GS Lê Hữu Khóa, 12-11-2018

Tiếp theo Phần 1Phần 2

Nhân trí đa lực, dân chủ đa trí

Các thành quả của dân chủ làm nên tiến hoá cho nhân loại, tạo ra văn minh cho nhân sinh, nhưng quá trình dân chủ không bao giờ ngưng động, các thể chế dân chủ không được ngủ quên trên chiến tích của mình, các chủ thể dân chủ không được tự thoả mãn trên các thành tích của mình, vì tự mãn sẽ thành tự diệt, tự kiêu sẽ hoá ra tự hủy, trên con đường đi tìm tự do cho nhân trí, công bằng cho xã hội, bác ái cho nhân bản. Phương pháp luận phân tích về dân chủ biết thẩm định đúng về các kinh nghiệm dân chủ, ta nên phân biệt các nhân trí dân chủ qua phân loại có nhân luận:

Tổng kết dân chủ, từ hơn hai thế kỷ qua các môi trường chính trị khác nhau, ta thấy các chính khách sáng suốt thường rất từ tốn, các chính giới tỉnh táo thường rất khiêm nhường, khi họ đánh giá về các thể chế dân chủ, họ biết là dân chủ phải luôn được hoàn thiện hàng ngày, hàng năm, hàng nhiệm kỳ, không ngừng nghĩ, và hiện nay không có một thể chế dân chủ nào hoàn hảo. Và đây là sự thông minh của nhân trí dân chủ là luôn năng động để hoàn hảo hoá thực thể dân chủ, bằng cách làm thăng hoa tự do, làm thăng tiến công bằng.

Ưu tiên của dân chủ, phải dựa trên công bằng xã hội và tự do cá nhân, trong đó dân chủ luôn linh hoạt biến đổi thế thăng bằng của hai cực công bằng-tự do để bảo đảm bác ái. Và, chính bác ái là một phạm trù rất đặc biệt, khó ra luật đúng, khó làm luật trúng với thời gian về bác ái (người nghèo hôm nay ngày mai hết nghèo mà vẫn khai báo là còn nghèo, và khi chính quyền lấy tiền của người giàu để cho người nghèo, thì người nghèo vẫn nghèo); trong khi đó luật về tự do và luật về công bằng đã có mặt từ lâu trong mọi sinh hoạt chính trị và xã hội trong các thể chế dân chủ.

Chính quyền dân chủ, luôn dựa trên hiểu biết về dân chủ, tức là nhân trí, nhưng mọi chính sách không chỉ còn là chuyện đối nội giữa chính quyền và dân tộc, giữa chính phủ và quốc gia, và chính quyền dân chủ nếu muốn tồn tại, nó phải đi tìm liên minh qua đối ngoại, và nó chỉ ăn đời ở kiếp với các chế độ dân chủ như nó, để hòa hợp trong hợp tác quốc tế, hòa đồng trong toàn cầu hoá. Chính quyền dân chủ không trao thân gởi phận  trong hợp tác quốc tế cho các chế độ độc tài đảng trị, cho các thể chế độc quyền công an trị, cho các chính quyền độc tôn quân đội trị… vì đây là bọn “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, chúng là âm binh nên chỉ đi tìm ma trận. Trong lịch sử về đối tác quốc tế, các chính quyền dân chủ mỗi lần đi đêm với chúng, các thể chế dân chủ mỗi lần bị chúng dụ dỗ, chóng chày cũng sẽ vỡ mộng, vì bản chất của chúng không tôn trọng tự do, không quý trọng nhân quyền.

Phong trào dân chủ, chính là hùng lực của dân chủ, vì các phong trào này không ngừng ở tự do cá nhân và công bằng xã hội, mà luôn đi sâu trong nhân sinh quan để bảo vệ nhân tính trong bình đẳng giữa các giới tính; đi xa trong thế giới quan để bảo quản môi trường, bảo trì môi sinh trong một thế giới ngày càng đất hẹp người đông; đi cao hơn vũ trụ quan phẳng lì thường nhật mà biết mở cõi vũ trụ bằng khám phá khoa học, bằng quản lý kỹ thuật truyền thông. Phong trào tiến bộ nâng tầm vóc của dân chủ, và ngược lại chính dân chủ thăng hoa bản lĩnh của các phong trào bằng cách mở nhiều cửa để phong trào có nhiều chân trời, đây là chuyện độc tài bằng độc đảng không bao giờ muốn thực hiện.

Xã hội dân chủ, trong đó đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội và nhất là quan hệ xã hội luôn được bảo vệ bằng phẩm chất của nhân quyền qua đa lực của tự do. Chính đa lực của tự do trên tất cả các phương diện từ kinh tế tới thương mại, từ văn hóa tới giáo dục, từ tinh thần tới tâm linh… luôn được phong phú hoá qua sự năng động của tự do để đa dạng hoá quan hệ xã hội, trong đó sự lan toả của các mạng xã hội qua internet là minh chứng cho sức mạnh của dân chủ. Chính tự do vừa đa lực, vừa năng động làm bọn độc tài phản dân chủ, phải “mất ăn, mất ngủ” để làm ra luật an ninh mạng, rồi dùng âm binh mạng để kiểm tra, kiểm duyệt các sinh hoạt dân chủ, biết tự phát vì biết tự nguyện, biết tự tại vì biết tự trọng, biết tự tiến vì biết tự chủ.

Sức mạnh dân chủ, có tự do và có công bằng, và nếu còn bất công trong xã hội thì cứ sử dụng dân chủ của đa số, được đa nguyên trợ lực để có đa trí, đa tài, đa năng, đa hiệu từ chính sách tới hành động, luôn lập công bằng cho số đông, cùng lúc biết bảo vệ tự do đối kháng của thiểu số, tất cả dựa trên pháp quyền được tam quyền phân lập trợ lực. Sức mạnh dân chủ là sự thống hợp của lịch sử, xã hội, luật pháp để lập ra định chế rồi cơ chế, để bảo vệ từ cá thể tới tập thể, từ cộng đồng tới dân tộc … Sức mạnh của “có thực mới vực được đạo”, thực của thực phẩm, và thực của sự thực.

Dọn ổ sâu

Chính các đảng viên liêm chính đã phải công nhận là họ đang ở trong một đảng ĐCSVN như đang ở trong một cái ổ sâu! Với bọn lãnh đạo sâu dân mọt nước qua tham quyền để tham nhũng, vì chúng tham tiền, gạt chuyện cứu nước, chỉ tính chuyện cứu đảng, như chỉ thấy tư lợi của chúng, mặc kệ tiền đồ tổ tiên trước hoạ xâm lược, mặc kệ đồng bào trước hoạ xâm lăng, mặc kệ đất nước trước hoạ xâm lấn của Tàu tặc. Giống sâu bọ này còn thấp hèn hơn loại tầm ăn dâu, bọn sâu dân mọt nước là loại suốt đời ăn bám, suốt kiếp ăn hại, thân phận của chúng là ký sinh trùng, sống nhờ thể lực của dân tộc, chúng hút cạn sinh lực của giống nòi, nên chúng rất sợ dân chủ thật sự, nhân quyền chính thống. Mang kiếp sâu dân mọt nước, là mang số phận uống máu đồng loại và hút tủy đồng bào, nên các giá trị có cùng tổ tiên, có cùng một bào thai là mẹ Việt Nam không phải là giá trị tạo nên của cải cho chúng; cũng vì vậy mà chúng sẵn sàng hãm hại nhau, cùng lúc bòn rút, vơ vét, nạo rỗng… mọi tiềm lực, mọi tài nguyên, mọi nguyên khí quốc gia.

Khi ĐCSVN là một ổ sâu, thì sự thối nát luân lý là chuyện thường nhật, chuyện rửa nát nhân cách là chuyện cơm bữa đối với chúng, vì thế chuyện dân chủ để trong sạch hoá mọi định chế, mọi cơ chế là chuyện chúng không bao giờ muốn, vì nó giống như hình ảnh người dân trong sạch mang thuốc “khử trùng” vào nạo sạch cái ổ sâu ô uế của chúng. Làm sao chúng tôn trọng phạm trù công dân trong sáng, trong một cộng hoà trong sạch, với công pháp trong suốt, với công luật sẽ gội rửa tận từ gốc tới ngọn hệ tham (tham nhũng, tham ô, tham quyền, tham quan) của chúng; sẽ nạo sạch từ trong ra ngoài hệ bất (bất tài, bất trung, bất tín, bất lực) của chúng, để truy hủy toàn bộ từ rễ tới mầm hệ độc (độc đảng, độc tài, độc trị, độc quyền) của chúng. Chính vì vậy thượng nguồn của mọi thực tiễn dân chủ luôn là quyết tâm đấu tranh chống ba hệ: tham, bất, độc này như ba loại sâu độc đang hãm diệt mọi sức sống của đồng bào. Việt tộc phải chấp nhận trả giá đúng trong cuộc đấu tranh này để chống hoạn bịnh sâu dân, mọt nước này, bằng nhân trí dân chủ được hỗ trợ bởi nhân đạo, nhân phẩm, nhân tri tới từ nhận thức về dân chủ.

Khi ĐCSVN là một ổ sâu, khi bọn đầu sỏ lãnh đạo sẵn sàng cúi đầu trước Tàu tặc đã cướp đất, đảo, biển của ta; khi bọn đầu nậu lãnh tụ răm rắp khoanh tay trước Tàu hoạ đang moi móc tài nguyên đất nước ta, khi bọn đầu cơ lãnh chúa nhanh nhẩu quỳ gối trước Tàu nạn đang đầu độc dân tộc ta bằng thực phẩm độc, bằng ô nhiễm toàn diện môi sinh của ta thì: Việt tộc cần phải có quyết đoán của dân chủ, cần phải có quyết tâm của nhân quyền để loại hệ đầu hoạn (đầu sỏ, đầu nậu, đầu cơ) ra khỏi xã hội, ra khỏi đất nước đang bị chúng hút máu, hút tủy từng ngày, từng giờ. Sâu hay mọt, chúng đều là cá mè một lứa, chúng giết sự sống để hút máu sức sống (bằng miệng, bằng đầu của chúng), thì các phong trào dân chủ phải biết các phương pháp luận cần thiết để “đập đầu sâu”, “diệt miệng mọt” để vô hiệu hoá chúng, để ngăn ngừa mọi hậu nạn cho dân tộc, cho giống nòi.

***

Ai sợ dân chủ? Tà quyền sợ dân chủ!

Ai thù dân chủ? Bạo quyền thù dân chủ!

Ai muốn diệt dân chủ? Độc quyền của độc đảng muốn diệt dân chủ!

Nhưng từ tà quyền tới bạo quyền, làm sao diệt được dân chủ? Chỉ vì năng lực của dân chủ là tự do không rào cấm, chỉ vì nội lực của dân chủ là công bằng không rào ngăn; chỉ vì nhân trí dân chủ chính là nhân quyền luôn đi trên lưng, trên vai trên đầu mọi tà quyền, mọi bạo quyền; chỉ vì nhân trí dân chủ là tổng lực của sự thật-chân lý-lẽ phải để định nghĩa và định vị nhân phẩm.

_____

Lê Hữu Khóa: Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie*Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á* Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris.*Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á* Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Nguồn: Báo Tiếng Dân