Seite auswählen

Hiện tượng luận nhân kết

Oan Luận

(Dân oan gào công lý, hét công luận, thét công luật)

 

GS Lê Hữu Khóa

Xin gởi lời cảm tạ cùng tâm giao tới tất cả tác giả của các ảnh về dân oan trong tiểu luận hiện tượng học nhân kết này. Chọn trực diện để tạo trực ảnh. Các bạn đã dùng mạng xã hội để gởi tới đồng bào những hình ảnh liêm chính nhất về bi nạn dân oan, mà cũng là thảm kịch hiện nay của Việt tộc.

Hiện tượng học lấy cuộc sống để chế tác ra chất sống, trong chất sống có mắt thấy tai nghe, vì vô trương bất tín (không thấy không tin), chính hiện tượng làm nên kiến thức trực quan của con người. Hiện tượng học có chỗ dựa là hiện tượng luận, nơi mà: trực quan thấu trực cảnh, thực tế kể thực trạng, tầm nhìn sự thật nâng tầm vóc chân lý. Từ đây, lấy chất sống của cuộc sống để tìm tới sự thật, để tạo ra tri thức, dụng tri thức để dựng lên ý thức, trong đó đạo lý của hay, đẹp, tốt, lành được hình thành để luân lý nói rõ về trách nhiệm và bổn phận của mỗi người, để sống có đạo đức, có nền là nhân phẩm đã biết nhận thức về mọi điều kiện làm người, và muốn làm người với nền của nhân lý, với vóc của nhân tri, với tầm của nhân trí.

Nhân kết vừa là tổng kết, vừa là hùng lực của:
 Nhân vị tin vào nhân lý, biết dựa vào nhân tri, được nâng cao bởi nhân trí.
 Nhân bản có nền là nhân văn, có gốc là nhân phẩm, mang rễ của nhân từ.
 Nhân nghĩa biết trợ lực cho nhân thế, biết trợ duyên cho nhân tình, để nhân loại biết « ăn ở có hậu » ở mãi với nhân duyên.
Nhân kết Việt là thuật ngữ tới từ ít nhất là ba lập luận của Việt tộc:
 Giống nòi Việt, gọi nhau là đồng bào vì cùng bào thai, vì cùng huyết thống.
 Dân tộc Việt, vì vậy có cùng một giòng sinh mệnh, sinh tử có nhau.
 Quê hương Việt, là mái nhà Việt để bảo vệ mọi công dân Việt.
Nhân kết Việt, được tạo dựng qua ít nhất là ba lý luận của Việt tộc:
 Kết thân, vì có cùng một giòng máu, «máu cháy ruột mềm».
 Kết gia, vì cùng là đồng bào, «anh em một nhà».
 Kết kiếp, vì là thân phận Việt biết, «một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ».
Dân oan là con dân Việt, là đồng bào Việt, là dân tộc Việt, là giống nòi Việt, chia sẻ với chúng ta cùng một nhân kiếp Việt: chúng ta không thể bỏ rơi dân oan!

Tôi đứng về phía nước mắt của dân oan mất nhà, mất đất.
Tôi đứng về phía tiếng gào của dân oan đòi công lý.
Tôi đứng về phía tiếng hét của dân oan đánh thức công luận.
Tôi đứng về phía tiếng thét của dân oan dựng dậy công luật.
Tôi đứng về phía tiếng khóc của dân oan đang cầu cứu dân tộc!

Tôi đứng cùng xã hội học để phân tích bất công.
Tôi đứng cùng triết học để vạch mặt bọn bất nhân.
Tôi đứng cùng luật học để lột mặt nạ đám tham nhũng.
Tôi đứng cùng nhân học để trực diện chống tà quyền.
Tôi đứng cùng sử học để ghi nhận tội ác của độc đảng-độc tài!

Lý luận
Dân oan là nạn nhân của tham nhũng, tác giả là bọn tham quan tạo ra tham ô, vì tham tiền, nên hiện tượng luận nhân vị phải có lý luận để lột mặt nạ chúng, với hình ảnh như dữ kiện, như chứng từ; từ đó phân tích và giải thích để lý luận về bản chất bất nhân của hệ tham (tham nhũng, tham quan, tham ô, tham tiền). Một hiện tượng luận nhân vị chỉnh lý phải lý luận rành mạch về nội chất và nội dung của hệ tham này.
Lập luận
Dân oan là nạn nhân của tham nhũng, nó là con đẻ của độc đảng lấy độc tài để xây dựng độc quyền, lấy độc trị để độc tôn, qua thủ thuật của bạo quyền, qua ma thuật của tà quyền, lấy âm binh công an trị để khổ sai hóa xã hội, lấy tuyên truyền một chiều để ngu dân hóa quần chúng, để rồi tha hóa mọi giá trị đạo đức của tổ tiên. Một hiện tượng luận nhân vị toàn lý phải thấy-để-thấu cái độc hại của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) này.
Giải luận
Dân oan là nạn nhân của tham nhũng độc đảng, biến quyền lực thành quyền lợi, rồi biến quyền lợi thành tư lợi, nên chúng chính là tà quyền, là âm binh đang biến chất nhân phẩm Việt, bản sắc Việt, lương tâm Việt. Chúng là bọn cướp công ích của dân tộc, cướp công tài của đất nước, cướp công bằng xã hội, và chúng nhẫn tâm cướp luôn công lý của dân oan, vì chúng bất nhân, thất đức; nên một hiện tượng luận nhân vị phải có minh lý để thông suốt nhân vị của dân oan là một thực thể đại diện cho hệ công (công ích, công tài, công bằng, công lý).
Diễn luận
Dân oan là nạn nhân của tham nhũng độc đảng trong tư lợi của tà quyền; dân oan đấu tranh đòi lại đất của họ, để đòi lại hệ công (công ích, công tài, công bằng, công lý), bằng thái độ liêm chính, bằng hành động liêm sỉ, họ liêm khiết tự lời nói tới quyết tâm. Một hiện tượng luận nhân vị phải có trực lý để diễn luận rõ ràng dân oan đại diện cho hệ liêm (liêm chính, liêm sỉ, liêm khiết), họ chính là đại biểu cho sự thật xã hội, chân lý quần chúng, lẽ phải dân tộc.
Trao luận
Dân oan là thực thể đại diện cho hệ công (công ích, công tài, công bằng, công lý), cả cho hệ liêm (liêm chính, liêm sỉ, liêm khiết), dân oan không thể bị bỏ rơi, dân oan không thể đơn độc trong cuộc đấu tranh vì nhân phẩm Việt, được xây dựng trên nhân vị của nhân bản, nhân văn bằng nhân nghĩa, nhân từ của Việt tộc. Chúng ta chung lưng đấu cật, song hành và gắn bó với tiếng gào, tiếng hét, tiếng thét của dân oan, họ là đồng bào của chúng ta, họ đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, họ chính là nhân nghĩa Việt phải có trong mỗi công dân Việt.

Mục

Dân oan
bao lần gào thét!
Dân oan
bao lần giữ đất?
Dân oan
bao lần xuống đường!
Dân oan:
bao thế hệ?
Dân oan:
bao tuổi đời!

Dân oan
bao lần gào thét!

Nước mắt dân oan
Nước mắt dân oan, có mang theo tiếng gào, tiếng hét chống bất công, chống luôn tất cả bất bình đẳng con đẻ của bạo quyền phản công lý; mọi bạo quyền đều là tà quyền, vì chúng phản nhân quyền, chúng sẵn sàng bạo hành dân oan để trộm, cắp, cướp, giật đất của họ.
Nước mắt dân oan chống tà quyền, chống luôn tất cả các âm binh tham nhũng tới bọn ma đất tham tiền, tất cả chúng là ma xó bòn rút đất, chúng là ma bùn bôi đen nhân quyền, vì chúng được bảo kê bởi ma quyền độc đảng, nuôi nấng âm binh công an luôn cặp kè cùng côn đồ, du đảng, xã hội đen để hành hung dân oan để phá nhà, đoạt đất.
Nước mắt dân oan chảy vào lương tâm của Việt tộc, làm nóng lương tri của nhân phẩm Việt, đánh thức nhân nghĩa Việt: dậy mà đi cùng dân oan dẹp bạo quyền-tà quyền-ma quyền đang tha hóa nhân tính Việt.

Tiếng hét dân oan
Tiếng hét dân oan đòi công bằng để đòi nhân quyền
Tiếng hét dân oan đòi công lý để đòi nhân lý
Tiếng hét dân oan đòi công luật để đòi nhân bản
Tiếng hét dân oan đòi công luận để đòi nhân tri
Tiếng hét dân oan chống bạo quyền để đòi nhân phẩm
Tiếng hét dân oan chống tà quyền để đòi nhân cách
Tiếng hét dân oan chống tham nhũng để đòi nhân nghĩa
Dân oan phải tiếp tục hét lên nhân tri, nhân trí vì nhân thế, vì nhân loại!

Tiếng thét dân oan
Dân oan thét lên bằng dữ kiện của sự thật
Dân oan thét lên bằng chứng từ của chân lý
Dân oan thét lên bằng đạo lý của lẽ phải

Tiếng thét dân oan chọn sự thật để chống bạo quyền
Tiếng thét dân oan chọn chân lý để chống tà quyền
Tiếng thét dân oan chọn lẽ phải để chống tham ô

Dân oan phải tiếp tục thét đến long trời, lở đất vì sự thật-chân lý-lẽ phải!

Tiếng gào dân oan
Tiếng gào dân oan là tiếng của người lương thiện chống tà quyền.
Tiếng gào dân oan là tiếng của lương tâm chống cường quyền.

Tiếng gào dân oan là tiếng của người liêm chính chống bạo quyền.
Tiếng gào dân oan là tiếng của người liêm sỉ chống ma quyền.

Tiếng gào dân oan là tiếng của chính tâm chống tà tâm.
Tiếng gào dân oan là tiếng của chính khí chống âm khí của bọn âm binh!

Tiếng lòng dân oan
Tiếng lòng dân oan tới từ nhân tâm đang bị âm binh hóa.
Tiếng lòng dân oan tới từ nhân phẩm đang bị khổ sai hóa.
Tiếng lòng dân oan tới từ nhân cách đang bị nhục hình hóa.

Tiếng lòng dân oan tới từ lòng đất biết gốc, rễ, cội, nguồn của đất.
Tiếng lòng dân oan tới từ lòng người biết cao, sâu, xa, rộng nhân lý.
Tiếng lòng dân oan biết “sống lâu mới biết lòng người có nhân”.
Tiếng lòng dân oan cũng biết luôn là bọn tham quan, tham đất, tham tiền: chúng nó bất nhân, thất đức, chúng nó ăn ở không có hậu!

Tiếng dõng dạc vang trời của dân oan
Dân oan dõng dạc vang trời, nói bằng địa hình, địa thế, địa tâm biết để đòi công lý.
Dân oan quang minh chính đại bằng dữ kiện, bằng chứng từ, bằng liêm sỉ quyết giữ đất.
Dân oan đường đường, chính chính nói lên sự thật của đất, của người, của địa sử.
Dân oan danh chính ngôn thuận, để vạch mặt bọn tham quan, chỉ mặt bọn tham đất, để lột mặt nạ bọn tham tiền.
Dân oan thẳng lưng để thẳng lời, thẳng thân để thẳng mắt, đòi công bằng mà công luật đang rất đớn hèn, lủi nhủi, lòn lách, chui rúc để bảo kê bọn tham quan, bọn tham đất, bọn tham tiền.

Dân oan không cần mỵ dân!
Dân oan không muốn bọn tham quan vì tham tiền đã thông đồng với bọn tham đất để cướp đất của dân oan! Bọn tham quan không được quàng vai, va chạm vào thân thể của dân oan, vì chúng chính là bọn trộm, cắp, cướp, giật đất của dân oan, vì chúng không có tư cách để làm các động thái này. Không có tư cách, thì đừng mong có phong cách của quyền thế mà an ủi dân oan! Không có tư cách lẫn phong cách vì không bao giờ có nhân cách! Không có nhân cách vì bất trung, bất tín với dân oan, không có nhân cách vì bất lương, bất nhân với dân oan. Chúng ta cấm chúng mỵ dân, quàng vai, va chạm, an ủi bằng đạo đức giả của chúng, vì chúng không có nhân cách của các cử chỉ này, vì khi chúng cướp đất của dân chúng đã vất đi nhân cách ra khỏi nhân phẩm của chúng, và trong nhân vị của chúng giờ chỉ còn lại hai chữ: điếm nhục!

Trời cao đất dầy của dân oan
Hỡi trời cao đất dày! Hãy trừng trị bọn tham quan cướp đất!
Hỡi trời cao đất dày! Hãy trừng phạt bọn trộm đất để buôn!

Hỡi trời cao đất dày! Hãy thẳng tay với bạo quyền đã dùng công an cưỡng chế đất của dân oan.
Hỡi trời cao đất dày! Hãy vạch mặt tà quyền đã dùng du đảng, côn đồ uy hiếp dân oan.

Hỡi trời cao đất dày! Hãy truy xét, tra xử bọn âm binh này, để dân oan tin là có công bằng, công lý, công minh.
Hãy loại bọn âm binh này ra khỏi nhân thế, để nhân tình tìm lại được nhân tính!

Dân oan đòi đất
Dân oan đòi đất cho họ vì đất là của họ.
Dân oan đòi đất cho gia đình họ để bảo vệ gia đình họ.
Dân oan đòi đất cho tổ tiên họ để tiếp tục thờ cúng tổ tiên họ.
Dân oan đòi đất cho các thế hệ của họ sau để bảo vệ tương lai con cháu họ.

«Đất của tôi! Đất của gia đình tôi! Đất của cha mẹ tôi!»
«Trên mảnh đất này không những chỉ có tôi, mà có cả tổ tiên và con cháu tôi».

«Trên mảnh đất này…»
Có cuộc sống biết trao truyền cuộc sống.
Có cuộc đời biết gởi gấm cuộc đời.
Có con người biết tiếp nối con người.

Dân oan mồ côi
Dân oan khóc trước nhà của mình, gào trên đất của mình.
Dân oan khóc gào trước nhà, trên đất của mình như lâm cảnh mồ côi.
Dân oan mồ côi gia đình đoàn tụ, xóm giềng đầy đủ.
Dân oan mồ côi công lý biết chống lại bọn tham quan độc đảng.
Dân oan mồ côi công luật biết chống lại bọn buôn đất bán trời.
Dân oan mồ côi công luận của đồng bào không biết bảo vệ dân oan!

Dân oan oán bọn bất nhân cướp đất
Dân oan oán bọn bất nhân cướp đất giả bộ xởi lởi nói cười.
Dân oan oán, vừa khóc, vừa vạch mặt chỉ tên bọn trộm, cắp, cướp, giật.
Dân oan oán bọn dựa độc đảng để có độc quyền cướp đất.
Dân oan oán bọn mượn bạo quyền để có tà quyền cướp ngày là quan.
Dân oan khóc gào ai oán để lịch sử ghi tên bọn tham quan, tham ô, tham nhũng!

Tâm niệm dân oan
Tâm niệm dân oan với đất là giữ đất!
Tâm niệm dân oan với trời là giữ trời!

Tâm niệm dân oan có tâm lực vì công lý!
Tâm niệm dân oan có tri lực vì công bằng!
Tâm niệm dân oan có trí lực vì công luật!

Tâm niệm dân oan có nhân lý vì nhân tri!
Tâm niệm dân oan có nhân văn vì nhân bản!
Tâm niệm dân oan có nhân vị vì nhân phẩm!

Dân oan đòi trả
Dân oan đòi trả đất để đứng ngồi được yên.
Dân oan đòi trả đất để ra vào tự nhiên.
Dân oan đòi trả đất để ăn ở thảnh thơi.
Dân oan đòi trả đất để nói cười thong dong.
Dân oan đòi trả đất để sống đời bình yên… !

Phải trả lại cho dân!
Thành phố tình nghĩa là thành phố biết tôn trọng đồng bào của mình.
Thành phố hiện đại là thành phố biết trân trọng nhân quyền trong dân chủ.
Thành phố văn minh là thành phố biết quý trọng văn hiến của công dân mình…
Lấy đất, phá nhà của dân ngoài quy hoạch là hành vi trộm, cắp, cướp, giựt!
Một hành vi không những trái pháp luật mà là một tội phạm phải được xử bằng công pháp của công lý, nghiêm túc trong nghiêm minh, lương tri của lương tâm!

Khóc, gào, thét, hét
Khóc trước bất công, nhưng không bất lực trong đấu tranh trước bọn cướp đất bất nhân!
Gào trước bạo quyền, nhưng không hề sợ hãi bạo quyền mà để trực điện với chúng!
Thét trước tà quyền, nhưng không hề lùi trước tà quyền mà để đối mặt với chúng mặc dầu âm binh của chúng từ công an tới côn đồ đang vây bủa dân oan!
Hét trước ma quyền, không để nhân cách bị vấy bùn bởi bọn ma bùn tham quan, không để nhân phẩm bị buôn rẻ bởi bọn ma xó buôn đất!
Khó, gào, thét, hét vào mặt bọn bạo quyền, tà quyền, ma quyền để bảo vệ nhân cách và nhân phẩm!

Mặt đấu mặt
Mặt đấu mặt với bọn tham quan, buôn chức bán quyền.
Mặt đấu mặt với bọn tham đất, buôn đất bán nhà.
Mặt đấu mặt với bạo quyền, buôn dân bán nước.
Mặt đấu mặt với tà quyền, buôn thần bán thánh.
Mặt đấu mặt với ma quyền, cạp đất gạt dân.

Xem Oan Luận (phần 2)

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen