Seite auswählen

A Red, Red Rose

O my Luve’s like a red, red rose,
That’s newly sprung in June:
O my Luve’s like the melodie
That’s sweetly played in tune!
As fair art thou, my bonnie lass,
So deep in luve am I;
And I will luve thee still, my dear,
Till a’ the seas gang dry.
Till a’ the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi’ the sun;
I will luve thee still, my dear,
While the sands o’ life shall run.
And fare thee weel, my only Luve,
And fare thee weel a while!
And I will come again, my luve,
Though it were ten thousand mile.

Robert Burns
(1759-1796)

Một Bông Hồng Đỏ

Nàng như một đóa hồng xinh
Nở trong tháng Sáu ngát tình, đỏ tươi,
Nàng như ca khúc tuyệt vời
Du dương giai điệu, chơi vơi tiếng lòng!
Nàng dễ thương, đẹp vô cùng
Hồn ta chìm đắm trong vùng yêu đương,
Dù cho cạn cả đại dương
Tình ta vương vấn bên Nàng mãi thôi.
Dù cho biển cạn nước trôi,
Nắng thiêu vách đá bên đồi chảy ra,
Dòng đời cát bụi tuôn xa
Yêu Nàng, còn mãi tình ta dưới trời.
Yêu ai yêu chỉ một người!
Giã từ Nàng nhé! Tạm thời chia ly!
Mai này ta sẽ trở về
Dù cho ngăn cách sơn khê nghìn trùng!

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ

Source: Chim Việt Cành Nam

Bản dịch tiếng Anh

A red, red rose

O, my love is like a red, red rose,
That is newly sprung in June.
O, my love is like the melody,
That is sweetly played in tune.
 
As fair are you, my lovely lass,
So deep in love am I,
And I will love you still, my Dear,
Till all the seas go dry.
 
Till all the seas go dry, my Dear,
And the rocks melt with the sun!
O I will love you still, my Dear,
While the sands of life shall run.
 
And fare you well, my only Love,
And fare you well a while!
And I will come again, my Love,

My love’s like a red, red rose

O, my luve’s like a red, red rose,
That’s newly sprung in June:
O, my luve’s like the melodie
That’s sweetly played in tune.

As fair art thou, my bonnie lass,
So deep in luve am I;
And I will luve thee still my dear,
Till a’ the seas gang dry.

Till a’ the seas gang dry my dear,
And the rocks melt wi’ the sun,
And will luve thee still, my dear,
While the sands o’ life shall run.

And fare thee weel, my only luve!
And fare thee weel a while!
And I will come again, my luve,
Though it were ten thousand mile.

Dem roten Röslein gleicht mein Lieb

Dem roten Röslein gleicht mein Lieb,
Im Junimond erblüht,
Mein Lieb ist eine Melodei,
Vor der die Seele glüht;

Wie schön du bist, geliebte Maid,
Wie wird das Herz mir schwer,
Und lieben wird’s dich immerdar,
Bis trocken Strom und Meer.

Und würden trocken Strom und Meer,
Und schmölzen Fels und Stein,
Ich würde dennoch lebenslang
Dir Herz und Seele weih’n.

Nun, holdes Liebchen, lebe wohl!
Leb’ wohl, du süße Maid!
Bald kehr’ ich wieder, wär’ ich auch
Zehntausend Meilen weit.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen