Seite auswählen

ĐẠI HỘI ĐỒNG BẤT THƯỜNG LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA

Ngày 14 tháng 4 năm 2019

Để thi hành án lịnh của tòa Thượng Phẩm Bristish Columbia về vụ thưa kiện của Cộng Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver với các thành vien trong Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada nhiệm kỳ (2016-2018).  Chủ Tịch Đoàn gồm 11 hội thành viên của Liên Hội đã quyết định tổ chức Đại Hội Đồng Bất Thường bầu lại ban lãnh đạo chính thức theo những điều được nêu rõ trong án lịnh.

Vào lúc 2 giờ chiều (giờ Ottawa) ngày chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019, Liên Hội Người Việt Canada đã tổ chức một Đại Hội Đồng Bất Thường bằng viễn liên (tele-conference Zoom Meeting) gồm 45 đại biểu và ủy quyền của 11 hội thành viên sau đây:

–          Hội Người Việt Nova Scotia 3 đại biểu

–          Hội Người Việt Sherbrooke 3 đại biểu

–          Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal 5 đại biểu

–          Cộng Đồng Người Việt Ottawa 4 đại biểu

–          Hội Người Việt Toronto 5 đại biểu

–          Hội Người Việt Windsor 3 đại biểu

–          Hội Người Việt Manitoba 4 đại biểu

–          Hội Người Việt Saskatoon 3 đại biểu

–          Hội Người Việt Edmonton 5 đại biểu

–          Hội Người Việt Calgary 5 đại biểu

–          Cộng Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver 5 đại biểu

Bầu Đại Diện Chủ Tịch Đoàn và 2 dự khuyết cho nhiệm kỳ 1 năm (2019 – 2020)

Các nhân sự được đề cử gồm:

1.       Ông Mai Phú Hưng – chủ tịch Cộng Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver,

2.       Ông Nguyễn Thái Trung – hội trưởng Hội Người Việt Saskatoon,

3.       Bác sĩ Lê Thuần Kiên – hội trưởng Hội Người Việt Toronto,

4.       Bác sĩ Đào Bá Ngọc – chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal

5.       Ông Trần Văn Nhã – hội trưởng Hội Người Việt Sherbrooke

Kết quả đắc cử:

–          Bác sĩ Lê Thuần Kiên – Đại Diện Chủ Tịch Đoàn Liên Hội Người Việt Canada

–          Bác Sĩ Đào Bá Ngọc – Đại Diện dự khuyết 1

–          ông Trần Văn Nhã – Đại diện dự khuyết 2.

Bầu Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada nhiệm kỳ 2 năm (2019 – 2021):

Có hai liên danh ứng cử cho Ban Chấp Hành

1.       Liên danh 1 do Cộng Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver giới thiệu, gồm có:

–          Cô Nguyễn Khuê Tú (đại biểu CĐNV vùng Greater Vancouver) vào chức vụ Tổng Thư Ký

–          Bà Đỗ Rain Nhiêm (đại biểu CĐNV vùng Greater Vancouver) vào chức vụ Phó Tổng Thư Ký

–          Bà Bùi Thị Phú (đại biểu CĐNV vùng Greater Vancouver) vào chức vụ Thủ Quỹ

2.       Liên danh 2 do Hội Người Việt Saskatoon giới thiệu, gồm có:

–          Ông Trần Văn Đông (đại biểu Hội Người Việt Saskatoon) vào chức vụ Tổng Thư Ký

–          Ông Trương Minh Trí (đại biểu CĐNV Ottawa) vào chức vụ Phó Tổng Thư Ký

–          Bà Huỳnh Thiên Hà (đại biểu Hội Người Việt Toronto) vào chức vụ Thủ Quỹ

Kết quả:  Liên danh 2 đắc cử Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada

–          Ông Trần Văn Đông – Tổng Thư Ký

–          Ông Trương Minh Trí – Phó Tổng Thư Ký

–          Bà Huỳnh Thiên Hà – Thủ Quỹ

Bầu Ban Kiểm Soát:  Gồm 2 thành viên với nhiệm kỳ 2 năm (2019 – 2021)

Các nhân sự được đề cử:

1.       Ông Phan Trường (đại biểu Hội Người Việt Manitoba)

2.       Ông Nguyễn Thành Nguyên (đai biểu Hội Người Việt Toronto)

3.       Bà Đặng Thị Danh (đại biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal)

4.       Ông Trần Trân (đại biểu Hội Người Việt Edmonton)

5.       Bác sĩ Trần Lê Hồng Phúc (đại biểu Cộng Đồng Người Việt Ottawa)

6.       Ông Nguyễn Minh Chiến (đại biểu Hội Người Việt Windsor)

Kết quả đắc cử Ban Kiểm Soát:

–          Bác sĩ Trần Lê Hồng Phúc

–          Ông Trần Trân

Đại Hội được kết thúc lúc 6 giờ 9 phút chiều (giờ Ottawa) cùng ngày.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen