Seite auswählen

Vũ Quý Kỳ

Bài tham luận của giáo sư Vũ Quý Kỳ tại Diễn Đàn “Tương Lai Việt Nam” Forum: The Future of Vietnam. Thư viện Shadle Public Library
Spokane, Washington, July 14, 2019

Kính thưa quý vị
    
Xin cám ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội trình bầy vấn đề liên quan đến tương lai của Việt Nam.


Vì thời giờ có hạn, tôi xin trình bầy vấn đề một cách đại cương, gồm ba điểm chính:

1.  Dưới chế độ cộng sản thống trị hiện nay, tương lai Việt Nam đi vào ngõ cụt.
2.  Chế độ Cộng Sản hiện nay sẽ ra đi.
3.  Một chế độ không Cộng Sản sẽ thay thế chế độ đương thời.

Câu hỏi 1: tại sao Việt Nam sẽ không có tương lai dưới chế độ CS đương thời..

Mặc dầu chế độ Việt Cộng có khả năng gây chiến tranh, nhưng những sự nghiên cứu về chế độ này cho thấy:

Thứ nhất, chế độ đó chỉ biết đánh nhau, nhưng không có khả năng xây dựng trong hòa bình, mà chỉ có khà năng phá hoại sự đoàn kết, gây chia rẽ, để phục vụ cho chế độ.

Thứ hai, xét trên toàn bộ, chế độ này chẳng qua chỉ là một tổ chức trộm cướp phi nghĩa, rất giỏi đàn áp bóc lột nhân dân Việt Nam. Chế độ hiện tại làm những truyện phản quốc, nhân danh tự do, công bình, hạnh phúc, bác ái, lợi dụng lòng yêu nước để phục vụ xã hội chủ nghĩa, v.v…

Thứ ba, mặc dù những khẩu hiệu đẹp đẽ nói trên, mục tiêu tối hậu của đảng cướp này là chiếm quyền lực và nắm cho chặt quyền lực đó bằng mọi giá. Với mục tiêu nắm chặt quyền lực trong tay, chế độ này sẵn sàng thần phục Trung Cộng và dâng nước Việt Nam thành một tỉnh tự trị của Trung Cộng, không khác gì Mông Cổ, Tân Cương và Tây Tạng. Chế độ Hà Nội tình nguyện làm con chó nhỏ canh gác cửa sau cho Bắc Kinh để bảo vệ chỗ ngồi cho những đầu đảng tham nhũng và tàn ác.

Nhằm mục đích lừa bịp và để bào chữa cho hành động bán nước nói trên, đảng Việt Cộng đưa ra khẩu hiệu “Còn Đảng Còn Mình”. Với quyết định làm đầy tớ cho giặc Tàu, đảng Việt Cộng thẳng tay đàn áp bất cứ người Việt yêu nước nào có can đảm đứng lên chống đối Trung Cộng xâm phạm biển, đảo, cũng như biên giới đất liền của Việt Nam.

Hà Nội mở toang biên giới phía bắc khiến cho dân Tàu tự do qua lại như đi chợ trời, không cần thông hành chiếu khán.  Chính sách này thực tế giúp cho dân Tàu di cư vào Việt Nam một cách tự do không kiểm soát, mang theo đủ thứ hàng lậu không đóng thuế. Hai hậu quả trực tiếp: thứ nhất, đây là một chính sách bán nước nguy hiểm, sẽ biến Việt Nam thành nơi ẩn náu an toàn cho dân Tàu, và trong tương lai dân Tàu có thể biến thành đa số tại Việt Nam; thứ hai, sự định cư tự do của dân Tàu tại những vùng địa dư chiến lược sẽ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Việt Nam.  

Câu hỏi 2: Tại sao chế độ Việt Cộng đương thời sẽ không tồn tại?

Cuộc thống trị kéo dài của của chế độ Việt Cộng để lại những hậu quả sau đây:


Trước hết: đảng viên Việt Cộng biến thành giai cấp thiểu số thống thị chuyên chính (totalitarian) nắm trong tay toàn bộ tài nguyên quốc gia, trở thành cực kỳ giàu có.

Thứ hai: đa số nhân dân còn lại trở thành cực kỳ  nghèo khổ, vì bị bóc lột tới tận xương tủy. Họ bị cướp đoạt hết mọi thứ quyền căn bản như quyền tư hữu, quyền tự do ăn nói, tự do tập hợp, v.v…

Thứ ba: giữa hai giai cấp trên là một giai cấp cơ hội chủ nghĩa, gồm những tay sai phục vụ chính sách tàn bạo của Việt Cộng. Đó là công cụ đàn áp nhân dân gồm những công an nhân dân không mang sắc phục và thực hành những công tác côn đồ đàn áp dân lành.

Do đó khối đa số nhân dân cơ cực và nghèo khổ bị dồn tới bước đường cùng sẽ trờ thành khối sức mạnh nổi dậy lật đổ trật tự đương thời. Cuộc nổi dậy này có thể có sự hỗ trợ của quân đội và một phần đảng viên giác ngộ sẽ quay lại chống chế độ. Hiện nay đã có nhiều đảng viên ly khai ra khỏi đảng. Trong lúc đó có thêm nhiều đảng viên đang bắt đầu xé thẻ đảng.

Do đó chế độ Việt Cộng đương thời sẽ không tồn tại. Vấn đề là Lúc Nào chuyện đó sẽ xẩy ra?

3. Chế độ “hậu Cộng Sản” kế tiếp có đem lại tương lai cho Việt Nam hay không?

Có những cơ may để thành công, nhưng người Việt Nam có biết lợi dụng cơ may đó hay không?

Đó mới là vấn đề. Những cơ may:

Thứ nhất: Người Việt Nam đã trải qua kinh nghiệm xương máu dưới chế độ Cộng Sản tàn bạo và sẽ không muốn quay trở lại cơn ác mộng xã hội chủ nghĩa. Dân Việt trong giai đoạn hậu cộng sản sẽ có cơ hội lựa chọn một chế độ chính trị đáp ứng được nhu cầu đất nước và ước vọng của toàn dân.  

Thứ hai: Trong giai đoạn hậu cộng sản, người dân Việt sẽ được sự hỗ trợ to lớn của cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản từ nước ngoài là những người  sẽ đem về tài nguyên vật chất cũng như trí óc, những kỹ năng, và nhất là sự hiểu biết về sự vận hành chính trị dân chủ, một yếu tố rất thiết yếu cho việc phát triển một đất nước Việt Nam xứng đáng với trách nhiệm của một thành viên trong cộng đồng quốc tế.

Thứ ba: trong vai trò một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam hậu cộng sản  sẽ có cơ hội giành lại uy tín mà chế độ Việt Cộng đã đánh mất vì những hành vi côn đồ vi phạm luật bang giao quốc tế, về lãnh thổ, lãnh hải, và tự do mậu dịch, v.v…

Bên cạnh những cơ may nói trên là những thách đố đối với người Việt Nam hậu cộng sản.

Thứ nhất: Người Việt Nam phải chứng tỏ tư cách đáng tín nhiệm, đáng tin cậy, lương thiện là ba đức tính tối cần thiết đã bị Hồ chí Minh cùng đàn em và con cháu đánh mất qua lịch sử thống trị xã hội chủ nghĩa. Để phục hồi lại những giá trị nói trên, cả chính quyền lẫn nhân dân hậu cộng sản cần có một kế hoạch và chương trình quy mô nhằm phục hồi và hoàn chỉnh dân tộc tính Việt Nam.

Thứ hai: Người Việt Nam hậu cộng sản cần vượt qua chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, tinh thần ghen tuông đố kỵ, tinh thần chia rẽ bè phái, kỳ thị địa phương và kỳ thị chủng tộc, vốn đã bị xã hội chủ nghĩa khai thác và khuyến khích triệt để trong mục tiêu thống trị.

Thứ ba: Người Việt hậu cộng sản cần ý thức được trách nhiệm chính trị, tinh thần hy sinh cá nhân để phục vụ tập thể, ý thức về danh dự, v.v… đã bị Hồ chí Minh cùng đàn em và con cháu, xuyên tạc và tiêu diệt trong tiến trình xã hội chủ nghĩa.

Người dân Việt không được phép quên nguy cơ to lớn do sự đe dọa từ phương Bắc và đang được Việt Cộng khai thác để củng cố giấc mộng làm tôi tớ cho Bắc Kinh, hy vọng nhờ sức mạnh giặc Tàu để bảo vệ chỗ ngồi ở Bắc Bộ Phủ. Chúng ta cần luôn luôn nhớ rằng phải có sự phối hợp trong và ngoài nước để tiến hành cuộc đấu tranh lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Cộng.

Kính thưa quý vị, tôi xin trân trọng cảm tạ sự quan tâm của quý vị.

Giáo sư/học giả Vũ Quý Kỳ
July 14, 2019
Spokane, Washington July 14, 2019

Giáo sư Vũ Quý Kỳ định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1975. Trước đây, ông là sinh viên du học bên Úc, ngành kỹ sư. Khi định cư ở Hoa Kỳ, ông giảng dạy 35 năm môn Vật Lý Học và Toán cho hệ thống đại học kỹ thuật Devry University, ở tiểu bang Georgia.

Bút hiệu viết bài của ông Võ Trường Sơn, tác giả loạt bài biên khảo về Cải Cách Ruộng Đất và Tết Mậu Thân. Từng viết cho Trưởng Cao Đẳng Quốc Phòng trước 1975. Cuốn sách biên khảo A Shooting Star tổng hợp tài liệu qua nhiều năm. Sách đặc biệt phân tích về chiến lược, chiến thuật và mục tiêu của các phe tham chiến trong Chiến Tranh Việt Nam. Cuốn số 2 sẽ được phát hành năm 2019, cũng bằng Anh ngữ, thuận tiện cho người ngoại quốc và giới trẻ Việt.

About the author

Vũ Quý Kỳ was born in 1934 in North Vietnam. He twice escaped Communism —1954 from North Vietnam and 1975 from South Vietnam. After high school in 1956, Kỳ earned a Colombo Plan scholarship for his engineering study in Australia  Graduated from Adelaide University, South Australia in 1963, Ky worked in telecommunications. After the fall of South Vietnam, Ky eventually settled in Atlanta, Georgia USA with his wife and three sons. Professor Ky Quy Vu taught Physics (vật lý học) & Math (toán) in DeVry Technical Institute/University for 35 years and retired in 2014.

He is especially interested in the nature of warfare and political systems. During 1960s and 70s, Ky studied the communist political/military tactics and strategies in North and South Vietnam and wrote several analysis/research papers for the Tập San Cao Đẳng Quốc Phòng (Saigon National Defense College periodicals). His book, “A Shooting Star” just published, reflects his own experiences and his fellow countrymen, in the Vietnamese struggles during Vietnam War. This book offers an analysis of the strategies, tactics, and goals of the Vietnamese communists and nationalists during Vietnam War.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen