Vương quốc Anh có được công nhận trên toàn EU trong tương lai không, và sẽ có những hạn chế nào?

10. Bảo mật

Điều này không chỉ là về thương mại. Vương quốc Anh sẽ mất quyền truy cập tự động và tức thì vào nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau của EU mà cảnh sát sử dụng hàng ngày – bao gồm những thứ như hồ sơ tội phạm, dấu vân tay và những người bị truy nã. Vậy họ sẽ có những quyền truy cập nào và hợp tác bảo mật sẽ vận hành như thế nào trong tương lai?

Europol's "most wanted" advent calendar, 2016

Có rất nhiều câu hỏi khác cần trả lời – thỏa thuận này sẽ tạo cơ sở cho quan hệ Anh-EU trong nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập kỷ tới. Và hai bên sẽ phải tiếp tục trao đổi về cách triển khai hiệu quả nhất.

Chúng tôi sẽ nghiên cứu văn kiện khi nào sẵn có và sẽ bổ sung vào câu chuyện này trong thời gian sớm nhất.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen