Seite auswählen

y Robin Cherry & Thomas Lewton 

5 March 2019

This scorched shrubland has three times as many plant species as the Amazon rainforest, and needs to burn to survive.

Vương quốc hoa phải bùng cháy để tái sinh ở Nam Phi

Vùng đất của những bụi câp lúp xúp với cái nắng như thiêu như đốt này có số lượng chủng loại thực vật nhiều gấp ba lần rừng nhiệt đới Amazon, và chúng cần bốc cháy để sinh tồn.

Lush landscape

Vùng đất tươi tốt

Thomas LewtonTHOMAS LEWTON

Located near South Africa’s south-western tip, the Cape Floral Kingdom is home to the highest concentration of plant species on the planet. It has three times as many plant varieties as the Amazon rainforest, and 70% of its 9,600 plant species grow nowhere else on Earth. It’s also a flammable ecosystem that needs to burn to survive.

Fynbos (Dutch for ‘fine bush’) covers 80% of the region. While this scrubby green growth may seem unremarkable from a distance, look closer and you’ll see a land of staggering diversity thriving in a vast 90,000-sq-km scorched landscape that’s nearly as large as Portugal.

Nằm gần đỉnh phía tây nam Nam Phi, Cape Floral Kingdom là nơi tập trung nhiều loài thực vật nhất trên hành tinh.

Ở đó có số lượng giống loài cây cối nhiều gấp ba lần rừng nhiệt đới Amazon. 70% trong số 9.600 loài thực vật  không tồn tại bất kỳ nơi nào khác trên Trái Đất. Đó còn là một hệ sinh thái cần phải bốc cháy mới có thể sinh tồn.

Fynbos, từ có gốc từ tiếng Hà Lan được dùng để gọi chung cho các loài cây bụi nơi đây, chiếm 80% diện tích khu vực.

Nhìn từ xa, những bụi cây xanh này mọc lên không gây mấy ấn tượng, song khi lại gần nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy sửng sốt trước một vùng đất có nhiều loài thực vật đa dạng sinh sôi nảy nở mạnh mẽ trải rộng trên diện tích 90.000 km2 miền nắng cháy, lớn gần bằng nước Bồ Đào Nha.

Nơi tràn đầy nhựa sống

Thomas LewtonTHOMAS LEWTON

Brimming with life

Since 2004, much of the sweeping Cape Floral Kingdom, which encompasses eight protected areas – including Table Mountain National Park – has been a registered Unesco site. Of the six floral kingdoms on the planet, it’s the smallest. And of the world’s 36 biologically rich and deeply threatened ‘hotspots’ designated by Conservation International, it’s the most diverse.

Kể từ năm 2004, phần lớn mặt bằng Cape Floral Kingdom, là vùng đất gồm tám khu vực được bảo vệ, trong đó có cả Vườn Quốc gia Núi Bàn, đã trở thành địa điểm bảo tồn của Unesco.

Đây là vương quốc nhỏ bé nhất trong số sáu vương quốc hoa cỏ trên Trái Đất. Và trong số 36 điểm nóng gồm các địa điểm mà tổ chức Bảo tồn Quốc tế (Conservation International) xác định là có hệ sinh thái phong phú, có nguy cơ bị đe dọa hủy diệt nghiêm trọng thì Cape Floral Kingdom là nơi đa dạng nhất.

Hotspots are regions that are home to at least 1,500 endemic plants but have already lost at least 70% of their original vegetation. According to Conservation International, they represent just 2.4% of Earth’s land surface, but support more than half of the world’s endemic plant species and nearly 43% of its endemic bird, mammal, reptile and amphibian species.

Table Mountain alone boasts more plant species than the British Isles. And while the Cape Floral Region accounts for less than 0.5% of Africa’s total surface, it’s home to nearly 20% of the continent’s flora.

Các điểm nóng là những khu vực có ít nhất 1.500 loài thực vật đặc thù nhưng đã bị tuyệt chủng ít nhất 70% thảm thực vật nguyên thuỷ. Theo Conservation International, chúng chỉ chiếm 2,4% diện tích đất Trái Đất nhưng lại nuôi dưỡng hơn một nửa số loài thực vật đặc thù của thế giới và gần 43% các loài động vật đặc thù riêng của khu vực đó, như chim, động vật có vú, bò sát và các loài lưỡng cư.

Chỉ tính riêng Núi Bàn đã sở hữu nhiều loài thực vật hơn cả Quần đảo Anh (gồm Vương quốc Anh, Ireland, đảo Isle of Man, quần đảo Hebrides ngoài khơi Scotland và trên 6.000 đảo nhỏ).

Vùng Cape Floral Region chỉ chiếm chưa tới 0,5% tổng diện tích Châu Phi, song lại là nơi sinh trưởng của gần 20% hoa cỏ lục địa đen.

Fynbos 101

Thomas LewtonTHOMAS LEWTON

The name ‘fynbos’ encompasses some 9,000 plant species that come in almost all shapes, sizes and colours. They range from low-lying shrubs and succulents to spiky reeds and flamboyant orchids, lilies and proteas. These plants blanket rugged mountains, rolling hills, sprawling (weitläufig) plains and rock-strewn beaches and can be as diverse as the gnarled branches of the homely rhinoceros bush and the delicate bell-shaped flowers of the Erica.

Tên gọi “fynbos” được dùng để gọi chung cho khoảng 9.000 giống thực vật với đủ loại hình dạng, kích cỡ và màu sắc khác nhau.

Chúng bao gồm từ các loài cây bụi thấp và cây có lá dầy mọng nước đến lau sậy lá nhọn, hoa lan rực rỡ, hoa huệ tây và các loài hoa thuộc chi thực vật Quắn hoa (Proteas). Những loài cây này phủ kín những ngọn núi gồ ghề, những ngọn đồi thoai thoải, những bình nguyên rộng lớn và mọc trên cả những bãi biển đầy đá. Chúng rất đa dạng, như những nhánh sừng sần sùi của bụi cây tê giác mộc mạc hay lại như những bông hoa hình chuông kiều diễm của chi thạch nam (Erica).

Fynbos is dominated by four plant families: Protea, Erica, Restio and Geophyte. Proteas, the most famous fynbos, include South Africa’s national flower, the king protea. This plant appears on South Africa’s coat of arms and, according to the South African government, was chosen as ‘an emblem representing the beauty of our land, with the flower representing our potential as a nation in the pursuit of an African Renaissance’.

Trong fynbos, mạnh nhất là bốn chi thực vật: quắn hoa (Protea), thạch nam (Erica), Restio và chi chồi dưới (Geophyte).

Proteas là chi họ fynbos nổi tiếng nhất, trong đó có loài thảo đường (King Protea) là quốc hoa Nam Phi. Hoa này hiện diện trên quốc huy của Nam Phi, và theo chính phủ Nam Phi thì King Protea được chọn vì nó “biểu tượng đại diện cho vẻ đẹp của vùng đất của chúng tôi, với ý nghĩa bông hoa to lớn mạnh mẽ chứa đầy mật ngọt này tượng trưng cho tiềm năng của Nam Phi là một quốc gia đang hướng tới sứ mệnh Phục hưng Châu lục đen”.

Due to its various shapes and colours, the Protea genus was named after the Greek god Proteus, who could assume many different forms. All Proteas, from the delicate pink tips of the Leucospermum ‘Spider’ to fireball-red Leucospermum ‘Flame Giant’, have thistle-like flowers and thick woody stems containing dormant buds. These dormant buds can remain inactive underground for decades, but when a fire occurs, it stimulates them to germinate and they emerge in a glorious blaze of colours. Fynbos have evolved so that they need these brush fires to survive, and new shoots start to appear just five days after they burn. Today, South Africa’s cricket team is nicknamed the Proteas because they’re known to bloom after adversity.

 Do có hình dạng và màu sắc phong phú, chi họ Proteas được đặt theo tên của vị thần Hy Lạp Proteus, người có thể tự thay đổi hình dạng. Tất cả các loài hoa Proteas, từ những bông Leucospermum “Spider” viền hồng tinh tế, cho đến Leucospermum “Flame Giant” khổng lồ màu đỏ lửa, đều có hoa nhọn như gai và thân gỗ dày có chứa mầm bên trong.

 

Những mầm cây ngủ yên này có thể không hoạt động dưới lòng đất trong nhiều thập kỷ, nhưng khi có đám cháy xảy ra, ngọn lửa sẽ kích thích chúng nảy mầm và tưng bừng sinh sôi nảy nở thành muôn vàn sắc màu rực rỡ.

Fynbos sinh trưởng theo phương thức kỳ lạ và chúng nhờ vào những đám cháy để sinh tồn. Những chồi non bắt đầu xuất hiện chỉ năm ngày sau khi đám cháy xảy ra. Ngày nay, đội tuyển Cricket của Nam Phi còn có biệt danh là Proteas do họ thường xuyên thi đấu bùng nổ quật cường sau khi bị dẫn điểm trước.

Những bông hoa bốc cháy

AlamyALAMY

Flammable flora

The Cape Floral Kingdom is a flammable ecosystem that needs to burn every 10 to 20 years in order for seeds to germinate and to destroy invasive species that are not equipped to survive the flames. While the fires used to start by accident during Cape Town’s dry, hot summers, today, most are ‘prescribed fires’ set on purpose by environmentalists and confined (hạn chế) to a predetermined area. The ash from these blazes returns minerals to the soil and stimulates new growth. By eliminating invasive species, fire also makes water and light more readily available for the germinating seedlings.

Cape Floral Kingdom là một hệ sinh thái dễ dàng bùng cháy và cần được phóng hoả định kỳ từ 10 đến 20 năm một lần để hạt cây nảy mầm và để tiêu diệt các loài xâm thực không chịu được ngọn lửa.

Xưa kia, các đám cháy từng bùng lên hoàn toàn ngẫu nhiên trong mùa hè khô, nóng của vùng Cape Town. Ngày nay, hầu hết các ‘đám cháy có kiểm soát’ được chủ động lên kế hoạch tùy theo mục đích cần đạt được của các chuyên gia môi trường, và được khoanh vùng trong từng khu vực xác định trước.

Tro tàn từ những đám cháy này cung cấp trở lại khoáng chất và dưỡng chất cho đất để những lứa cây mới được phát triển tốt. Đám cháy đồng thời có tác dụng loại bỏ hầu hết các loài xâm thực, khiến nguồn nước và ánh sáng được tập trung phục vụ cho việc nảy mầm của các hạt cây fynbos.

Over millions of years, fynbos have evolved to thrive in sandy, nutrient-poor soil, and to survive South Africa’s windy and hot summers with little rainfall. This makes them ideal vegetation for the drought-prone Western Cape.

 

Trải qua hàng triệu năm, fynbos đã sinh trưởng mạnh mẽ rộng khắp vùng đất cát khô cằn, tồn tại được qua bao mùa hè khô nóng và đầy gió với lượng mưa ít ỏi của Nam Phi. Điều này làm cho chúng trở thành thảm thực vật lý tưởng cho vùng Western Cape luôn có nguy cơ hạn hán.

Những nhà sinh vật học nổi tiếng từng đến nơi đây

Thomas LewtonTHOMAS LEWTON

Famous footsteps

Charles Darwin, who visited South Africa in 1836, considered the sight of fynbos to be the highlight of his trip. In his diary, he wrote, “The country is very desert; and with the exception of the pleasure which the sight of an entirely new vegetation never fails to communicate, there is very little of interest.”

Charles Darwin, người tới thăm Nam Phi vào năm 1836, đã coi hình ảnh fynbos như điểm nhấn ấn tượng trong chuyến đi của mình.

Trong nhật ký, ông viết, “đất nước này rất hoang vắng; không có mấy chuyện thú vị, ngoại trừ niềm vui trước cảnh tượng của một thảm thực vật hoàn toàn mới lạ.”

After the great Swedish botanist Carl Linnaeus called the Cape Floral Region ‘heaven on Earth’, two other naturalists, Anders Sparrman and Carl Peter Thunberg, travelled around Table Mountain collecting plant species and sending them back to Linneaus in Sweden. Sparrman, in awe of the region’s diversity, described the burning of fynbos: “The ground is, indeed, stripped quite bare; but merely in order that it may shortly afterwards appear in a much more beautiful dress, being, in this case, decked with many kinds of annual grasses, herbs and superb lilies.” Thunberg, known as the ‘father of South African botany’, discovered the popular fynbos Disa orchid.

 

Sau khi nhà thực vật học vĩ đại người Thụy Điển Carl Linnaeus gọi Cape Floral Regions là ‘thiên đường trên Trái Đất’, hai nhà tự nhiên học khác là Anders Sparrman và Carl Peter Thunberg, đã đi vòng quanh Núi Bàn để thu thập các loài thực vật và gửi chúng trở lại cho Linneaus ở Thụy Điển.

Sparrman, vô cùng kinh ngạc trước sự phong phú đa dạng của khu vực sinh thái này, đã mô tả sự đốt cháy các loài fynbos: “Quả thực, mặt đất bị thiêu rụi như một cơ thể hoàn toàn trần trụi; nhưng chỉ là để ngay sau đó lại có thể xuất hiện trở lại trong một bộ cánh đẹp tuyệt vời hơn nhiều, bộ cánh ấy được trang trí với nhiều loại cỏ, thảo mộc và hoa lily lộng lẫy.” Thunberg, được gọi là ‘cha đẻ của thực vật học Nam Phi’, là người đã phát hiện ra loài lan Disa được ưa chuộng.

Vương quốc động vật

Thomas LewtonTHOMAS LEWTON

Animal kingdom

The fynbos biome is home to some 320 bird species, including the orange-breasted sunbird, one of six birds endemic to the region. While the female sunbird is somewhat drab, the male (pictured) shimmers; his iridescent plumage glittering like emerald, ruby, sapphire and citrine gemstones. When taking nectar from flowering Proteas and Ericas, these tiny sunbirds hover like hummingbirds or perch on branches.

Quần thể thực vật fynbos là nơi trú ngụ của khoảng 320 loài chim, trong đó có chim hút mật ức cam (orange-breasted sunbird), một trong sáu loài chim đặc thù của khu vực.

Trong khi chim mái thường chỉ có màu xám nâu, thì chim trống lại đẹp long lanh; bộ lông óng ánh của anh chàng lấp lánh đủ màu đá quý: ngọc lục bảo, hồng ruby, xanh sapphire và màu vàng chanh. Khi hút mật từ hoa Proteas và Ericas, những chú chim nhỏ bé này bay lượn vòng vòng như chim ruồi hoặc đậu trên nhánh hoa.

 

 

 

Getty ImagesGETTY IMAGES

The dassie, or rock hyrax, is Table Mountain’s unofficial mascot, and despite looking like a small guinea pig, its closest relative is the African elephant. A number of smaller mammals such as baboons and jackals are dependent on the fynbos for their survival, as are the rare geometric tortoise and the critically endangered Table Mountain ghost frog. Table Mountain is also home to 22 snake species, of which five are deadly and only 10 are non-venomous.

 

Chuột dassie, hay còn gọi là chuột đá Rock Hyrax, được coi là linh vật không chính thức của vùng Núi Bàn. Mặc dù trông giống như chuột lang nhưng nó lại là họ hàng gần nhất với voi châu Phi.

Một số động vật có vú nhỏ như khỉ đầu chó và chó rừng jackal sống phụ thuộc vào fynbos.

Loài rùa mai mấu (geometric tortoise) rất hiếm cũng như loài ếch ma đang có nguy cơ tuyệt chủng của vùng Núi Bàn cũng phụ thuộc vào fynbos. Núi Bàn cũng là nơi cư trú của 22 loài rắn, trong đó năm loài có thể gây chết người và chỉ có 10 loài không có nọc độc.

Khủng hoảng thiếu nước

Thomas LewtonTHOMAS LEWTON

Water crisis

As Cape Town has recently suffered from a severe multi-year drought, it’s imperative to consider the role of fynbos in water conservation. According to Table Mountain expert and hiking guide Dominic Chadbon, 20% of water – or one in every five glasses – consumed by South African residents comes from the mountains of the Western Cape.

Chadbon says that wherever the mountains are covered in fynbos, up to 80% of the rainwater flows into the city’s water supply system. But in areas where fynbos has been replaced by thirsty invasive trees, the amount of mountain water released to the city’s reservoirs is reduced by more than 60%.

Cape Town gần đây đã phải trải qua một trận hạn hán kéo dài nhiều năm, nên thảm thực vật fynbos đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo tồn nguồn nước. Theo chuyên gia và hướng dẫn viên leo núi Dominic Chadbon, 20% lượng nước cư dân Nam Phi tiêu thụ được lấy nguồn từ vùng núi của Western Cape – bạn hình dung cứ trong 5 ly nước sử dụng thì 1 ly có được là nhờ fynbos.

Chadbon nói rằng ở những nơi núi được bao phủ bởi fynbos, có tới 80% lượng nước mưa chảy về tới hệ thống cấp nước của thành phố. Nhưng tại các khu vực mà fynbos đã bị thay thế bằng những loài cây xâm thực vốn đòi hỏi nhiều nước hơn, lượng nước mưa trên núi còn chảy về đến các hồ chứa của thành phố giảm mất hơn 60%.

Bị đe doạ

Thomas LewtonTHOMAS LEWTON

Under threat

According to the World Wildlife Fund, there are five major threats to fynbos: urbanisation, alien plant species, irregular fires, global climate change and new forms of agriculture. Cape Town’s population nearly doubled between 1996 and 2011, putting a significant strain on the city’s infrastructure and water resources. Alien plant species also tax the city’s water supply, as they tend to use more water than native vegetation.

Theo Quỹ bảo vệ Động vật hoang dã Thế giới (World Wildlife Fund), có năm mối nguy cơ đe dọa chính đối với fynbos: đô thị hóa, các loài thực vật ngoại lai, hỏa hoạn bất thường, biến đổi khí hậu toàn cầu và các hình thức sản xuất nông nghiệp mới.

Dân số Cape Town tăng gần gấp đôi từ năm 1996 đến 2011, gây áp lực đáng kể cho cơ sở hạ tầng và nguồn tài nguyên nước của thành phố.

Các loài thực vật ngoại lai cũng gây căng thẳng thêm đối với nguồn cung nước, vì chúng có xu hướng tiêu thụ nhiều nước hơn thảm thực vật bản địa.

 One of the most troublesome invasive species, the Australian acacia, was introduced in the 19th Century for timber, to stabilise sand dunes and to provide bark for tanning. Unfortunately, the fast-growing trees have gradually pushed out many native species – including fynbos.

Other non-native plants, like pine and eucalyptus trees also affect the fires that fynbos require, as they cause small, healthy brush fires to swell into much hotter and more intense blazes, which ultimately destroy the plants. Drier winters believed to be caused by shifting global temperatures have made these fires more frequent, which could damage the soil and wipe out slow-growing fynbos. Grape cultivation for wine has also resulted in fynbos being cleared to make way for vineyards.

Một trong những loài cây xâm thực tệ hại nhất là cây keo Úc, được mang đến vào Thế kỷ 19. Đây là loại cây trồng để lấy gỗ, giữ ổn định cho các đụn cát và cung cấp vỏ cây dùng cho ngành thuộc da. Thật không may, giống cây phát triển nhanh này đã dần dần đánh bật nhiều loài thực vật bản địa – bao gồm cả fynbos.

Các loài thực vật nhập khẩu khác, như thông và cây bạch đàn cũng ảnh hưởng tiêu cực đến các đám cháy mà fynbos cần, bởi chúng khiến những đám cháy nhỏ, lành mạnh bùng lên thành những trận hoả hoạn điên cuồng dữ dội, dẫn đến huỷ hoại cây cối. Mùa đông, thời tiết trở nên khô hơn, được cho là bởi nhiệt độ toàn cầu thay đổi, khiến các trận cháy rừng này xảy ra thường xuyên hơn, làm hỏng đất và tiêu diệt các fynbos đang từ từ mọc lên. Việc trồng nho để sản xuất rượu vang cũng khiến fynbos bị phá bỏ để nhường chỗ cho những vườn nho.

 Những nỗ lực bảo tồn

Thomas LewtonTHOMAS LEWTON

 Conservation efforts

In response to the mounting threats to fynbos’ ecosystem, groups of conservation-minded organisations like the Walker Bay Fynbos Conservancy and government-sponsored associations like the CAPE Programme have banded together to try to ensure the long-term survival of indigenous fynbos vegetation. To date, the CAPE Programme has succeeded in protecting more than 20% of the fynbos biome and it’s hoping to protect up to 30% by 2028.

One of the first steps in preserving fynbos is to remove alien vegetation that crowds out native plants. Conservation groups like the Flower Valley Conservation Trust and the Department of Environmental Affairs’ Working for Water initiative have established programmes to remove non-native plants and are also seeking to prevent irresponsible development and educate the community in sustainable preservation efforts.

Để đối phó với các mối nguy cơ đe dọa hủy diệt hệ sinh thái fynbos, các nhóm hoạt động bảo tồn môi trường như Walker Bay Fynbos Conservancy và các hiệp hội do chính phủ tài trợ như Chương trình CAPE/ CAPE Programme đã cùng nhau cố gắng khôi phục và duy trì sự tồn tại lâu bền của thảm thực vật bản địa. Đến nay, CAPE Programme đã thành công trong việc bảo vệ hơn 20% quần thể thực vật fynbos và họ hy vọng sẽ bảo vệ được 30% tính đến năm 2028.

Một trong những bước đầu tiên trong việc bảo tồn fynbos là loại bỏ các loài thực vật ngoại lai xâm lấn cây cối bản địa. Các nhóm bảo tồn đã triển khai các chương trình để loại bỏ những loài cây ngoại lai và tìm cách ngăn ngừa sự tăng trưởng kinh tế vô trách nhiệm với môi trường cũng như tuyên truyền giáo dục cộng đồng trong các nỗ lực khôi phục và bảo tồn thiên nhiên bền vững.

Các sản phẩm làm từ Fynbos

Thomas LewtonTHOMAS LEWTON

Fynbos-infused products

Over the last decade, many local companies have started promoting the sustainable use of fynbos. While some fynbos varieties such as rooibos have been used as a drink by indigenous people for hundreds of years, today, fynbos can be found in everything from tea and honey to cosmetics and gin. Fynbos teas and honeys are high in vitamins, minerals and cancer-fighting antioxidants. Sweet rooibos tea has become popular internationally, as have fynbos tea flavours made from buchu, honeybush and rose-scented geranium. Researchers have even found that rooibos and honeybush may contain anti-cancer properties.

Trong thập kỷ qua, nhiều công ty địa phương đã bắt đầu thúc đẩy việc sử dụng fynbos một cách bền vững.

Trước đây, một số loài fynbos như rooibos từng được sử dụng làm thức uống của người bản địa trong hàng trăm năm.

Ngày nay, fynbos có thể được tìm thấy trong mọi thứ, từ trà và mật ong đến mỹ phẩm và rượu. Trà Fynbos và mật ong fynbos có nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, có tác dụng trị ung thư.

Trà rooibos ngọt đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới, mang hương vị fynbos được làm từ buchu, honeybush và hoa phong lữ có mùi hoa hồng. Các nhà nghiên cứu thậm chí còn phát hiện ra rằng rooibos và honeybush có thể chứa các đặc tính chống ung thư.

At Mayamara, founder Jeanie McFarlane uses fynbos extracts and oils in her luxury cosmetics, and allocated some of her company’s profits to plant 24,000 fynbos plants and thousands of seeds on her land in 2018. Over at Woodstock Gin Company, distiller Simon Von Witt infuses his gins with five to seven different types of fynbos to add, as he says, “herbaceous flavours and a bit of citrus”. Some of the specific fynbos he uses includes rose-scented geranium, which creates “a slightly rosy Turkish Delight flavour”; buchu, which is “slightly minty”; and rooibos, which adds “a very distinctive, dry tannin flavour, but also a citrus undertone and a really nice herby, spicy flavour”.

Bà Jeanie McFarlane, người sáng lập thương hiệu Mayamara đã sử dụng tinh chất và dầu từ fynbos vào dòng mỹ phẩm Mayamara xa xỉ và dành một phần lợi nhuận của công ty để trồng 24.000 cây fynbos cùng hàng ngàn hạt giống trên đất của gia đình bà vào năm 2018.

Tại Công ty Woodstock Gin, chuyên gia chưng cất Simon Von Witt thêm vào rượu cả năm đến bảy loại hương vị fynbos khác nhau, như ông nói, “hương vị thảo mộc và một chút chanh cam quýt”.

Một số loài fynbos mà ông sử dụng gồm có cây phong lữ hương hoa hồng, tạo thành “mùi hương như món bánh ngọt Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Delight vị hoa hồng dịu”; cây buchu, cho “mùi bạc hà nhẹ”; và rooibos, thứ đem đến “vị tanin khô rất đặc trưng, nhưng lại thoảng chút vị chanh cam quýt và thêm hương vị cay của thảo mộc rất dễ chịu”.

Những kỳ quan nhỏ bé

Thomas LewtonTHOMAS LEWTON

Smaller wonders

While South Africa may be known for its safaris across vast expanses of bush and sightings of ‘Big Five’ game animals, a walk amid the fynbos showcases the glory of smaller things.

Two hours from Cape Town, the three-day, 26km Fynbos Trail in the Overberg region takes hikers through more than 800 species of coastal and mountain fynbos. It offers an opportunity to slow down and revel in the infinite variety and beauty of nature.

Nếu như Nam Phi nổi tiếng với những chuyến đi vào safari quan sát cuộc sống của năm loài động vật lớn, con mồi cho các cuộc đi săn, thì việc dạo bước giữa thảm thực vật fynbos lại cho ta thấy được cảnh huy hoàng của những thứ nhỏ hơn.

Cách hai giờ đi từ Cape Town, người đi bộ hiking sẽ có ba ngày đi trên đoạn đường mòn dài 26 km, Fynbos Trail, băng qua thảm thực vật ở vùng Overberg để ngắm nhìn hơn 800 loài fynbos dọc theo ven biển và triền núi. Đây là cơ hội để ta sống chậm lại và say sưa đắm mình trong sự đa dạng và vẻ đẹp vô tận của thiên nhiên.

Encompassing the towering majesty of Table Mountain and the windswept Cape of Good Hope, this flammable floral kingdom enchants visitors with a year-round kaleidoscope of rare and exotic flowers that can be seen nowhere else.

 Bao quanh Núi Bàn hùng vĩ và Mũi Hảo Vọng lộng gió là vương quốc hoa bốc cháy này, thứ luôn làm say lòng du khách với ống kính vạn hoa quanh năm những loài hoa quý hiếm, kỳ lạ, không có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen