Seite auswählen

Thư ngỏ gửi các vị nghị sĩ và các Ủy ban trong Quốc hội Âu châu

 

Về việc: Chuyến công du đến Âu châu của phái đoàn ngoại giao của chính phủ và đảng cộng sản Việt Nam từ 06-10.09.2021

 

Kính gửi các nghị sĩ và các ủy ban trong Quốc hội Âu Châu đặc trách về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và Đông Nam Á châu.

 

Kính thưa quý vị,

qua truyền thông, chúng tôi,  Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Chính Trị tại Âu châu, được biết nhà cầm quyền VN cử một phái đoàn ngoại giao do ông Vương Đình Huệ, chủ tịch QH csVN, sang Âu châu từ ngày 06 -10.09.2021. Theo chương trình dự định của phái đoàn sẽ có một buổi đến Quốc hội Âu châu để xin giúp đỡ VN về vaccine cũng như dụng cụ y khoa để chống dịch do virus Covid-19 hiện đang hoành hành tại VN. Và cũng theo chương trình, phái đoàn sẽ đến một số quốc gia thuộc EU như Áo, Bỉ, Phần Lan…. để vận động các quốc gia này phê chuẩn thông qua hiệp định thương mại với VN (EVFTA) đã được ký kết vào ngày 30.06.20219 và được Ủy ban Thương mại Liên minh châu Âu thông qua khuyến nghị phê chuẩn vào ngày 21.01.2020

Kính thưa quý vị, VN là một quốc gia cs độc tài, đảng trị, sau 46 năm chiếm miền nam VN, nhà nước vẫn chủ trương phân biệt 2 miên nam bắc. Miền nam dù đang bị dịch Covid-19  hoành hành ở mức độ cao nhất nhưng số lượng vaccine vẫn chỉ ưu tiên cho dân chúng miền bắc, đăc biệt là các loại vaccine của Tây phương như Pfizer, Moderna…. (65% lượng  thuốc Pfizer & Moderna do các quốc gia Tây Phương như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức… cung cấp cho VN chỉ để cho dân miền Bắc sử dụng trong khi dân Sàigòn phải tiêm vaccine Sinopharm, Sinovac của Trung cộng). Rất nhiều người dân miền Nam đã tuyên bố thà chết vì virus Covid-19 còn hơn là được chích ngừa bằng vaccine của Trung cộng.

Ngoài ra về hiệp định thương mại (EVFTA) giữa Liên Minh Âu châu và Việt Nam, nhà cầm quyền csVN thường vi phạm trầm trọng các quy định đã được đôi bên ký kết. (chính bà Saskia Brichmont, nghị sĩ QH Âu châu cũng đã từng gửi thư cho Ủy Ban giám sát hiệp định thương mại để nói về việc này – xin xem thư kèm theo.)

Với những lý do kể trên, chúng tôi, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Chính Trị tại Âu châu thỉnh cầu toàn thể quý vị nghị sĩ cũng như các Ủy Ban chuyên trách của Quốc hội Âu châu:

  1. Nếu Quốc hột Âu châu quyết định giúp VN chống dịch Covid-19 thì phải kèm theo điều kiện là tất cả mọi phương tiện chống dịch phải được phân phối đều và công bằng cho mọi người dân trong nước VN.
  2. Đòi hỏi chính phủ và đảng csVN phải tôn trọng mọi điều khoản chính họ đã ký kết trong hiệp định EVFTA, đặc biệt là những điều khoản liên quan đến nhân quyền và kiểm soát việc thi hành hiệp định. (Người csVN có truyền thống cố hữu là bất tuân theo những gì mà họ đã ký kết trong các hiệp định với quốc tế. Điển hình là việc xé bỏ hiệp định về hòa bình tại Nam VN đã được ký kết với Hoa Kỳ tại Paris năm 1972).
  3. Việc giúp đỡ cho Việt Nam phải kèm theo điều kiện là chính phủ và đảng csVN phải liên minh  với EU trong những chính sách đối ngoại quan trọng như đòi hỏi Trung cộng phải cho điều tra minh bạch về con virus Covid-19 cũng như sự việc Trung cộng vi phạm luật biển quốc tế ngày càng trầm trọng tại vùng biển Đong Nam Á Châu.

Chân thành cám ơn sự quan tâm của quý vị một mặt thường hay giúp đỡ cho dân tộc VN và mặt khác yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam cần luôn tôn trọng cũng như thực hiện nhân quyền tại Việt Nam.

Kính chúc quý vị mọi nhiều sức khỏe và mọi an lành trong mùa dịch Covid-19.

Trân trọng

 

Le, Quang Thanh

Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Chính Trị tại Âu châu

 

 

Bản tiếng Đức:

 

Offener Brief an die Abgeordneten und Ausschüsse des Europäischen Parlaments

 

Betreff: Die Europareise der diplomatischen Delegation aus dem kommunistischen Vietnam vom 6.-10. September 2021.

 

Sehr geehrte Abgeordnete und Ausschüsse des Europäischen Parlaments, die für Fragen im Zusammenhang mit Vietnam und Südostasien zuständig sind.

Über die Medien erfuhren wir, die Gemeinschaft der vietnamesischen, politischen Flüchtlinge in Europa, dass die vietnamesische Regierung   gerade eine Delegation unter Führung von dem Präsidenten des Vietnams Parlament, Vuong Dinh Hue, nach Europa schickt. Dem Programm der Delegation nach gibt es einen Treffen im Europäischen Parlament, um Unterstützung von der EU mit Impfstoffen sowie medizinischer Ausrüstung zur Bekämpfung der durch das derzeit in Vietnam grassierenden Covid-19-Virus verursachten Pandemie zu bitten.

Ebenfalls laut Programm besucht die Vietnams Delegation auch einige EU-Länder wie Österreich, Belgien, Finnland usw. um diese Länder dazu zu bewegen, das Handelsabkommen mit Vietnam (EVFTA) zu ratifizieren, das am 30. Juni 2021 unterzeichnet und am 21. Januar 2020 von der EU-Handelskommission empfohlen wurde.

Meine Damen und Herren, Vietnam ist ein autoritäres, parteigeführtes Land, das auch nach 46 Jahren Besatzung Südvietnams immer noch für eine Unterscheidung zwischen Nord und Süd plädiert. Obwohl der Süden von der Covid-19-Pandemie auf höchstem Niveau heimgesucht wird, wird die Zahl der Impfstoffe noch nur für die nördliche Bevölkerung  priorisiert, insbesondere westliche Impfstoffe wie Pfizer, Moderna …. (65% der Medikamente von Pfizer & Moderna, die von westlichen Ländern wie den Vereinigten Staaten, Japan, Deutschland usw. nach Vietnam geliefert werden, werden nur von den Menschen des Nordens verwendet, während die Menschen in Saigon mit den Impfstoffen Sinopharm und Sinovac aus China geimpft werden müssen) . Viele Südvietnamsen haben erklärt, dass sie lieber am Covid-19-Virus sterben würden, als sich mit einem chinesischen Impfstoff impfen zu lassen.

Zudem hat die vietnamesische Regierung beim Handelsabkommen (EVFTA) zwischen der EU und Vietnam ernsthaft gegen die von beiden Seiten unterzeichneten Regelungen verstoßen. (Frau Saskia Brichmont, Mitglied des Europäischen Parlaments, hat vor kurzem auch darüber schon in einem Brief an den Ausschuss zur Überwachung des Handelsabkommens geschildert.)

Aus den oben genannten Gründen bitten wir, die Gemeinschaft der vietnamesischen, politischen Flüchtlinge in Europa, allen Abgeordneten sowie die Fachausschüsse des Europäischen Parlaments:

  1. Wenn das Europäische Parlament beschließt, Vietnam bei der Bekämpfung der Covid-19-Epidemie zu unterstützen, muss dies mit einer Bedingung einhergehen, dass alle Mittel zur Bekämpfung der Pandemie gleichmäßig und fair an allen Menschen in Vietnam verteilt werden.
  2. Die Regierung und die Kommunistische Partei Vietnams zu verlangen, alle Bedingungen zu respektieren, die sie selbst im EVFTA-Abkommen unterzeichnet haben, insbesondere diejenigen, die sich auf die Menschenrechte beziehen und die Umsetzung des Abkommens kontrollieren. (Die vietnamesischen Kommunisten haben eine inhärente Tradition, ihren internationalen Abkommen nicht zu folgen. Zum Beispiel, das Friedensabkommen in Südvietnam zu zerreißen, das Nordvietnam mit den Vereinigten Staaten in Paris 1972 unterzeichnet wurde).
  3. Die Hilfe für Vietnam soll auch mit der Bedingung verknüpft sein, dass sich die kommunistische Regierung Vietnams in wichtigen Bereichen von Außenpolitik mit der EU verbünden muss, wie zum Beispiel bei den Themen, die Verpflichtung Chinas, eine internationale, transparente Untersuchung des Covid-19-Virus zu akzeptieren oder Chinas zunehmend schwerwiegendere Verstöße gegen das internationale Seerecht in südostasiatischen Gewässern zu verurteilen.

 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Bemühungen, einerseits der Bevölkerung Vietnams immer zu helfen wo Sie können und andererseits die kommunistische Regierung in Vietnam zu erinnern, mahnen, Menschenrechte stets zu akzeptieren und ausüben.

 

Wir wünsche Ihnen beste Gesundheit und alles Gute in Zeiten der Pandemie Covid-19.

Hochachtungsvoll

 

Quang Thanh Le

Die Gemeinschaft der vietnamesischen, politischen Flüchtling in Europa

 

 

Bản tiếng Anh:

Open letter to Members of Parliament (MP) of Foreign Relations  Committees of European Parliament

 

SUBJECT: The Visit of Vietnamese Communist Party from 06-10 September, 2021.

 

The Honorable Members of Parliament,

 

Through media, we, the Vietnamese Political Refugee Community in Europe, learned that the Vietnamese Communist Party sent a diplomatic delegation led by Mr. Vuong Dinh Hue, chairman of the National Congress of Vietnamese Communist Party, to Europe from September 6-10, 2021. According to the planned program of the delegation, there will be a meeting with the European Union to ask for aid in Vietnam with vaccines as well as medical instruments to fight the epidemic caused by the Covid-19 virus currently raging in Vietnam. The delegation will also visit certain EU countries such as Austria, Belgium, Finland… to lobby for ratifying the trade agreement with Vietnam (EVFTA) that was signed on June 30, 20219 and approved by the European Union Trade Commission on 21st January, 2020.

Messrs.  and Madams, Vietnam is under control of the authoritarian, totalitarian Vietnamese communist party. After 46 years of occupying the Republic of Vietnam (AKA south of Vietnam), they still favor the citizens of the North. Case in point, although the South is suffering from the highest level of Covid-19 cases and deaths, only 35% of the 1 million units d Western vaccines such as Pfizer, Moderna  donated by the US, is allocated for the people of the South, the North got 65%. The residents in Saigon people are forced to take the sub-standard vaccines Sinopharm, Sinovac of China). Many people have said “they would rather die from the Covid-19 virus than be vaccinated with a Chinese vaccine.”

In addition to the trade agreement (EVFTA) between the European Union  and Vietnam, the Communist Vietnamese Party often seriously violates the regulations signed by the two sides.   (Saskia Brichmont, the MP himself,  has also  sent  a letter to the Committee overseeing the trade agreement to talk about this – see attached letter.)

For the above reasons, we, the Vietnamese Political Refugee Community in Europe, petition all Members of Parliament as well as the Foreign Relation Committee of the European Parliamentto consider the followings:  

  1. If the European Governments decide to donate vaccines to aid Vietnam stopping the Covid-19 epidemic, they must be conditioned that all means of fighting the epidemic must be distributed evenly and fairly to all citizens of North and South VietNam.
  2. Requires the Communist Vietnamese Party (CVP) to respect all the main provisions they have signed in the EVFTA, especially those relating to human rights and control over the implementation of the agreement. (CVP has traditionally ignored what they signed in international agreements, such as tore up the 1973 Paris Peace Treaty signed with Republic of VietNam and the United States in Paris in 27 January, 1973.)
  3. The aid to Vietnammust MUST be conditioned that the CVP must ally with the EU in important foreign policies such as the need for China to be transparent in the investigation of the Covid-19 virus origin as well as china’s increasingly serious violation of the international law of the sea in South Asia.

We greatly appreciate your attention to, on one hand, help the Vietnamese people, and on the other, ask the Communist Vietnamese Party to always respect and implement human rights in Vietnam.

We sincerely wish you all the best in the Covid-19 pandemic.

Respectfully yours,

 

Le Quang Thanh

Vietnamese Political Refugee Community in Europe

Thư của bà Saskia Bricmont, nghị sĩ QH Âu châu  gửi cho Ủy Ban giám sát hiệp định thương mại tố cáo  Việt Nam vi phạm tră^1ng trợn EVFTA

 

***

 

Người Việt tại Phần Lan gửi thư kiến nghị về chuyến công du của phái đoàn VN đến Phần Lan 09.2021

2 bản Kiến Nghị (Vetoomus) cùng một nội dung đã gởi vào ngày 4/9/2021 đến chủ tịch Quốc hội và bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Phần Lan, và được một dân biểu chuyển thẳng tới tay. Tôi đã nhận được hồi âm của 2 vị và hẹn gặp lại sau.

Ngo Tiny
☎️ +358 400 831850
———————

 

– Kính gởi bà chủ tịch Quốc Hội Phần Lan Anu Vehviäinen.
– Kính gởi ông bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Pekka Haavisto.

 

Tôi là người Việt Nam, đến Phần Lan năm 1989 theo chương trình Boat People và rất năng lực hoạt động trong chính trị.

Quê hương tôi có thể chế XHCN Cộng Sản. Chế độ này dùng mọi cách tuyên truyền và giới hạn nhân quyền, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Và một chánh phủ tham nhũng nhất. Những người bất đồng chứng kiến bảo vệ những bất công và chống lại giới hạn dân quyền trong xã hội, tất cả đều phải bị bắt giam tù.

Các Cộng đồng Người Việt đang sinh sống lâu năm tại Châu Âu, họ làm kiến nghị gởi đến Quốc hội Châu Âu vì những người lãnh đạo đã vi phạm những lời hứa và điều khoản mà đã ký trong các văn bản giao thương. Chúng tôi cũng có buổi làm việc với Ủy ban Ngoại Vụ (AFET) và Ủy ban Thương Mại Quốc Tế (INTA).

Hiện nay đại dịch Corona đang bùng phát tại Việt Nam. Chánh phủ tham nhũng này cần nhiều vắc xin. Trong tuần này ông chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ bắt đầu chuyến viếng thăm đến Châu Âu, mượn danh dân tộc để xin vắc xin miễn phí. Và họ cũng đến Phần Lan viếng thăm trong 2 ngày. Chúng tôi hy vọng, Phần Lan phải niêu ra những vấn đề đã nói trên và yêu cầu thả tự do cho những người bất đồng ý kiến.

Nếu Phần Lan có tặng vắc xin, chúng tôi muốn phải đặt điều kiện. Vắc xin không được buôn bán với mọi hình thức, chỉ dùng cứu dân chúng.

Thân chào.
(ký tên)
Ngo Tiny

….

 

4/9/2021

Arvoisa eduskunnan puhemies Anu Vehviäinen.
Arvoisa ulkoministeri Pekka Haavisto.

Olen vietnamilainen, tulin Suomeen venepakolaisena vuonna 1989 ja myös aktiivinen politiikassa.

Kotimaassani on sosiaalinen kommunistinen hallinto. Tämä järjestelmä käyttää paljon propagandaa ja rajoittaa ihmisoikeuksia, sananvapautta ja uskonnonvapautta. Ja hallitus on syvästi korruptoitunut. Rauhanaktivistit puolustavat epäoikeudenmukaisuutta ja vastustavat oikeuksien rajoittamisesta yhteiskunnassa, mutta heille vangitaan.

Vietnamilaiset yhteisöt ovat asuneet pitkäaikaan Euroopassa, he tekevät vetoomuksen Euroopan parlamentille koska maan johtajat rikkovat lupauksia ja ehtoja, joita he allekirjoittaneet tehdessään kauppasopimukset kuten EVFTAn. Teemme yhteistyötä Euroopan Ulkoasianvaliokunnan (AFET) ja Kansainvälisen kaupan valiokunna (INTA) kanssa.

Tällä hetkellä Koronan pandemia on levinnyt Vietnamissa. Korruptoitunut hallinto tarvitsee kipeästi rokotetta. Tällä viikolla Vietnamin eduskunnan puheenjohtaja Vuong Dinh Hue aloittaa vierailuun Eurooppaan ja käyttää maan etnisiä nimiä saadakseen ilmaisia rokotteita. Ja he myös tulevat Suomeen kahden päivän vierailulle. Me toivomme että Suomi puuttuu mainittuihin ongelmiin ja vaatii rauhanaktivistien vapauttamisesta.

Jos Suomi antaa ilmaisia rokotteita, haluamme että niille asennetaan ehtoja. Niitä ei saa käyttää minkälaisia kaupallisia tarkoituksiin, vaan ne pitää käyttää tavallisten kansalaisten hyödyksi.

Parhain terveisin.

Ngo Tiny
☎️ +358 (0)400 831850
📧 Tiny.Ngo@Tampere.Fi

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen