Seite auswählen

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tuyên bố đưa Việt Nam vào Danh Sách Theo Dõi Đặc Biệt (Special Watch List) vì thực hiện hoặc dung dưỡng các vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo.

Chúng tôi, những tổ chức người Việt tại Việt Nam và trên khắp thế giới và những nạn nhân của sự đàn áp tự do tôn giáo hoan nghênh chỉ định này của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Việc đưa Việt Nam vào Danh Sách Theo Dõi Đặc Biệt là một bước tiến quan trọng tạo điều kiện hoạt động cho tự do tôn giáo ở Việt Nam. Có tên trong Danh Sách Theo Dõi Đặc Biệt có thể là bước tiên quyết để đưa Việt Nam trở về lại trong danh sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt (Countries of Particular Concern – CPC) mà Việt Nam đã ra khỏi danh sách này từ năm 2006.

Dựa theo Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, việc chỉ định vào Danh Sách Theo Dõi Đặc Biệt này dẫn đến các hậu quả về ngoại giao và kinh tế. Về ngoại giao, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ chỉ đạo Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam phát triển các kế hoạch hành động toàn diện nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chống các vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam. Về kinh tế, Hoa Kỳ sẽ ưu tiên sử dụng các công cụ kinh tế phù hợp nhằm thúc đẩy tự do tôn giáo bao gồm thay đổi viện trợ hoặc hạn chế cấp thị thực.

Đồng thời, chúng tôi cũng xác định rằng Việt Nam phải bị đưa vào danh sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt vì sự vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng bởi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay. Dựa theo Đạo Luật dẫn thượng, những hình phạt dành cho một quốc gia trong danh sách CPC cũng đa dạng hơn và nghiêm khắc hơn.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc cho một năm hành động cho đến khi Việt Nam có nhân quyền và dân chủ thật sự.

 

Làm tại Washington, DC, 12/30/2022

 

Tổ Chức

 

 1. Advocates for Faith and Justice in Vietnam
 2. Báo Quốc Dân
 3. Câu Lạc Bộ Trần Nhân Tông
 4. Chùa An Tỉnh (Huế, Việt Nam)
 5. Chùa Liên Hoa (Houston, TX)
 6. Chùa Liên Trì (Sài Gòn, Việt Nam)
 7. Chùa Phước Bửu (Việt Nam)
 8. Chùa Phước Huệ (Việt Nam)
 9. Chùa Thiên Quang (Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam)
 10. Chùa Sơn Linh (Kon Tum, Việt Nam)
 11. Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley
 12. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
 13. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas
 14. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia
 15. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
 16. Cộng Đồng Việt Mỹ Quốc Gia Thành Phố Philadelphia và Vùng Phụ Cận
 17. Cộng Đồng Việt Mỹ Quốc Gia Tiểu Bang Pennsylvania
 18. Cộng Đồng Việt Nam Nam California
 19. Diễn Ðàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ Việt Nam
 20. Đại Gia Đình GS Nguyễn Ngọc Huy
 21. Đại Việt Quốc Dân Đảng
 22. Đảng Nhân Bản Xã Hội
 23. Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính
 24. Đoàn Thanh Niên Dân Tộc Việt
 25. Đoàn Thanh Niên Truyề Thống Việt
 26. Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ – Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Luật
 27. Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ – Ban Hướng Dẫn Trung Ương
 28. Gia Đình Phật Tử Minh Đức (Oklahoma City, OK)
 29. Gia Đình Phật Tử Nguyên Thiều (Denver, CO)
 30. Giáo Hội Cộng Đồng Tin Lành Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ
 31. Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy
 32. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
 33. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
 34. Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa
 35. Họp Mặt Dân Chủ
 36. Hội Bảo Vệ Môi Trường Việt Nam
 37. Hội Cựu Học Sinh Quốc Học – Đồng Khánh
 38. Hội Diên Hồng
 39. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam
 40. Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam
 41. Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ 
 42. Hội Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản Úc Châu Và Các Hải Đảo Vùng Nam Thái Bình Dương
 43. Khối 8406 Hải Ngoại
 44. Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài
 45. Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu
 46. Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam
 47. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
 48. Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ
 49. Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc
 50. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam 
 51. Minh Van Foundation
 52. Nhóm Chống Tàu Diệt Cộng
 53. Nhóm Vietlist.us
 54. Phong Trào Chống Trung Cộng Bành Trướng
 55. Phong Trào Tự Do Việt Nam
 56. Project Hope For Southeast Asia
 57. Quốc Dân TV
 58. Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
 59. Thắng Nghĩa Society
 60. Ủy Ban Nhân Quyền Helsinki – Việt Nam
 61. Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
 62. Viện Việt Nam Dân Chủ
 63. Việt Nam Quốc Dân Đảng
 64. Viet 2000 Foundation
 65. Vietnam Human Rights Day-May 11 Organization
 66. Vietnamese American Community of Oklahoma
 67. Vietnamese American Community of Central Virginia 
 68. Vietnamese American Community of Utah
 69. Vietnamese American Republicans of Georgia
 70. Vietnamese Americans for Human Rights
 71. Vietnamese Association of Jacksonville 
 72. Vietnamese Community of Florida 
 73. Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Chính Trị tại Âu Châu
 74. Cộng Đồng Người Việt Tự Do Bayern München
 75. Tập Thể CSVNCH Đức Quốc

 

Cá nhân

 

 1. HT Thích Không Tánh: Trụ Trì Chùa Liên Trì (Saigon, Việt Nam). Phó Viện Trưởng HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN
 2. MS Nguyễn Hoàng Hoa: Hội Trưởng Giáo Hội Cộng Đồng Tin Lành Lutheran VN – HK
 3. LM Nguyễn Hữu Giải(Huế, Việt Nam)
 4. LM Nguyễn Văn Lý (Huế, Việt Nam)
 5. LM Đặng Hữu Nam (Vinh, Việt Nam)
 6. CTS Hứa Phi: Trưởng Ban, Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài
 7. Chánh Trị Sự Lê Thị Nho: Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài
 8. Thông Sự Nguyễn Ngọc Lưu: Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài
 9. Thông Sự Đoàn Công Danh: Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài
 10. Thông Sự Đặng Văn Đáo: Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài
 11. Chánh Trị Sự Nguyễn Thành Nghiệp: Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài
 12. TT Thích Vĩnh Phước: Trụ Trì Chùa Phước Bửu (Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam). Chánh Đại Diện Tăng Đoàn GHPGVNTN Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 13. TT Thích Từ Giáo: Trụ Trì Chùa Phước Huệ (Tp. Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam). Chánh Đại Diện Tăng Đoàn GHPGVNTN Tỉnh Quảng Trị
 14. Ô Lê Quang Hiển: Chánh Thư Ký, Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy
 15. HT Thích Huyền Việt: Chủ Tịch, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Chủ Tịch, HĐĐH, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
 16. BS Đỗ Văn Hội: Đại Diện Văn Phòng Liên Lạc Hải Ngoại, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam
 17. HT Thích Thiện Tánh: Trụ Trì Chùa An Tỉnh (Huế, Việt Nam)
 18. TT Thích Lệ Trụ: Chánh Đại Diện Tăng Đoàn GHPGVNTN Miền Quảng Đức – Sài Gòn
 19. TT Thích Thiên Thuận: Trụ Trì chùa Thiên Quang (Bà Rịa – Vũng Tàu)
 20. ĐĐ Thích Nhật Phước: Trụ Trì Chùa Sơn Linh (Kontum)
 21. Ông Lê Văn Sóc: Phó Hội Trưởng Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam
 22. MS Nguyễn Mạnh Hùng (Sài Gòn, Việt Nam)
 23. KS Lê Thành Nhân: Chủ Tịch, Việt Nam Quốc Dân Đảng
 24. HTr Châu Ngọc Thạch: Ban HDTU, GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
 25. TS Mai Thanh Truyết: Chủ Tịch, Hội Bảo Vệ Môi Trường Việt Nam
 26. LS Trần Minh Nhựt: Đại Diện, Hội Diên Hồng
 27. LS Nguyễn Linh: Trưởng Phòng Bang Giao Quốc Tế, Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN
 28. Ô Nguyễn Thanh Hà: Đại Diện,Họp Mặt Dân Chủ
 29. BS Trần Quốc Hưng (Washington, DC)
 30. GS Trần Minh Xuân: Đại Diện, Đại Gia Đình GS Nguyễn Ngọc Huy
 31. HTr Phan Vũ Đoan Quỳnh: Ban HDTU, GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
 32. HTr BS Phạm Quỳnh Lâm: Quyền Trưởng Ban HDTU, GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
 33. HTr Nguyễn Phùng Thiên: Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Khuông Việt
 34. HTr Nguyễn Minh Lợi: Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Khuông Việt
 35. DS Trần Bĩnh
 36. Trần Long: Đại Diện, Nhóm Vietlist.us
 37. Ngoc Le (San Jose, CA)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen