Seite auswählen

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do Trên Thế Giới (CĐNVQGTD-TG)

 

Tưởng niệm ngày quốc hận 30/4

 

Kính gửi:  Quí lãnh đạo các tôn giáo, Lãnh đạo các sắc tộc Việt Nam,

Đồng kính gửi:   Lãnh đạo các tổ chức Đảng phái chính trị, Cộng đồng người Việt Quốc gia,

Các cơ quan truyền thông báo chí cư dân mạng, Các Nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ,

Các cơ quan ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự,

 

Thưa quí vị:

Đại dịch Covid 19 Wuhan đã ảnh hưởng đến nền an ninh kinh tế, chính trị và mọi sinh hoạt của nhân loại trên toàn thế giới. Cấp độ nguy hiểm lây lan và thiệt hại của Covid 19 Wuhan không thể ước tính bằng giá trị vật chất. Vì Covid 19 Wuhan đã gây cho toàn thế giới nỗi ám ảnh hoang mang sợ hãi nhất trong lịch sử của nhân loại.

 

Nhưng thưa quí vị: Có một loại Covid còn nguy hiểm hơn cả Covid 19 Wuhan đó là Covid Chủ nghĩa Cộng sản. Điều này chúng tôi muốn nói đích danh đến đó là Covid Đảng Cộng sản Việt Nam(ĐCSVN) và Covid Đảng Cộng sản Tàu cộng (ĐCSTC) Cả hai loại Covid Cộng sản này cùng chung một bản chất và rất tàn độc và nguy hiểm đối với toàn thể nhân loại.

 

Kính thưa quí vị:

Còn vài tuần lễ nữa là đến ngày tưởng niệm “Quốc hận 30/4”, ngày Cộng sản Bắc Việt vi phạm Hiệp định Paris 1973, xua quân vào cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam, cũng là ngày toàn bộ dân tộc Việt Nam chính thức trở thành những tù nhân lương tâm. Sau 46 năm nắm quyền cai trị dân tộc và quốc gia Việt Nam. Cộng sản Bắc Việt đã tiếp tay cho Cộng sản Tàu, cướp bóc và tàn phá nát đất nước và biến gần 100 triệu dân Việt Nam trở thành những tù nhân trong đất nước của chính mình, sống dở chết dở, nỗi đau khổ thấu tận trời xanh.

 

Với bản chất độc tài, lưu manh , ngu dốt, hung ác và thủ đoạn của ĐCSVN, chúng đã phá hoại nền văn hóa, lịch sử, tài nguyên môi trường một cách có hệ thống, nhất là phản bội tổ quốc, làm tay sai cho ĐCSTC bán luôn cả lãnh thổ, lãnh hải cho giặc Tàu cộng phương bắc. Không những thế,  ĐCSVN còn tán tận lương tâm buôn dân xuất cảng lao động ra nước ngoài, nhập cảng lao động trá hình của Tàu công vào tàn phá đất nước Việt Nam.

 

Mới đây, ĐCSVN tổ chức đại hội đảng lần 13 được gọi là đại hội ma đưa người ra theo kiểu “đảng cử dân bầu” như chúng vẫn thường làm trong bao nhiêu năm thống trị Việt Nam. Nói đúng ra, hệ thống cơ chế hành chính của nhà cầm quyền ĐCSVN chỉ là một Game show do băng đảng cs biểu diễn nhằm hợp thức hóa thể chế độc tài phi dân chủ của ĐCSVN. Chúng tiếp tục cai trị, đàn áp bức hại cướp bóc tài sản của người dân. Ngoài ra chúng còn củng cố, phát huy tối đa quyền lực để cố gắng duy trì sự tồn tại của ĐCSVN.

 

Tóm lại, mọi nỗ lực, hành động của ĐCSVN chỉ để lừa bịp dân, che mắt thế giới về một thể chế nhà nước đảng trị độc tài, tàn ác của chúng. Chỉ có những kẻ ngây thơ, thiếu suy xét mới tin vào ĐCSVN hay học thuyết chủ nghĩa cộng sản vô thần, đi ngược lại sự tiến bộ văn minh của thời đại và phản khoa học.

 

Để khôi phục lại nền văn hóa lịch sử trải qua hơn 4 ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt và có cơ hội lấy lại lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam, mọi người dân Việt Nam cần phải đoàn kết, cùng hiệp ý chung trên “tinh thần dân tộc tự quyết”.  Cùng chung tay đấu tranh chống Tàu diệt cộng thì chúng ta mới gìn giữ được non sông Việt Nam và dòng giống Lạc Hồng trường tồn.

 

Để nhớ về dân tộc và đất nước Việt…!

Để khóc và đau buồn cho Tháng Tư Đen…!

Nhân ngày Quốc hận 30/4

 

***

 

Vietnamese CommunityThe Free Nationals of the World (NVCFW)

    Commemorates the national hatred day 30/4.

 

To: Leaders of all religions, Leaders of the Vietnamese ethnic groups, Dear leaders: Leaders of organizations of political parties, Community of national Vietnamese, netizens, intellectuals, writers, diplomats, NGOs and civil society organizations,

 

Ladies and gentlemen:

The Covid 19 Wuhan pandemic has affected to the economic, political, and all life activities of humanity around the world. The extent of the spreading danger and damage of Covid 19 Wuhan cannot be estimated by physical value. Because Covid 19 Wuhan has brought to all humanity the most feared and frightful haunt in the history of mankind.

 

But ladies and gentlemen:

There is a kind of Covid that is even more dangerous than Covid19 Wuhan which is Covid Communism. What we mean by name is Covid Vietnam Communist Party (CPV) and Covid Communist Party of China (CCP). Both these types of Communist Covid share the same nature and are very cruel and dangerous to the whole of humanity.

 

Dear ladies and gentlemen: There are still a few weeks left until the “National Hatred of April 30” memorial day. The day when the North Vietnamese Communists violated the Paris Agreement, sent their troops into South Vietnam to invade South Vietnam, is also the day of the entire nation. Vietnam officially becomes prisoners of conscience.

 

After 46 years of power to rule the nation and nation of Vietnam. The North Vietnamese Communists supported the Chinese Communists, plundering and destroying the country of Vietnam and they turned nearly 100 million Vietnamese people into prisoners of conscience,

 

Because of the VCP’s fragile dictatorial nature, its systematic and brutal ignorance, they destroyed Vietnam’s long history, culture, and environmental resources without moderation, the VCP sold Hoang Sa – Truong Sa for the CCP. Not enough, the VCP still tradespeople and sells water through labor export. The VCP has made henchmen for the CCP. They are cowardly to the enemy, evil to the people.

 

From the day the VCP started the campaign to hold the 13th congress called the ghost congress under the form of “the Party appoints people to vote according to procedures” by the way “wine then returns to a new bottle.” The dictatorship of Communism is not called innovation. In general, the administrative mechanism of the government of the CPV is just a Game show performed by the Vietnamese Communist gang to concretize the non-democratic dictatorship, in order to consolidate the position and power of the CPV. The nature of the VCP continues to rule and suppress the persecution and plunder of people’s property.

 

In addition, they displayed their power to preserve the existence of the VCP. In short, the 13th Congress of the VCP is just an inexpensive Game show, to show off the legalized power of administrative mechanisms to deceive the world. Only people who have no mind can believe what the VCP says. The CNCS theory is a kind of atheism for the devil world because it goes against the civilized progress of the times and anti-science.

 

To restore the historical culture of 4 thousand years of culture of the Vietnamese people and to have the opportunity to regain the territorial borders and territorial waters of Vietnam. Then, all Vietnamese people need to unite together and come together with the same idea “Stand on the national self-determination” Together, fight against the Chinese to destroy communism to preserve the ethnicity of the Vietnamese nation,

 

On “National Hatred of April 30” Remember the Vietnamese nation and the Vietnamese nation …! Crying and grief about April 30 …!

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen