Seite auswählen

Các nhà lập pháp Florida giới thiệu dự luật tôn vinh nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản.

Florida – Ngày 8 tháng 11 năm 2021, trong một sự kiện tưởng niệm được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 7 tháng 11, tại Bảo tàng Lữ đoàn 2506 ở Miami, Dân biểu Tiểu Bang Florida Stuart Jenkins đã giới thiệu hai dự luật tôn vinh hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản trên khắp thế giới.

Nếu được Thống đốc Ron DeSantis chuẩn nhận và ký trong nhiệm kỳ lập pháp năm 2022 sắp tới, ngày 7 tháng 11 hàng năm tại Florida sẽ được công nhận là “Ngày Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản và học sinh Trung Học Florida trong một phần của chương trình giảng dạy, sẽ được hướng dẫn về “sự tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản và những câu chuyện về những nạn nhân của chủ nghĩa này ở Cuba, Venezuela, Nicaragua, Trung cộng, Triều Tiên và Liên Xô.”

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Manny Diaz Jr., người đại diện cho quận 36 của Florida, nói với Radio Martí: biện pháp này “rất quan trọng đối với xã hội của chúng ta và với các nạn nhân của ‘các chế độ toàn trị’ và cả cho tương lai. Và để học sinh, sinh viên của chúng ta hiểu được sự nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản, sự thật về chủ  nghĩa này, để lịch sử không còn lặp lại”.

Một nhà lập pháp khác là dân biểu Tiểu Bang Tom Fabricio đã giới thiệu dự luật, nhấn mạnh tầm quan trọng của các thế hệ tương lai tại Florida cần thấu hiểu “tại sao cha mẹ và ông bà của chúng ta đã rời bỏ các nước cộng sản, họ đi tìm kiếm gì ở đây và họ là nạn nhân ở các đó như thế nào (…), chúng ta sẽ ngăn chặn điều đó xảy ra ra sao”. 

Điều phối viên của Cuba Decide, cô Rosa Maria Baia lưu ý rằng ở Florida, ở trên đất nước này …. “Có hàng ngàn nạn nhân của chế độ cộng sản Castro và tay chân của chúng, hiện đang sinh sống ở Nicaragua và Venezuela, việc tôn vinh những nạn nhân đó là việc làm vì công đạo,” cô ta nói.

Vị dân biểu bảo trợ dự luật cũng nhấn mạnh rằng các thế hệ mới tại Bắc Mỹ cần biết hậu quả về chủ nghĩa cộng sản tại đảo Cuba là gì, họ cần phải đi theo hai hướng: thứ nhất, “phát triển và củng cố tình đoàn kết với các nạn nhân trên toàn thế giới và bán cầu này “, Và “ngăn chặn những sai lầm đã xảy ra ở Cuba, ở Venezuela, hoặc ở Nicaragua, để không còn tái xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác. “

(Theo báo cáo của Alejandro Marcano Santelli)

——————————————-

CHI TIẾT VỀ DỰ LUẬT HB 395: NGÀY NẠN NHÂN CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

Tiểu bang Florida, Hoa Kỳ

Đệ trình lên hạ viên Florida: Borrero

Đồng bảo trợ: Fabricia; Rizo

Hiệu lực: khi được quốc hội thông qua

Diễn tiến của dự luật: ngày 5 tháng 11 được đưa lên hạ viện – Hiện đang được tiểu ban Giáo Dục & Phát triển nghề nghiệp xem xét.

Nguyên văn Dự luật để được cứu xét:

Đạo luật liên quan đến “Ngày Nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản“; viết thành dự luật s. 683.334, FS; yêu cầu Thống đốc công bố ngày 7 tháng 11 hàng năm là “Ngày Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản”; dự luật đòi hỏi ngày này phải được tôn trọng trong các trường công lập và nơi công cộng; đòi hỏi chọn một ngày nào khác với ngày 7 tháng 11 để trường công chiêm ngưỡng một cách cụ thể; yêu cầu một số học sinh trung học phải được hướng dẫn cụ thể về ngày này; cung cấp một ngày có hiệu lực.

XÉT RẰNG, hơn 100 năm qua kể từ cuộc Cách mạng Bolshevik ở Nga và sự hình thành chính quyền cộng sản đầu tiên dưới thời Vladimir Lenin, dẫn đến nhiều thập niên áp bức và bạo lực dưới các chế độ cộng sản trên khắp thế giới, và

XÉT RẰNG, dựa trên các triết lý kinh tế của Karl Marx, chủ nghĩa cộng sản đã được chứng minh là không phù hợp với lý tưởng tự do, thịnh vượng và phẩm giá cuộc sống con người và đã tạo ra những nhà độc tài toàn trị khét tiếng như Joseph Stalin, Vladimir Lenin, Mao Trạch Đông và Pol Pot, và

XÉT RẰNG, các chế độ cộng sản trên toàn thế giới đã sát hại hơn 100 triệu người, vô số người khác bị bóc lột cùng những hành động tàn bạo không thể kể xiết, với các nạn nhân của nhiều dân tộc, tín ngưỡng, nguồn gốc khác nhau, và

XÉT RẰNG, thông qua những hứa hẹn giả tạo về bình đẳng và giải phóng hoặc bằng sự cưỡng bức, tàn bạo và sợ hãi, các chế độ cộng sản đã cướp đi một cách có hệ thống các quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do lập hội của chính công dân của họ.

XÉT RẰNG, nhiều nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đã bị đối xử tàn bạo như những tù nhân chính trị vì đã lên tiếng chống lại các chế độ này, nhiều người khác đã bị giết trong các cuộc thanh trừng diệt chủng bởi chính quyền đối với các nhóm người mà họ không chấp nhận, và

XÉT RẰNG, ngoài việc vi phạm các quyền cơ bản của con người, các chế độ cộng sản đã đàn áp tự do tư tưởng, đời sống văn hóa và các phong trào đòi quyền tự quyết ở hơn 40 quốc gia,

 

BỞI VẬY và GIỜ ĐÂY:

Cơ quan Lập pháp của Tiểu Bang Florida cho phép:

Thứ nhất. Điều 683.334 của Hiến Pháp Florida được tạo ra để ghi như sau:

683.334 Ngày Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản.

(1) Thống đốc sẽ tuyên bố ngày 7 tháng 11 hàng năm là “Ngày Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản”, ngày này sẽ được cử hành một cách phù hợp trong các trường công lập của tiểu bang như một ngày để tôn vinh 100 triệu người đã là nạn nhân của các chế độ cộng sản trên toàn thế giới và sẽ được công chúng chiêm ngưỡng một cách thích hợp tại Tòa nhà Quốc hội tiểu bang và các nơi khác do Thống đốc chỉ định.

(2) Nếu ngày 7 tháng 11 rơi vào một ngày không phải ngày đi học, thì “Ngày Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản” sẽ được tổ chức vào ngày học trước đó tại các trường công lập tiểu bang hoặc vào ngày đi học do giới chức giáo dục địa phương chỉ định.

(3) Bắt đầu từ năm học 2023-2024, học sinh trung học ghi danh vào các lớp được Chính phủ Hoa Kỳ cấp chứng chỉ hành nghề theo điều khoản 1003.4282 (*) phải có ít nhất 45 phút được hướng dẫn về “Ngày nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản” với các chủ đề như Mao Trạch Đông và Cách mạng Văn hóa, Joseph Stalin và hệ thống Liên Xô, Fidel Castro và Cách mạng Cuba, Vladimir Lenin và Cách mạng Nga, Pol Pot và Khmer Đỏ, Nicolas Maduro và phong trào Chavismo, và cách thức các nạn nhân phải chịu đựng dưới các chế độ này thông qua đàn áp tự do ngôn luận, nghèo đói, đói khát, di chuyển và bạo lực gây chết người một cách có hệ thống.

Mục 2. Đạo luật này sẽ có hiệu lực khi trở thành luật.

(*) Requirements for a standard high school diploma (điều kiện để nhận chứng chỉ Trung Học phổ thông)

Vào ký tên trang mạng của CĐNVQG/LBHK

————————————————————

A bill to be entitled

An act relating to “Victims of Communism Day”;

creating s. 683.334, F.S.; requiring the Governor to proclaim November 7 of each year as “Victims of Communism Day”; requiring the day to be observed in public schools and by public exercise; requiring a day other than November 7 to be observed by public schools under a specified circumstance; requiring certain high school students to receive specified instruction;

providing an effective date.

WHEREAS, over 100 years have passed since the Bolshevik Revolution in Russia and the formation of the first communist government under Vladimir Lenin, leading to decades of oppression and violence under communist regimes throughout the world, and

WHEREAS, based on the economic philosophies of Karl Marx, communism has proven incompatible with the ideals of liberty, prosperity, and dignity of human life and has given rise to such infamous totalitarian dictators as Joseph Stalin, Vladimir Lenin, Mao Zedong, and Pol Pot, and

WHEREAS, communist regimes worldwide have killed more than 100 million people and subjected countless others to exploitation and unspeakable atrocities, with victims representing many different ethnicities, creeds, and backgrounds, and

WHEREAS, through false promises of equality and liberation or through coercion, brutality, and fear, communist regimes have systematically robbed their own citizens of the rights of freedom of worship, freedom of speech, and freedom of association, and

WHEREAS, many victims of communism were persecuted as political prisoners for speaking out against these regimes, and others were killed in genocidal state-sponsored purges of undesirable groups, and

WHEREAS, in addition to violating basic human rights, communist regimes have suppressed intellectual freedom, cultural life, and self-determination movements in more than 40 nations, NOW, THEREFORE,

Be It Enacted by the Legislature of the State of Florida:

Section 1. Section 683.334, Florida Statutes, is created to read:

683.334 Victims of Communism Day.—

(1) The Governor shall proclaim November 7 of each year as “Victims of Communism Day,” which shall be suitably observed in the public schools of the state as a day honoring the 100 million people who have fallen victim to communist regimes across the world and which shall be suitably observed by public

exercise in the State Capitol and elsewhere as the Governor may designate.

  • (2)   If November 7 falls on a day that is not a school day, “Victims of Communism Day” shall be observed in the public schools in the state on the preceding school day or on such school day as may be designated by local school authorities.
  • (3)   Beginning in the 2023-2024 school year, high school students enrolled in the United States Government class required by s. 1003.4282 must receive at least 45 minutes of instruction on “Victims of Communism Day” on topics such as Mao Zedong and the Cultural Revolution, Joseph Stalin and the Soviet System, Fidel Castro and the Cuban Revolution, Vladimir Lenin and the Russian Revolution, Pol Pot and the Khmer Rouge, and Nicolas Maduro and the Chavismo movement, and how victims suffered under these regimes through suppression of speech, poverty, starvation, migration, and systemic lethal violence.
  • Section 2. This act shall take effect upon becoming a law.

Thư vận động các dân biểu tiểu bang Florida

 

 

Nguồn: https://cdnvqglbhk.org/du-luat-ton-vinh-ngay-nan-nhan-chu-nghia-cong-san/

https://www.smallcapnews.co.uk/florida-lawmakers-introduction-bills-to-honor-

 

 

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen