Seite auswählen

Dân oan bao lần giữ đất?

GS Lê Hữu Khóa

Xem thêm Oan Luận (phần 1)

Dân oan đổ máu oán
Dân oan đổ máu oán để giữ đất, giữ ruộng của mình.
Dân oan đổ máu oán để báo tin cho đồng bào là tham quan cướp đất giết dân.
Dân oan đổ máu oán để báo tin cho dân tộc là dân oan mồ côi đất, mồ côi ruộng.

Dân oan khóc ngày khóc đêm đòi công bằng, công lý, công luật.
Dân oan gào thâu đêm suốt sáng đòi pháp luật, pháp quyền, pháp chế.
Dân oan hét cùng trời cuối đất đòi lương tâm, lương thiện, lương tri.

Dân oan chống lại tội ác
Đất là của dân, không phải của bọn tham quan, tham đất, tham tiền.
Dân oan chống lại tội ác của bọn tội đồ tham quan, tham ô, tham nhũng.
Dân oan chống lại bọn tội đồ con đẻ của bạo quyền độc đảng, tà quyền độc tài.

Đất là của dân, không phải của chính quyền bất tín qua trộm, cắp.
Đất là của dân không phải của chính phủ bất trung qua cướp, giật.
Đất là của dân không phải của độc đảng qua độc hại của độc trị.

Đầu đội trời, chân giữ đất
Đầu đội trời vì quang minh chính đại, chân giữ đất của tổ tiên.
Đầu đội trời vì đường đường chính chính, chân giữ đất cho gia đình.
Đầu đội trời vì ngẩng đầu thẳng lưng, chân giữ đất cho con cái.
Đầu đội trời để nhìn thẳng, nói thẳng, chân giữ đất của mình để nói rõ đất này không phải của bọn tham quan cướp giựt, không phải của bọn buôn đất trộm cắp qua tham ô!

Ai đàn áp, ai đánh đập, ai khủng bố, ai hành hạ dân oan?
Bọn tham quan bán đất của dân oan cho bọn tham đất
Cả hai chỉ là bọn tham tiền
Cả hai chỉ là bọn: trộm, cắp, cướp, giựt!
Cả hai lợi dụng tà quyền độc đảng
Cả hai bọn này lạm dụng thú tính của công an để đàn áp, đánh đập, hành hạ, khủng bố dân oan.
Tất cả bọn tham quan, bọn tham đất, bọn tham tiền, tà quyền độc đảng, bạo quyền dã thú công an: tất cả đều là âm binh! Dân oan gào, thét đòi công lý trước ánh sáng của công bằng. Bọn âm binh này lủi nhủi, chui rúc, lẩy nhẩy trong bóng tối ma quyền! Chúng nó thua xa súc vật!

Không ai được quyền cấm dân oan
đi lại trên mảnh đất của chính mình!
Không ai được quyền cấm dân oan đi lại trên mảnh đất của chính mình, chỉ có bạo quyền mới cấm đi lại để dễ bề trộm, cắp, cướp, giựt!
Không ai được quyền cấm dân oan đi lại trên mảnh đất của chính mình, chỉ có tà quyền tham quan và ma quyền buôn đất mới cấm quay phim chụp hình, vì chúng sợ ánh sáng của công lý, hào quang của công luật, cường quang công pháp.
Không ai được quyền cấm dân oan đi lại trên mảnh đất của chính mình, chỉ có tham quan tham nhũng và ma quyền tham đất mới cấm quay phim chụp hình vì chúng sợ bị lột mặt nạ là chúng chỉ là bọn tham tiền, đang rất bất nhân với đồng bào của chúng.

Tà quyền dối trá
Tà quyền dối trên lừa dưới, đó là bản chất của chúng.
Bạo quyền phá nhà, cướp đất ngoài quy hoạch, đó là thực chất của chúng.
Lợi ích nhóm là nơi tụ họp của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham nhũng, ma quyền buôn đất, chúng là bọn sâu dân, mọt nước!
Lợi ích nhóm là một tập đoàn tội phạm, không trộm được thì cướp, không cắp được thì giựt!
Chúng đã vượt qua ranh giới của lỗi, chúng đang tung hoành trong không gian của tội.
Chúng không có lương tri về lỗi lầm, chúng không có lương tâm trước chính tội ác của chúng.
Chỉ có tổng lực của công luật trong công tâm, lương thiện trong lương tri, đạo lý trong luân lý để truất phế chúng, và ánh sáng của công lý sẽ đến để xua đi bạo quyền độc tài, tà quyền tham nhũng, ma quyền buôn đất!

Je suis dân oan = tôi là dân oan
Je suis dân oan = tôi là dân oan, oan uất vì bị cướp đất.
Je suis dân oan = tôi là dân oan, oan nghiệt vì bị phá nhà.
Je suis dân oan = tôi là dân oan, oan khiên vì mảnh đất của tổ tiên bị đập nát.
Je suis dân oan = tôi là dân oan, chấp nhận oan mạng để giữ mảnh đất của mình.
Je suis dân oan = tôi là dân oan, nhất quyết không chấp nhận oan luật của bạo quyền độc tài, tà quyền tham nhũng, ma quyền buôn đất!

Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác
Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác của bạo quyền độc tài, tà quyền tham nhũng, ma quyền buôn đất!
Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, mà trời không dung, đất không tha, vì công lý không dung, vì lương tri không tha.
Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, mà trời sẽ đánh, đất sẽ vùi, vì công pháp sẽ đánh, vì đạo lý sẽ vùi tà nghiệp của chúng vào địa nghiệp để cộng nghiệp với bọn ma trơi, ma xó, ma bùn!

Dân oan đòi đất
Dân oan đòi đất, dân oan đòi quyền đuợc ăn, ở, ngủ, sống… trên mảnh đất của mình.
Dân oan đòi đất, dân oan đòi quyền được trong ấm ngoài êm… trên mảnh đất của mình.
Dân oan đòi đất, dân oan đòi nhân quyền đuợc sống trên mảnh đất của mình để nhân lý phải có mặt trong công lý.
Dân oan đòi đất, dân oan đòi nhân vị đuợc sống trên mảnh đất của mình để nhân phẩm đuợc bảo vệ bởi công pháp.
Dân oan đòi đất, dân oan đòi nhân cách đuợc sống trên mảnh đất của mình để nhân nghĩa đuợc bảo vệ bởi công luật.

Dân oan nhân cách toàn diện
Dân oan nhân cách toàn diện, không những đấu tranh để đòi lại đất của mình, mà còn đấu tranh rộng hơn chống chính quyền dùng bạo lực đàn áp, khủng bố nguời dân.
Dân oan nhân cách toàn diện, không những đấu tranh để đòi lại đất của mình, mà còn đấu tranh xa hơn bắt buộc chính quyền phải trả tự do cho các dân oan vô tội đang bị giam cầm.
Dân oan nhân cách toàn diện, không những đấu tranh để đòi lại đất của mình, mà còn đấu tranh cao hơn là vạch mặt chỉ tên bọn tham quan, trực diện với chúng để lột trần một cơ chế tham nhũng.
Dân oan nhân cách toàn diện, không những đấu tranh để đòi lại đất của mình, mà còn đấu tranh sâu hơn là bắt buộc bạo quyền, tà quyền, ma quyền là dân oan không bao giờ chấp nhận án oan!

Trả đất, trả tự do
Trả đất cho dân oan, trả tự do cho các dân oan bị cầm tù vì đấu tranh cho mảnh đất của mình.
Trả đất cho dân oan, trả tự do cho các dân oan bị cầm tù vì đấu tranh cho nhân vị của mình chống bạo quyền độc tài.
Trả đất cho dân oan, trả tự do cho các dân oan bị cầm tù vì đấu tranh cho nhân phẩm của mình chống tà quyền tham quan.
Trả đất cho dân oan, trả tự do cho các dân oan bị cầm tù vì đấu tranh cho nhân cách của mình chống ma quyền buôn đất.
Trả đất cho dân oan, trả tự do cho các dân oan bị cầm tù vì đấu tranh cho nhân bản của gia đình mình, vì nhân nghĩa trước tổ tiên mình, quyết bảo vệ đất nhà-đất tổ chống bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma quyền buôn đất, chống lại tất cả bọn âm binh này mang đầy ám chất của ma đất luôn rình rập để trộm, cắp, cướp, giật.

Je suis dân oan
Je suis dân oan, tôi nói với thế giới: tôi là dân oan, nạn nhân của bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma quyền buôn đất.
Je suis dân oan, tôi nói với thế giới: tôi là dân oan, nạn nhân của bất công, của bạo quyền độc tài bất trung với tiền đồ dân tộc.
Je suis dân oan, tôi nói với thế giới: tôi là dân oan, nạn nhân của tà quyền tham quan bất nhân với đồng bào.
Je suis dân oan, tôi nói với thế giới: tôi là dân oan, nạn nhân của ma quyền buôn đất bất tín với đồng loại.
Je suis dân oan, tôi nói với thế giới: tôi là dân oan, nạn nhân của bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma quyền buôn đất, cai trị dân oan, dân tộc bằng bạo luật, tà luật, ma luật của âm binh!

Nhân của dân oan
Dân oan có nhân lý nên dân oan biết đối thoại để sát cánh bên nhau.
Dân oan có nhân tri nên dân oan biết đối kháng chống bạo quyền độc tài.
Dân oan có nhân trí nên dân oan biết đối lập chống tà quyền tham quan.
Dân oan có nhân bản nên dân oan biết đối chọi chống ma quyền buôn đất.
Dân oan có nhân văn nên dân oan biết lý luận trước công lý.
Dân oan có nhân bản nên dân oan biết lập luận trước công luận.
Dân oan có nhân tính nên dân oan biết giải luận trước công pháp.
Dân oan có nhân tâm nên dân oan biết diễn luận trước công luật.

Kiếp bụi dân oan
Dân oan phải chịu kiếp bụi mà thủ phạm là bạo quyền độc tài.
Dân oan phải chịu kiếp bụi mà thủ phạm là tà quyền tham quan.
Dân oan phải chịu kiếp bụi mà thủ phạm là ma quyền buôn đất.

Kiếp bụi đời của dân oan mà thủ phạm chính là độc hại của độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị của độc đảng.
Kiếp bụi đời của dân oan mà thủ phạm chính là tham lam của tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền.
Kiếp bụi đời của dân oan mà thủ phạm chính là bất nhân của bất lương, bất tín, bất trung với đồng bào, đồng loại.

Bọn cướp đất
Bọn cướp đất của dân oan là bọn bạo quyền phản dân, hại nước.
Bọn cướp đất của dân oan là bọn tà quyền cướp ngày là quan.
Bọn cướp đất của dân oan là bọn ma quyền buôn đất, bán nhà.

Bọn cướp đất của dân oan là bọn buôn đất bán trời, và trời không dung, đất không tha chúng.
Bọn cướp đất của dân oan là bọn buôn chức bán quyền, và trời sẽ tru, đất sẽ diệt tất cả khốn nghiệp của chúng.
Bọn cướp đất của dân oan là bọn buôn nhân bán đức, và nhân loại sẽ lấy lại nhân cách của chúng, nhân lý sẽ lấy lại nhân tính của chúng!

Dân oan chỉnh lý
Dân oan chỉnh lý, vì có toàn vẹn nhân lý để xét bạo quyền độc tài.
Dân oan chỉnh lý, vì có trọn vẹn nhân tri để xử tà quyền tham quan.
Dân oan chỉnh lý, vì có trọn bộ nhân trí để trừ ma quyền buôn đất.

Dân oan chỉnh lý, vì có đầy đủ nhân lý, nhân tri, nhân trí để khử bạo quyền độc tài.
Dân oan chỉnh lý, vì có đầy đủ nhân bản, nhân văn, nhân vị để xoá tà quyền tham quan.
Dân oan chỉnh lý, vì có đầy đủ nhân tính, nhân phẩm, nhân nghĩa để loại ma quyền buôn đất.

Số kiếp dân oan bị vùi dập nhưng nhân cách lớn ra!
Số kiếp dân oan bị vùi dập bởi bạo quyền độc tài nhưng nhân cách lớn ra trong tiếng thét đòi công lý!
Số kiếp dân oan bị vùi lấp bởi tà quyền tham quan nhưng nhân cách lớn ra trong tiếng thét đòi công pháp!
Số kiếp dân oan bị che lấp bởi ma quyền buốn đất nhưng nhân cách lớn ra trong tiếng thét đòi công luật!

Nhân cách dân oan luôn lớn rộng trước bạo quyền độc tài bất trung với dân tộc.
Nhân cách dân oan luôn lớn cao trước tà quyền tham quan bất nhân với đồng bào.
Nhân cách dân oan luôn lớn sâu trước ma quyền buôn đất bất tín với đồng loại.

Dân oan đòi nhân địa
Dân oan đòi nhân địa của mình, vì có chứng từ địa đồ tiên tổ của mình.
Dân oan đòi nhân địa của mình, vì có chứng cớ địa dư gia cang của mình.
Dân oan đòi nhân địa của mình, vì không muốn dương địa của nhà mình biến thành âm địa của âm binh.

Dân oan đòi nhân địa của mình, vì không muốn bạo quyền độc tài thô tục hoá nhân địa của mình.
Dân oan đòi nhân địa của mình, vì không muốn tà quyền tham quan thổ bỉ hoá nhân địa của mình.
Dân oan đòi nhân địa của mình, vì không muốn ma quyền buôn đất thổ âm hoá nhân địa của mình.

Âm binh vùi nhân cách dân oan
Âm binh vùi nhân cách dân oan, chúng ngăn chặn, chúng đàn áp, chúng bóp ngộp dân oan để bứng họ ra khỏi đất của họ.
Âm binh vùi nhân cách dân oan, chúng phá nhà, chúng đập nát bàn thờ, chúng đá rồi dẫm lên mâm cơm gia đình, chúng đổ đất lên đầu dân oan, chúng tra tấn dân oan ngay trên mảnh đất của họ.
Âm binh vùi nhân cách dân oan, chúng bám bạo quyền độc tài, chúng dựa ma quyền tham quan, chúng đu đưa với ma quyền buôn đất.
Âm binh vùi nhân cách dân oan, loại âm binh thiên lôi này sẽ mang mãi oan nghiệp của bọn bất nhân, thất đức.
Âm binh mang oan nghiệp của bạo nghiệp, tà nghiệp, ma nghiệp của bạo quyền độc tài, ma quyền tham quan, ma quyền buôn đất: oan nghiệp của bọn này thật nhớp nhúa hơn bùn nhơ!

Đất nước dân oan!
Dân oan ngồi trên đất dân oan!
Như đã nằm, ăn, ở, sống… tại đây
Như đã đổ mồ hôi, như đã vui sướng, buồn lo tại đây
Như đã thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ tại đây
Như đã sống chết với đất này, và các láng giềng tại đây
Chất thiêng của đất thấy trong sự chung thủy với đất của dân oan
Đây là giá trị tâm linh thiêng liêng trong cao thượng,
Vì thế nên Viêt tộc gọi quê hương mình là: đất nước!

Dân oan ngồi
Dân oan ngồi trên chính mảnh đất của mình như ngồi trên chủ quyền của mình.
Dân oan ngồi trên chính mảnh đất của mình như ngồi trên lưng cường quyền.
Dân oan ngồi trên chính mảnh đất của mình như ngồi trên vai bạo quyền.
Dân oan ngồi trên chính mảnh đất của mình như ngồi trên đầu tà quyền.

Chủ quyền dân oan ngồi trên lưng, ngồi trên vai, ngồi trên đầu bọn trộm, cắp, cướp, giật.
Nhân vị của dân oan có trong nhân lý: cái oan luôn thẳng lưng ngồi trên cái tham để cái tham sẽ phải lơ láo, trân tráo trước cái nhân!

Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ
Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, trên mảnh đất muôn đời là của thân phận mình!
Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, trên mảnh đất muôn kiếp là của ông bà mình!
Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, trên mảnh đất muôn thuở là của con cháu mình!

Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, không để bị sang đoạt bởi bạo quyền độc tài!
Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, không để bị tước đoạt bởi tà quyền tham quan!
Dân oan sống chết với quê cha đất mẹ, không để bị cướp đoạt bởi ma quyền buôn đất!

Dân oan ngồi
Dân oan ngồi trên quê hương mình, trên đất của mình, đất của dân oan không hề là đất của bạo quyền độc tài.
Dân oan ngồi cùng oan kiếp mình, ngồi cùng oan nghiệp của dân tộc mình, đất của dân oan không hề là đất của tà quyền tham quan.
Dân oan ngồi cùng oan nghiệp của mình, ngồi cùng oan phận của đồng bào mình, đất của dân oan không hề là đất của tham quyền buôn đất.
Dân oan ngồi để giữ đất… vì nhân vị.
Dân oan ngồi để bám đất… vì nhân cách.
Dân oan ngồi để cùng đất… giữ nhân phẩm.

Xem  Oan Luận (phần 3)

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen