Seite auswählen

As Singapore commemorates its Bicentennial in 2019, residents reflect on three values – openness, multiculturalism and self-determination – that have helped form the modern-day nation.

Năm 2019 là năm Singapore kỷ niệm 200 ngày thành lập, và người dân quốc đảo này đang thể hiện ba giá trị: sự cởi mở, xã hội đa văn hóa, và tự quyết. Đây là những giá trị đã giúp định hình nên quốc gia hiện đại ngày nay.

 

Though Singapore celebrated its 50th year of independence in 2015, the country has wasted no time organising its next tribute. The Singapore Bicentennial, which is being recognised at events, exhibits and festivals throughout 2019, commemorates the 200th anniversary of the arrival of Sir Stamford Raffles, who established Singapore as a trading post for the British East India Company.

Tuy lễ kỷ niệm 50 năm giành độc lập của Singapore là vào năm 2015, nhưng nước này không hề bỏ phí thời gian trong việc chuẩn bị cho lần kỷ niệm tiếp theo.

Singapore 200 năm, dấu mốc đang được ghi nhận tại các sự kiện, các triển lãm và các lễ hội được tổ chức suốt năm trong 2019, đánh dấu 200 năm Huân tước Stamford Raffles đặt chân tới hòn đảo và biến nơi đây thành một cảng giao thương của Công ty Đông Ấn thuộc Anh.

Singapore is a country with an identity of its own

Unlike the celebrations surrounding the SG50, however, the Bicentennial is being marked as a time of commemoration. British colonisation of the island nation has long been a contentious issue, and many locals are unhappy that the date is being marked at all. However, the Bicentennial Office says it’s aiming to provide citizens with an opportunity to reflect on a colonial past that stretches even further back – 700 years in total – and on the values that have shaped the modern-day nation.

Tuy nhiên, khác với các lễ kỷ niệm Singapore 50 năm lập quốc (SG50), lễ ăn mừng 200 năm đang được đánh dấu như thời điểm để tưởng nhớ. Chế độ thuộc địa Anh trên quốc đảo này từ lâu nay vẫn là một vấn đề gây tranh cãi, và nhiều người dân địa phương không vui chút nào về việc ngày này được kỷ niệm.

Thế nhưng Văn phòng Kỷ niệm 200 năm nói họ đang muốn đem đến cho người dân cơ hội để suy ngẫm về quá khứ vốn đã có từ thậm chí còn xa hơn nữa, 700 năm về trước, và về các giá trị đã định hình ra quốc gia hiện đại ngày nay.

Those values – openness, multiculturalism and self-determination, as named by the Bicentennial Office – are exactly what many residents love about living here. “Singapore is a country with an identity of its own. Diversity in ethnicity and religion meld seamlessly in social interaction and in the food and landmarks,” said Singaporean LG Han, who is chef-owner at Michelin-starred Labyrinth. “In spite of this diversity, Singaporeans all share a commonality and trait in the way we speak, the values we share and acceptance of people from all walks of life.”

Những giá trị này, gồm sự cởi mở, tính đa văn hóa, và tự quyết, như Văn phòng Kỷ niệm 200 năm nêu ra, chính xác là điều mà nhiều người yêu thích khi sống tại đây.

“Singapore là một đất nước với bản sắc riêng. Sự đa dạng sắc tộc và tôn giáo hòa trộn nhuần nhuyễn trong giao tiếp xã hội, trong ẩm thực, và tại các địa điểm nổi tiếng,” LG Han, người Singapore, nói. Ông là bếp trưởng, đồng thời là ông chủ của nhà hàng được xếp hạng Michelin, Labyrith.

“Bất chấp sự đa dạng này, mọi người dân Singapore có chung sự tương đồng và tính cách chung trong cách chúng tôi nói chuyện, trong các giá trị chúng tôi chia sẻ, và trong việc đón nhận mọi người, bất kể họ từ nơi nào tới.”

 

Singapore celebrated its 50th year of independence in 2015 (Credit: Credit: Xinhua/Alamy)

Singapore celebrated its 50th year of independence in 2015 (Singapore kỷ niệm 50 năm quốc khánh vào 2015: Xinhua/Alamy)

 

Despite Singapore’s cultural diversity, the country remains in an evolving conversation around sexuality. Singapore still recognises a rule inherited from British colonial rule banning gay sex, though it has frequently been challenged in court – with new trial proceedings to begin in 2019 after India abolished a similar colonial rule, according to The New York Times. Same-sex relationships are not legally recognised in Singapore, nor can a same-sex couple legally adopt a child, but activists continue to bring awareness and change during events like the annual Pink Dot rally, named after the mixing of the red and white colours of the Singapore flag and the push toward inclusivity for all.

 Tuy đa dạng về văn hóa, nhưng Singapore vẫn rất dè dặt trong vấn đề tính dục.

Singapore vẫn công nhận một quy tắc thừa hưởng từ thời còn là thuộc địa của Anh, theo đó cấm quan hệ tình dục đồng giới. Tuy nhiên, sự cấm đoán này đã liên tục bị đưa ra khiếu nại trước tòa, nhất là kể từ khi trình tự tố tụng mới bắt đầu được áp dụng từ 2019, sau khi Ấn Độ bãi bỏ quy định tương tự, theo Thời báo New York.

Mối quan hệ đồng tính không được thừa nhận về mặt pháp lý tại Singapore, các cặp đôi đồng tính về mặt pháp lý cũng không được phép nhận con nuôi.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động đang tiếp tục vận động để nâng cao nhận thức của xã hội về vấn đề này và tạo các thay đổi, thông qua các sự kiện như cuộc tuần hành hàng năm, Pink Dot rally. Đây là sự kiện được đặt tên dựa trên sự pha trộn giữa màu đỏ và màu trắng của lá cờ Singapore, nhằm thúc đẩy việc chấp nhận mọi khuynh hướng tình dục.

 Why do people love it?

The mix of cultures here allows newcomers, especially Westerners, to adjust quickly. “It’s a great gateway to Asia, both physically, as a fantastic hub for other travel spots in the region like Bali and Boracay, but also culturally,” said American Alexandra Feig, who has lived in Singapore for three years and writes the travel blog A Maiden Voyager. “Singapore has deep ties to the West, with a lot of British influence in particular. Walking around the town you will see Buddhist temples next to more British-style shophouses, and in local hawker centres you’ll have stalls serving [Hainanese] chicken rice next to nasi goreng [Indonesian-style fried rice] and Western cuisine like hamburgers.”

Tại sao mọi người thích Singapore?

Sự pha trộn văn hóa của nơi này khiến những người mới tới, đặc biệt là người phương Tây, có thể thích nghi nhanh chóng.

“Đây là cổng vĩ đại để ta đi vào châu Á, cả về mặt vật lý, giống như những cổng tuyệt vời khác để tới các nơi trong khu vực là Bali và Boracay, nhưng lại còn tuyệt cả về văn hóa nữa,” Akexabdra Feig, người Mỹ sống ở Singapore được ba năm và là tác giả trang blog A Maiden Voyager, nói.

“Singapore có những mối quan hệ chặt chẽ với phương Tây, nhất là chịu ảnh hưởng của Anh. Đi quanh thành phố, bạn sẽ thấy các ngôi chùa Phật giáo nằm cạnh các nhà phố thương mại kiểu Anh, và trong các trung tâm bán hàng rong địa phương, bạn sẽ thấy các quầy hàng bán cơm gà Hải Nam kế bên quầy cơm rang kiểu Indonessia nasi goreng, và quầy bán món ăn phương Tây như bánh kẹp hamburgers.”

Don’t make the mistake of confusing hawker-centre fare for just any street food, though, warns Canadian Jordan Bishop, who lives part time in Singapore and is the editor of How I Travel. “Two of Singapore’s food stalls now have Michelin stars,” he said. Those stalls, Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodle and Hill Street Tai Hwa Pork Noodle, were the first of their kind to be recognised with the honour in 2016.

Tuy nhiên, bạn chớ mắc lỗi khi nhầm lẫn giữa giá ở trung tâm bán hàng rong với bất kỳ phố hàng ăn nào, Jordan Bishop người Canada cảnh báo. Ông hiện đi đi lại lại thường xuyên tới Singapore và là chủ biên của trang mạng How I Travel.

“Có hai quầy hàng bán đồ ăn ở Singapore nay đã được xếp hạng sao Michellin,” ông nói. Các quầy này, Quầy Cơm và Mỳ Gà Xì dầu Hong Kong Liêu Phàm (Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodle), và Mỳ Heo Đại Hoa Phố Hill (Hill Street Tai Hwa Port Noodle) là các quầy đầu tiên kiểu này được công nhận với ngôi sao danh giá vào năm 2016.

 

The mix of cultures in Singapore allows newcomers to adjust quickly (Credit: Credit: Art Kowalsky/Alamy)

The mix of cultures in Singapore allows newcomers to adjust quickly (Tính đa dạng văn hoá ở Singapore khiến những người mới tới cảm thấy rất dễ hoà nhập: Art Kowalsky/Alamy)

 

With new restaurants and bars opening weekly, Singapore has no shortage of diverse cuisine reflecting its trading port past, including Chinese, Malay, Indian, Peranakan, German, Italian, Japanese, Vietnamese, French and American.

The multiculturalism doesn’t stop at the food. Locals even have their own lingo that reflects this melting pot. Though not recognised by the government (which recently even actively discouraged its use), Singlish – a creole mix of English, Mandarin, Hokkien, Cantonese, Malay and Tamil – is commonly used in social situations like ordering coffee or gossiping with friends.

Với việc các nhà hàng, quán bar mới liên tiếp được khai trương hàng tuần, Singapore không thiếu gì các loại ẩm thực đa dạng, phản ánh quá khứ thương cảng của mình, trong đó có các loại ẩm thực Trung Hoa, Mã Lai, Ấn Độ, Peranakan (gốc Trung Hoa nhưng có pha ít nhiều với phong cách địa phương ở một số nước Đông Nam Á), Đức, Ý, Nhật, Việt Nam, Pháp và Mỹ.

Sự đa văn hoá không chỉ giới hạn ở đồ ăn. Dân địa phương thậm chí còn có từ lóng riêng của họ để chỉ về cái ‘nồi hầm nhừ’ này. Tuy không được chính phủ công nhận (thậm chí gần đây còn chủ động kiềm chế việc sử dụng), tiếng Anh kiểu Sing – Singlish, một sự pha trộn giữa tiếng Anh, tiếng Quan thoại, tiếng Phúc Kiến, tiếng Quảng Đông, tiếng Mã Lai và tiếng Tamil – được sử dụng rộng rãi trong các tình huống giao tiếp xã hội như khi gọi ly cà phê hay tán chuyện với bạn bè.

What’s it like living there?

Unlike in many other big cities, residents rarely worry about theft or violence. With one of the lowest crime rates in the world, even petty street crime is viewed as “a waste of time” said 11-year resident Bino Chua, who blogs at I Wander. “You can leave your car unlocked, your purse unattended,” said American Alison Ozawa Sanders, who has lived here for five years and is the co-author of The Expats’ Guide to Singapore. “As a woman, I can go out at night in any neighbourhood and not worry about my personal safety ever. As a parent, I don’t have the feeling that if I take my eyes off my kids for two seconds they’re going to be kidnapped.”

Sống ở nơi đây sẽ thế nào?

Khác với nhiều thành phố lớn khác, cư dân nơi đây ít khi lo lắng về nạn trộm cắp hay bạo lực.

Đây là một trong những nơi có tỷ lệ phạm tội thấp nhất thế giới, thậm chí các tội phạm vặt trên đường phố cũng bị coi là “một sự lãng phí thời gian”, theo lời cư dân Bio Chua 11 tuổi, người viết blog I Wander.

“Bạn không cần phải khoá xe hơi cũng được, không cần bận tâm,” Alison Ozawa Sander, người Mỹ đã sống tại đây từ 5 năm nay và là đồng tác giả của cẩm nang dành cho người nước ngoài đến Singapore, The Expats’ Guide to Singapore, nói.

“Là phụ nữ, tôi có thể đi ra ngoài vào ban đêm ở khu vực quanh nhà mà không bao giờ phải lo lắng về vấn đề an toàn cá nhân hết. Là phụ huynh, tôi không có cảm giác là nếu mình rời mắt khỏi con trong vài giây là chúng có thể bị bắt cóc mất.”

 Singapore is also very clean and convenient to get around, with very few traffic jams, in part due to government restrictions on cars and the high price of vehicles here. “Some people say it’s sterile and boring, but personally I think that’s just a product of the safety and convenience here,” said Chua. “I’d take this over having to worry everyday about the possibility of getting mugged.”

 Singapore cũng rất sạch sẽ và đi lại thuận tiện, rất ít khi bị tắc đường do chính phủ có chính sách hạn chế xe hơi và giá xe ở đây rất cao.

“Một số người nói nơi đây khô khan và buồn tẻ, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng đó chỉ là một sản phẩm của an toàn và tiện lợi,” Chua nói. “Tôi thà là có những thứ đó còn hơn là phải lo lắng mỗi ngày về nguy cơ bị cướp giật.”

Singapore has no shortage of diverse cuisine reflecting its trading port past (Credit: Credit: Jason Knott/Alamy)

Singapore has no shortage of diverse cuisine reflecting its trading port past (Credit: Jason Knott/Alamy)

 

The city centre has a career-focused vibe and people move at a fast pace, but it’s easy to escape the hustle when needed. “From my apartment, I could walk for about 25 minutes and find myself in dense jungle forests, and it’s an extremely rewarding destination for birdwatching,” said American Daniel Burnham, Asia flight search expert at Scott’s Cheap Flights. “Singapore has beautiful national parks and a significant amount of wildlife, given its size and density.”

Since the island is relatively small, residents also recommend taking advantage of world-renowned Changi Airport and low airfares. “Whenever I started to feel restless it was easy to hop on a plane and get out of town,” Burnham said.

Trung tâm thành phố có dấu ấn riêng và mọi người sống với nhịp sống rất nhanh, nhưng lại cũng rất dễ dàng thoát ra khi cần. “Từ căn hộ của mình, tôi có thể đi bộ chừng 25 phút là đến khu rừng rậm rạp, và đó thực sự là một địa điểm đáng giá cho những ai muốn ngắm chim,” Daniel Burnham, người Mỹ, chuyên gia trong lĩnh vực tìm các chuyến bay châu Á tại Scott’s Cheap Flight, nói.

“Singapore có các công viên quốc gia đẹp đẽ và có đời sống tự nhiên rất đáng kể, nếu xét đến quy mô và mật độ sinh sống của nơi này.”

Bởi đây là hòn đảo tương đối nhỏ, cư dân cũng cho là nên tận dụng lợi thế của Sân bay Changi nổi tiếng thế giới và vé máy bay giá rẻ.

“Bất kể khi nào tôi cảm thấy mệt mỏi thì thật là dễ dàng để nhảy lên một chuyến bay nào đó, ra khỏi thành phố,” Burnham nói.

What else do I need to know?

Located just one degree north of the equator, Singapore has a year-round hot climate that takes adjusting to, say expats. “One has to get used to sweating all the time. And your hair will never look the same as it did ‘back home’,” said Ozawa Sanders. Frigid air conditioning inside buildings is also a ‘necessary evil’, Burnham added.

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Nằm ở vị trí chỉ một độ bắc từ đường xích đạo, Singapore có khí hậu nóng quanh năm mà ta phải tự điều chỉnh để thích nghi, các chuyên gia nói. “Sẽ phải quen với việc lúc nào cũng toát mồ hôi. Tóc bạn sẽ không bao giờ trông giống như khi bạn ở nước của mình,” Ozawa Sanders nói.

Thứ không khí mát lạnh do điều hoà nhiệt độ tạo ra trong các toà nhà cũng là một thứ ‘quỷ dữ cần thiết’, Burnham nói thêm.

 The cost of living in Singapore isn’t necessarily in the stratosphere if you live a local lifestyle

Singapore is also notoriously the world’s most expensive place to live according a recent report by the Economist Intelligence Unit, with sky-high rents of around S$1,885 for a studio apartment, even away from the city centre, according to cost comparison site Expatistan.com, and new car prices running typically north of S$100,000.

 Singapore khét tiếng là nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới, theo một báo cáo của tổ chức nghiên cứu thị trường Economist Intelligence Unit, với giá thuê nhà thật là ‘trên trời’, khoảng 1.885 đô la Singapore cho một căn hộ thiết kế mở, không có phòng ngủ riêng, nằm không phải là ở trung tâm thành phố, theo trang mạng so sánh giá cả Expatistan.com; giá xe hơi mới thường cao khủng khiếp, 100 ngàn đô la Singapore.

Still, seasoned residents say that those numbers don’t always reflect reality. “Many visitors and expats tend to conflate life in Singapore with what you see in movies like Crazy Rich Asians or wealthy expats on relocation packages,” Burnham said. “The cost of living in Singapore isn’t necessarily in the stratosphere if you live a local lifestyle. We made common-sense budgeting choices, like subletting a [public housing] HDB flat, cooking for ourselves and taking public transit. Our expenses were far less than they would have been living in the United States.” The country also has one of the lowest tax rates in the world, capping out at 22%.

Tuy nhiên, những cư dân không thường xuyên thì nói các con số này không hẳn là luôn phản ánh đúng thực tế.

“Nhiều du khách và người nước ngoài có xu hướng nói quá lên về đời sống ở Singapore, với những thứ như ta có thể xem được trong phim Nhà giàu châu Á, hay ở trường hợp người nước ngoài tới đây làm việc và được hưởng chế độ trợ cấp thay đổi chỗ ở hậu hĩnh,” Burnham nói.

“Sinh hoạt phí tại Singapore không nhất thiết là quá ghê gớm nếu bạn sống như người dân địa phương. Chúng ta có các lựa chọn hợp lý, vừa túi tiền, chẳng hạn như thuê lại căn hộ HDB, tức là căn hộ tập thể thuộc quỹ nhà công, tự nấu ăn và đi lại bằng giao thông công cộng. Các chi phí đó thấp hơn nhiều so với ở Mỹ.”

Nước này cũng có mức thuế thuộc hàng thấp nhất thế giới, giới han ở 22%.

 Singapore’s city centre has a career-focused vibe, but it’s easy to escape the hustle when needed (Credit: Credit: Agencja Fotograficzna Caro/Alamy)

Singapore’s city centre has a career-focused vibe and people move at a fast pace, but it’s easy to escape the hustle when needed (Credit: Agencja Fotograficzna Caro/Alamy)

 

All in all, Singapore shines best when residents make the extra effort to venture outside the sometimes-homogenous urban centre, where malls and identical apartments can seem to stretch on for miles in the larger residential neighbourhoods and commercial streets.

Nhìn chung, Singapore toả sáng rực rỡ nhất khi người dân thành phố tìm cách thoát ra khỏi trung tâm đô thị, nơi các khu mua sắm, các căn hộ trông giống hệt nhau trải dài hàng dặm.

“Sự đa dạng đô thị là rất phong phú nếu bạn để ý,” Burnham nói. “Nằm ẩn dưới sự phát triển của Thế kỷ 21, vùng ngoại vi Singapore có những diện tích nông trại, những nghĩa trang, những làng chài và các tiền đồn thời thuộc địa.”

“There’s a lot of urban diversity if you go looking for it,” Burnham said. “Hidden amid pockets of 21st-Century development, the outskirts of Singapore reveal acres of farmland, crumbling cemeteries, fishing villages and colonial outposts.”

Nguồn: BBC

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen