Seite auswählen

DIỄN ĐÀN LIÊN MINH DÂN CHỦ TOÀN CẦU

Democracy for Vietnam: Obstacles and Opportunities

 

Topics include: A Constitutional Framework for A Democratic Future, A People’s Voice: Referendum on the South China Sea, A World’s Alliance: Denouncing A Neighbor’s Genocide and A Nation’s Guarantee: Human Rights to Secure and Protect Democracy.

AGENDA

Moderator: Ms. Linh Nguyen, JD, President, Minh Van Foundation

DISCUSSION PANEL

Prof. Thien Nguyen, PhD, President, Vietnam Democracy Center

Mr. Oanh Pham, Thang Nghia Forum

Dr. Quoc-Hung Tran, MD, Coordinator, Alliance for Vietnam’s Democracy

Prof. Hung Phan, President, Vietnam Human Rights Bill Advocacy Committee

Bản ĐỀ NGHỊ CỦA DIỄN ĐÀN LIÊN MINH DÂN CHỦ TOÀN CẦU gửi Thượng Đỉnh Dân Chủ:

https://www.idea.int/sites/default/files/news/news-pdfs/Recommendations%20to%20the%20Summit%20for%20Democracy%20%28Final%29.pdf

Ba đề nghị để đem lại dân chủ cho Việt Nam (trang 33) gồm có:

  1. Direct engagement with Vietnamese people, through civil societies and organizations, as stakeholders and agents of change for a democratic Vietnam.
  2. Governmental support for freedom of expression through a free and open internet in Vietnam, with a recognition that Vietnam’s democracy should be guided by the principles that human rights are universal, interdependent, and indivisible.
  3. International support for free and fair elections in Vietnam, with the right to run for office and right to nominate candidates with a diversity of ideas and political affiliations.

Phỏng dịch:

  1. Đối thoại trực tiếp với người dân Việt Nam, thông qua các tổ chức và xã hội dân sự, với tư cách là các thành phần liên quan và tác nhân đem lại thay đổi cho một nước Việt Nam dân chủ.
  2. Sự ủng hộ của các chính phủ đối với quyền tự do ngôn luận thông qua một mạng Internet tự do và cởi mở ở Việt Nam, với sự thừa nhận rằng nền dân chủ của Việt Nam cần được hướng dẫn bởi các nguyên tắc là nhân quyền là phổ cập, tương thuộc và bất khả phân.
  3. Sự ủng hộ của quốc tế cho việc bầu cử tự do và công bằng ở Việt Nam, với quyền ứng cử và quyền đề cử các ứng cử viên đa nguyên về ý tưởng và đảng phái chính trị.

 

Quý vị có thể tìm thấy các chi tiết khác và video của cuộc hội thảo ở trang: https://www.globaldemocracycoalition.org/vietnam

 

Xin chân thành cảm ơn quý vị. 

Alliance for Vietnam’s Democracy

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen